SP morele winnaar gebiedscommissie, Leefbaar blijft grootste in IJsselmonde

De kiezers in IJsselmonde hebben ervoor gezorgd dat Leefbaar IJsselmonde de grootste partij blijft in de nieuwe gebiedscommissie van IJsselmonde. De morele winnaar is de SP, zij hadden de afgelopen jaren geen enkele zetel in deze deelgemeente, en kwamen dus van nul op twee zetels terecht. Daarbij aangetekend dat het om voorlopige uitslagen gaat voor wat betreft de gebiedscommissie verkiezingen 2014. Ook de nieuwe Lijst Necat Kaya kreeg een zetel.

De verliezende trend bij de VVD en PvdA op gemeentelijk verkiezingsniveau landelijk heeft ook zijn sporen nagelaten op het kiesgedrag en de zetelverdeling voor de nieuwe gebiedscommissie in IJsselmonde. Hoewel er maar 15 zetels te verdelen waren – voorheen 25 – kwam de PvdA/GroenLinks op twee zetels uit, en de VVD moet het politieke veld de komende jaren verlaten. Ook de partij OPA/HIJ zien we niet meer terug in de gebiedscommissie. HIJ was een lokale partij die zich enkele weken aansloot met OPA, voor hen ook geen zetel meer in IJsselmonde. De CDA heeft twee zetels gekregen, en D66 blijft onveranderd, en behoud een zetel. Leefbaar blijft dus de grootste met 7 zetels

IJsselmonde kent circa 60.000 inwoners en er zijn 16.919 stemmen uitgebracht Het opkomst percentage lag daarmee op 38,2%. Dit lijkt een te laag aantal, alhoewel er geen cijfers bekend zijn hoeveel stemgerechtigden er zijn. Uiteindelijk kunnen we vaststellen dat het het gebiedscommissiewerk weinig tot nihil echte nieuwe partijen heeft opgeleverd, het leeft dus niet onder de burgers. Op dit punt lijkt het gebiedscommissie bestuur al met een valse start te beginnen. Wel zijn er nieuwe namen bij sommige bestaande partijen te zien, maar het gros komt vanuit de oude deelgemeente situatie.

Op 7 april worden alle leden van de gebiedscommissie geïnstalleerd door de burgemeester van Rotterdam. Daarna is het de zaak dat zij een gebiedsplan gaan opstellen. Per gebied een voorzitter aangewezen, die komt uit het midden van de partij met de meeste zetels in een gebied, in IJsselmonde is dat dus Leefbaar Rotterdam. De definitieve uitslag wordt pas op 25 maart bekend gemaakt in het stadhuis. Dan is ook bekend welke kandidaten er met voorkeursstemmen zijn gekozen bijvoorbeeld.

Voorlopige uitslag voor IJsselmonde in zetels

PvdA, 2

Leefbaar Rotterdam, 7

VVD, 0

D66, 1

CDA, 2

SP, 2

OPA/HIJ 0

Lijst Kaya 1

Voorlopige uitslag voor gebiedscommissie Rotterdam.

 

 

Karakus in gesprek met IJsselmondenaren

Hamit Karakus
Hamit Karakus

De stedelijke lijst van de Partij van de Arbeid wordt aangevoerd door Hamit Karakus. Op woensdag 12 maart kunnen bewoners uit IJsselmonde nader met hem kennismaken. Hij zal aangeven wat hem als politicus beweegt, wat zijn visie op de stad en IJsselmonde is en waarom een stem op de PvdA belangrijk is.

Het gesprek met hem zal bepaald worden door de volgende voor IJsselmonde belangrijke thema’s: Werkgelegenheid, Onderwijs, Armoedebeleid, Sociale  en Veilige wijken. Er is ruime gelegenheid aan bewoners van IJsselmonde hem verder op deze punten te bevragen.

Dit jaar zijn er voor het eerst ook verkiezingen voor de Gebiedscommissie IJsselmonde. Hoe Hamit daar tegen aan kijkt zal ook deze avond ter sprake komen. Het gesprek zal geleid worden door At Polhuis, de lijsttrekker van de PvdA voor de gebiedscommissie IJsselmonde. Hij zal aangeven wat de inzet van de PvdA voor IJsselmonde is.

Datum: Woensdag 12 maart 2014. 
Inloop: vanaf 19.30 uur.

Start: 20.00 uur.

Einde: 21.30 uur.

Locatie: Wijkgebouw De Dijk, Suzannadijk 153 te Rotterdam IJsselmonde.

Beoogde gebiedsdirecteur voor IJsselmonde bekend

Op 29 januari 2014 – is het selectieproces afgerond voor de beoogde gebiedsdirecteuren die na 19 maart 2014 verantwoordelijk zijn voor de ambtelijke organisatie van de 14 gebieden (voormalige deelgemeenten).

Procedure
Op 25 november 2013 hebben de deelgemeente-medewerkers uit de interim-organisatie hun statusbrief ontvangen, waarbij ook de start is gemaakt met de werving van de gebiedsdirecteuren en gebiedsmanagers.

Mooie mix
Het resultaat van het selectieproces van de gebiedsdirecteuren is een mix van huidige deelgemeentesecretarissen, beloftevolle gebiedsmanagers en overige talentvolle medewerkers uit de organisatie. Een mooie balans tussen vernieuwing en continuïteit.

De beoogde directeuren krijgen een aanstelling onder de gemeentesecretaris en worden gedeconcentreerd in de gebieden ingezet, in beginsel steeds voor de duur van een bestuursperiode. Uitzondering is Pernis. Hier is sprake van een benoeming voor twee jaar en is voorzien dat de gebiedsdirecteur Hoogvliet daarna ook Pernis zal bedienen.

Mevrouw I. Koenraats vertrekt dus uit IJsselmonde, want zij staat op de lijst om gebiedsdirecteur te worden in het gebied van Hoogvliet. Sinds december 2011 was zij de nieuwe gebiedsmanager voor de wijken Hordijkerveld, Reyeroord, Groenenhagen, Tuinenhoven, Kreekhuizen, en de centrumring ofwel het Hart IJsselmonde.

Verdeling
Voor de komende bestuursperiode ziet de verdeling er als volgt uit:

Centrum: F. Marquart
Charlois: R. Oosterhoff
Delfshaven: G.J.B.M. Wenting
Feijenoord: V. Florijn
Kralingen-Crooswijk: H.D. Lootsma
Hillegersberg-Schiebroek: L.C. Molenaar
Hoek van Holland: J. de Kloet
Hoogvliet: I. Koenraats
IJsselmonde: A. Besters
Noord: N.J. Reinhoud
Overschie: A. Hammink
Pernis: A. Draisma
Prins Alexander: H. Keizer
Rozenburg: W.J. Sanders

Kandidaten voor gebiedscommissie IJsselmonde bekend

IJsselmondenaren kunnen uit 8 Lijsten kiezen voor gebiedscommissie.

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, en tevens kunnen de burgers van Rotterdam ook hun Gebiedscommissieleden kiezen. In IJsselmonde kan men leden kiezen vanuit 8 lijsten. Op deze lijsten staan heel veel nieuwkomers, en ook namen bij van de afgelopen raadsperiode in de deelgemeente IJsselmonde. In Totaal staan er 60 personen op die lijsten. Het valt op dat er 44 mannen op staan, en maar 16 vrouwen voor het werk voor de gebiedscommissie.

Alle gevestigde partijen doen weer mee, waaronder PvdA, Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, CDA, en de SP. Het klopt dat u GroenLinks mist in het rijtje evenals de lokale partij HIJ. Zij zijn respectievelijk samen gegaan met PvdA en de HIJ met de OPA. Deze laatste partij doet ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Dit is gedaan omdat het cruciaal van belang kan zijn voor de verdeling van de restzetels in een deelgemeente.

De lijst Necat Kaya is nieuw in IJsselmonde, en bestaan uit vier mannen. Twee daarvan komen van de PvdA waar zij onlangs uitstapte. Vreemd is wel dat een van hen tocht weer terugkeert op het politieke vlak daar hij had aangegeven dit niet meer te ambiëren.

Verder waren er nog drie nieuwe lijsten die ook in de gebiedscommissie verkiezingen mee wilde doen, namelijk Actieve Burgercommissie IJsselmonde, Bewonersvereniging Hordijkerveld, en IJsselmonde voor ons allemaal. Helaas doen deze om een of andere reden niet mee.

Totaal zijn er 60 kandidaten, waarbij een nipte meerderheid een mannelijk persoon gekozen is voor lijsttrekkerschap, vijf om drie. Dat zijn A. Polhuis(P.v.d.A.-GroenLinks), N. Swaneveld(Leefbaar Rotterdam), M.Braal(CDA), J.Faber(OPA-HIJ), en N.Kaya(Lijst Necat Kaya). De lijsttrekkers waar de dames op nummer één staat is B. van den Bosch voor de VVD. Bij D66 is dat M.Swart, en voor de SP is dat A.C.Böllerman-Rijksen.

Als men de lijst met kandidaten voor IJsselmonde bekijkt dat zijn er voor het grootste gedeelte nieuwe namen bij gekomen. In een aantal gevallen staan er dus ook oude namen bij. Leefbaar voert de ranglijst met nieuwkomers zij hebben maar liefst 12. P.v.d.A heeft er 1, maar hebben maar 8 kandidaten op hun lijst. De overige lijsten hebben bijna allemaal nieuwkomers. Zo kwam de SP met 5 nieuwe namen.

VVD: 2

D66: 5,

CDA: 7

OPA-HIJ: 4,

Lijst Necat Kaya: 3

Binnenkort zullen de campagnes van start gaan, en de aanplakborden staan al weer opgesteld in de deelgemeente. Misschien toch eens goed om u te verdiepen in de programma’s van de politieke lijsten. Sommige houden vast aan de stedelijke programma, en andere zijn weer gericht op IJsselmonde of beide.

Op 19 maart weten we dus wie de voorzitter levert van een der lijsten, en in totaal zijn er maar 15 zetels te verdelen. Dat zijn er tien minder dan voorheen. Dit is naar aantal van inwoners per deelgemeente bepaald. Boven deze 15 mensen staat een gebiedsdirecteur die later bekend zal worden gemaakt, en dit is een ambtelijk persoon.

De gebiedscommissie gaat anders te werk dan de deelgemeente in zijn huidige vorm. Ze hebben geen bevoegdheden meer alleen maar een adviserende rol naar het gemeentebestuur aan de Coolsingel.

Wilt u kennismaken met de kandidaten voor de verkiezingen van de Gebiedscommissie in IJsselmonde? Dan kan dat op maandagavond 27 januari in de Petrakerk aan de Pliniusstraat.

Vier nieuwe lijsten voor gebiedscommissie in IJsselmonde

Bekend is geworden dat er nieuwe lijsten zijn geregistreerd voor de gebiedscommissie volgend jaar in IJsselmonde. Zij zullen dus mee gaan doen in de gebiedscommissie verkiezingen van 19 maart 2014. Nieuwe lijsten waren aan te melden tot 23 december. Naar nu bekend is geworden zijn er dus vier aangemeld, n.l. lijst  Actieve Burger Commissie IJsselmondeBewonersvereniging Hordijkerveld, lijst Necat Kaya, en lijst IJsselmonde voor ons allemaal.  Overigens valt er te melden dat er totaal 36 nieuwe lijsten voor de gebiedscommissie’s zijn aangemeld in de gemeente Rotterdam.

 

 

 

ijsselmonde voor ons allemaal