Bestuurders van LR IJsselmonde op lijst gemeenteraad

De sollicitatiecommissie, onder voorzitterschap van oud-wethouder Wim van Sluis, heeft zaterdag 21 december j.l. de concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart aan het bestuur van de Vereniging Leefbaar Rotterdam voorgelegd.

Op deze lijst staan twee namen van bestuurders van de afgelopen raadsperiode, n.l. huidig deelraadsvoorzitter Luuk Wilson, en Norbert Swaneveld. Beide zijn op de lijst geplaatst op respectievelijk op 10 en 15. Ook staat raadslid Marjan Gonsalves op de lijst, zij is op nummer 19 gezet. Verder heeft voorzitter van de commissie Samenleving, Dhr. Hordijk ook al aangegeven niet meer terug te keren voor Leefbaar Rotterdam in IJsselmonde in de nieuwe gebiedscommissie. De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Leefbaar Rotterdam wordt op 12 januari vastgesteld. Overigens is de kandidatenlijst of een concept daarvan voor IJsselmonde nog niet bekend. Tevens is ook niet bekend wat het verkiezingsprogramma is voor Leefbaar in IJsselmonde. Het kan zijn dat men vasthoudt aan het stedelijk programma.

Slechte opkomst bij info avond gebiedscommissie

Afgelopen maandagavond was er een info avond in het buurthuis “de Focus” over de Gebiedscommissies. Door het opheffen van de deelgemeente komt er een nieuw soort van bestuur in geheel Rotterdam. De bewoners in de Beverwaard of vanuit IJsselmonde lieten het massaal afweten. Totaal waren er 10 mensen aanwezig die geïnteresseerd waren in het nieuwe bestuursmodel die werd opgelegd vanuit de gemeente, en die op zijn beurt weer voortkwam door bezuinigingen van het Rijk om de dure bestuurslaag op te heffen.

De informatie over de Gebiedscommissie werd door Stichting Lokaal uitgelegd in een duidelijk verhaal. Iedereen kan meedoen in de nieuwe bestuursvorm d.m.v. een politieke partij, groepering, instantie of gewoon een deel van een gebied bijvoorbeeld Lombardijen, Beverwaard of Tuinhoven, maar moet eerst wel aan een paar eisen voldoen. Deze zijn niet onoverkomelijk maar er is wel haast bij geboden want, op 23 december sluit men de registratie termijn af. Gezien de belangstelling zal het er op neer komen dat waarschijnlijk alleen de gevestigde politieke partijen gaan voor de Gebiedscommisie die nog maar uit 15 leden bestaat i.p.v. 25 in het huidige dualisme bestel die nu dus wordt opgeheven. Daarnaast wordt de kiesdeler pas bepaald na de verkiezingen. De kans bestaat dat kleine partijen of groeperingen onder sneeuwen in opkomst van de kiezers. De kiesdrempel ligt vrij hoog. Campagne voeren komt voor eigen rekening, maar volgens Stichting Lokaal komt er in februari een debatavond in het deelgemeente kantoor. Hier kan iedereen zich presenteren naar de bevolking van IJsselmonde.

Na de verkiezingen worden de commissieleden pas op 7 april geïnstalleerd door de gemeenteraad van Rotterdam. Daarvoor hebben zij uit hun midden een voorzitter gekozen, en een vice-voorzitter. Deze hoeft niet uit een politieke partij te komen. Daarna gaan zij aan de slag d.m.v. een gebiedsplan vastgesteld in 2014 voor het jaar 2015. Met de vastgestelde begroting van 2014 gaan zij eerst aan de slag.

Hoe wel de gemeenteraad dit nieuwe bestuursmodel toejuicht in onze stad blijven zij als eind verantwoordelijke in de adviezen die van de Gebiedscommissies afkomen. Ook al zijn dit gekwalificeerde adviezen dan behouden zij het recht om in het belang van de stad dit advies af te wijzen. Hoe de organisatie op ambtelijk niveau er uit gaat zien is nog niet eens bekend. Men spreekt van een gebiedsdirecteur, met een voorzitter en een vice-voorzitter. Daarnaast zijn er gebiedscommissieleden, drie gebiedsmanagers, en een aantal wijkcoördinatoren. Het begin kapitaal is op 50.000 euro gesteld, en daarbij komt nog voor elke inwoner van IJsselmonde 8 á 10 euro bij op een inwoners aantal van circa 59.000.

Verkiezingen Gebiedscommissies komen eraan

Op 19 maart 2014 kiezen de Rotterdammers hun nieuwe Gemeenteraad, en de Gebiedscommissies voor onze stad. De politieke partijen zijn op dit moment druk bezig met het vaststellen van kandidatelijsten etc. Daarbij hoort natuurlijk ook een verkiezingsprogramma bij die zij de komende maanden tijdens hun campagne onder de aandacht willen brengen bij de burgers van IJsselmonde. Via deze website wordt de mogelijkheid geboden om hun programma uit te dragen.

De eerste die aftrapt met het programma is de PvdA in IJsselmonde. Zij stelden onlangs hun actiepunten vast die zij in de komende verkiezingen gaan uitdragen in IJsselmonde. Via hun website kunt u deze lezen.

Andere politieke partijen of groepen die mee gaan doen met de gebiedscommissieverkiezingen in IJsselmonde zijn ook welkom om via de www.beverwaardigheden.nl, om hun standpunten kenbaar te maken.

mailadres. [email protected]