Onderhoudswerkzaamheden gemaal Beverwaard

Gemaal Oude Watering

Op 5 maart 2018 start de gemeente Rotterdam met onderhoudswerkzaamheden aan het gemaal Beverwaard. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind maart 2018 gereed.

De gemeente Rotterdam heeft zo’n 1000 gemalen in beheer. Deze gemalen voeren bij elkaar ongeveer 90 miljoen kubieke meter afvalwater en 20 miljoen kubieke meter regenwater af. Rioolgemalen transporteren het afvalwater. In de totale keten van het verzamelen en transporten van afvalwater spelen de rioolgemalen een belangrijke rol.

Het grootste deel van Rotterdam ligt lager dan het omringende water. Om het gebied droog te houden en wateroverlast te voorkomen, moeten regen- en afvalwater snel en efficiënt worden afgevoerd. Dit gebeurt door een uitgebreid stelsel van persleidingen en gemalen.

Een rioolgemaal staat op het laagste punt in een bemalingsdistrict en pompt het afvalwater verder over een lange afstand of naar een hoger gelegen district. Uiteindelijk gaat het afvalwater vanuit een eindgemaal, dat het water uit meerdere districten verzamelt, naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).

Regelmatig onderhoud aan de gemalen is noodzakelijk om dit proces goed te laten verlopen.

Werkzaamheden: In het rioolgemaal op de hoek van de Oude Watering en de Nemelaersingel vindt tijdens de uitvoeringsperiode onderhoud plaats aan het bassin. Het bassin is het deel waar het water binnenkomt. Deze wordt gereinigd, behandeld en voorzien van een nieuwe coating.

Pompinstallatie: U als omwonende merkt weinig van de onderhoudswerkzaamheden van het gemaal. De inzameling en het transport van afvalwater blijft continu gewaarborgd. Er wordt een tijdelijke pompinstallatie geïnstalleerd op het grasveld naast het gemaal die de functie van het gemaal overneemt. Deze (geluidgedempte) pomp draait draait, indien er afvalwater aanbod is, dag en nacht totdat de werkzaamheden zijn afgerond.

Bereikbaarheid: Tijdens de werkzaamheden blijft de Oude Watering ter hoogte van het gemaal toegankelijk voor verkeer. Om het gemaal komen bouwhekken te staan.

Overlast: Het werk veroorzaakt (geluid-)overlast. Wij zullen de hinder zoveel mogelijk beperken. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 – 16.00 uur en indien noodzakelijk in de avonduren tot 22.00 uur. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren.

Informatie: Voor meer informatie, vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de heer P.P van Druten, afdeling Communicatie gemeente Rotterdam. Bereikbaar op werkdagen op telefoonnummer 06-10111201 of per mail pp.vandruten@rotterdam.nl

Bron en foto: Gemeentewerken Rotterdam

Kruispunt Cannenburchstraat/Beesdestraat zaterdag afgesloten

Werkzaamheden later klaar

Het geduld van de weggebruikers wordt behoorlijk op de proef gesteld omtrent de herinrichting van de entree van de Beverwaard. Het ziet ernaar uit dat zij tot zaterdag in de namiddag moeten wachten eer zij het kruispunt aan de Cannenburchstraat weer kunnen gebruiken. Het kruispunt blijft zaterdag 21 oktober ook nog afgesloten tot 16:00 uur als we de aanduiding lezen via een tekstkar!

Getracht is om te achterhalen waarom? Mogen we misschien concluderen dat er toch meer tijd nodig is om het karwei af te maken? Vanaf vandaag donderdag de 19e, is de Cannenburchstraat afgesloten en vrijdag 20 oktober is deze ook dicht. Zaterdag de 21e komt daar dus ook bij!

Vandaag was de Beesdestraat nog toegankelijk, maar of dat de komende twee dagen ook nog zo is? Uiteindelijk moet het kruispunt voor de trambaan ook nog opnieuw aangelegd worden, en volgens de aanduiding is het gehele kruispunt Cannenburchstraat/Beesdestraat zaterdag 21 oktober dicht voor het verkeer.  Eerder werd er nog vanuit gegaan dat vrijdag 20 oktober de werkzaamheden zouden zijn afgerond!

Wereldtuin op AZC Beverwaard

Wereldtuin op AZC Beverwaard

De Wereldtuinen Rotterdam wil bewoners van het AZC en bewoners uit de buurt verbinden. De Wereldtuinen heeft een moestuin waar mensen zelf groenten kunnen verbouwen en elkaar zo leren kennen in een veilige omgeving. Naast de moestuin zijn er een speeltuin voor kinderen en een bloementuin op het terrein van het AZC . Met de tuinen wil de stichting Wereldtuinen Rotterdam  een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving en omgeving waar het AZC zich bevindt.

Tuinieren is een bezigheid om vluchtelingen, die vaak traumatische ervaringen hebben meegemaakt, een zinvolle bezigheid te geven en de ruimte te geven om in een veilige omgeving te helpen herstellen en contact te laten maken met hun nieuwe omgeving .

De Wereldtuinen richt zich nadrukkelijk niet alleen op de bewoners van het AZC maar ook op bewoners uit de buurt. Zij zijn ook van harte welkom bij het tuinieren. Het streven is om uit de tuiniers een groengroep op te richten die ouderen in de buurt helpt als zij zelf de tuin niet meer kunnen onderhouden. Eten verbroedert en de opbrengst van de tuinen wordt gezamenlijk opgegeten.

Na een periode van voorbereiding en overleg is door de leiding van het AZC een plek afgesproken waar een moestuin van ongeveer 300 m2 kan worden ingericht. In december van 2016 is een start gemaakt met de Wereldtuin door het planten van 10 fruitbomen. Als het een beetje meezit kunnen aan het eind van de zomer van dit jaar de eerste appels, peren en pruimen worden geplukt.

De moestuin ligt direct naast het voetbalveld en een kropje sla kan slecht tegen een stuiterende bal en in februari is met wilgentenen een hoog scherm gemaakt om dat te voorkomen. De wilgentenen lopen inmiddels uit en vormen een levende en groene afscheiding.

Met de overgebleven wilgentenen zijn 3 grote velden gemaakt waar de moestuin in gemaakt kan worden. In ieder veld kunnen verschillende gewassen worden verbouwd. Van één vak is de grond omgespit en van compost voorzien en de aardappelen, uien zijn gepoot en wortelen gezaaid. In potjes zijn sla, tomaten, pompoenen en kroten gezaaid en kunnen binnenkort uitgeplant worden.

Wil je helpen op de tuin? Iedere vrijdagochtend zijn Annemiek en Jan Hendrik aanwezig op het AZC. Je kunt je aanmelden op 06-334.911.31, of kijk op Facebook www.facebook.com/dewereldtuinen/

Foto en tekst: Wereldtuinen

Sandenburgbaan drie dagen lang afgesloten

Sandenburgbaan voor 3 dagen afgesloten

Vanaf dinsdag 9 mei tot en met donderdag 11 mei is de Sandenburgbaan afgesloten. Dan is er onderhoud aan de bestrating.  Deze straat geeft aansluiting op de Schinnenbaan.

Het autoverkeer moet dan rekening houden om dit noordelijke deel van de Beverwaard te verlaten om te rijden richting de Beverwaardseweg.

Tussen nu en 6 weken gaan er ook werkzaamheden plaatsvinden aan een deel van de parkeervakken aan de Keverborgstraat. De straat wordt hier dan namelijk opgehoogd daar auto’s hinder ondervinden van het trottoirband aldaar.

Wethouder Eerdmans bezoekt Beverwaard

Wethouder Eerdmans in gesprek met bewoners (2016)

Wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte) komt naar de Beverwaard voor een bewonersavond op 28 maart aanstaande in gebouw De IJsselburgh aan de Schinnenbaan 130.

Hij nodigt u graag uit om te horen wat u vindt van de buitenruimte van uw wijk. Vindt u het fijn om er te wonen? Wat is uw favoriete plek? Waar maakt u zich zorgen over? Wat kan beter? Hij hoort het graag van u.

Hebt u vragen over een schoon, heel en veilig Beverwaard? Stel ze aan de wethouder!

Het voorlopige programma voor de avond is:

19.00 uur Inloop met koffie
19.30 uur Opening door dagvoorzitter en welkom door wethouder Eerdmans
19.40 uur Presentatie gemeente Rotterdam
20.00 uur Pitches van bewoners
20.10 uur Open microfoon
20.55 uur Afsluiting en woord wethouder
21.00 uur Borrel
21.30 uur Einde bijeenkomst

U kunt zich tot donderdag 23 maart aanmelden via
eerdmans.in.beverwaard@rotterdam.nl

Of doe het strookje in de daarvoor bestemde boxen bij het Huis van de Wijk De Focus of speeltuin B En Sv De Stormpolder.

Deze week ontvang je een uitnodiging in de brievenbus, inclusief het strookje.

Bron: Gemeente Rotterdam