GroenLinks IJsselmonde wil beter OV over of langs de Oostdijk

Oostdijk

De Oostdijk kampt al jaren met grote verkeersdruk. De verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen. Er komen waarschijnlijk woningen bij, zowel in IJsselmonde als in Ridderkerk.

Verkeerstechnische maatregelen zijn op de dijk niet mogelijk. Daarom willen wij dat de RET bekijkt of het OV verbeterd kan worden. Vooral een uitbreiding van mogelijkheden om naar Zuidplein of Keizerswaard te reizen zou voor de bewoners een behoorlijke verbetering zijn.

Vrijwel de gehele gebiedscommissie was dit met ons eens. Het voorstel gaat daarom als advies naar de wethouder.

Bron en foto: GroenLinksIJsselmonde

Gebiedscommissie IJsselmonde: Betrek IJsselmonde bij het NPRZ

H. de Oude (l) en L. Wilson (r) tijdens inspreekmoment

Vandaag trok de Gebiedscommissie IJsselmonde aan de bel tijdens de vergadering “Inspreek moment Begroting 2020” op de Coolsingel. Deze begroting geeft iedere Rotterdammer een inspreekmoment over elk onderwerp!

Namens de gebiedscommissie van IJsselmonde waren aanwezig de voorzitter L. Wilson en gebiedscommissie lid H. de Oude! Zij zette beide in hun eigen betoog uiteen waarom IJsselmonde bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) betrokken moet worden. (Via deze link op 2:17.00 kunt u dit terug luisteren)

L. Wilson zette de situatie uiteen op dit moment in IJsselmonde, en de H. de Oude gaf daar een voorbeeld van uit de dagelijkse praktijk wat hij meemaakt als lid van de gebiedscommissie in het gebied.

Na betoog van de H. de Oude gaf de voorzitter van de gebiedscommissie van IJsselmonde aan dat de kinderen het hier zwaar hebben, en daarom hebben wij u hulp nodig , zei L. Wilson! We vragen dan ook met klem het NPRZ uit te breiden naar IJsselmonde zodat de kinderen in dit gebied straks een toekomst hebben in een simpel huisje tussen het groen, aldus L. Wilson.

De Boeketspecialiste meer dan een bloemenwinkel opent haar deuren

de Boeketspecialiste, eigenaresse Chantal

Vandaag 12 september is er een bloemenwinkel aan de Oude Watering in Beverwaard geopend. Daarmee is het winkelcentrum van de wijk letterlijk een stukje opgefleurd. Een bezoekster die binnenstapte in de winkel kon de bloemen al op afstand ruiken, zei ze!

Eigenaresse van “de Boeketspecialiste” is blij met haar nieuwe winkel! Wie binnen stapt ziet dat er ook veel zorg is besteed aan de uitstraling van de winkel. Het lijkt een beetje op een bloemenjungel. Die uitstraling doet dan ook veel denken aan haar oude werkgever in Ridderkerk waar zij ooit werkte, vertelde zij! Beide zijde van de winkel staan vol met bloemen en planten. Daarnaast diverse leuke artikelen met hout in oldskool stijl.

In de midden van de winkel staan ook tafels, nu nog vol met allerlei bloemstukjes. Daar gaan we workshops aan geven als de tijd daar is. De eerste workshops zitten al vol kan ze melden!

Bloemenwinkel aan de Oude Watering

Boeketten bestellen via internet is niet mogelijk, we willen klanten graag zelf in de winkel laten zien wat we in huis hebben, en we maken deze boeketten uiteraard zelf. De mogelijkheid tot bezorging is daarvoor aanwezig, aldus de eigenaresse van de bloemenwinkel.

 

Opslag met vaten in voormalige wasserette baart buurt zorgen

De opslag van vaten in een loods van een voormalige wasserette baart de buurt zorgen in de Pelmolenstraat in Oud IJsselmonde (wijk klein Zomerland). Het doet ernstig vemoeden dat het om gevaarlijke stoffen gaat die daar drie weken geleden werden geplaatst, aldus een bewoonster! Afgelopen avond heeft zij dit ook aan de gebiedscommissie medegedeeld tijdens de vergadering.

Inmiddels is de zaak aangemeld bij de DCMR en de politie, maar tot op heden weet de bewoonster en de buurt niet waar zij aan toe is. Ze is bang dat het wel eens fout kan gaan met al die vaten waar zij niet weet wat de inhoud ervan is!

Het terrein schijnt volgens haar van een projectontwikkelaar te zijn, maar de bodem zou eerst gesaneerd moeten worden, die kosten zullen door de laatste gebruiker moeten worden betaald? De sanering laat al jaren op zich wachten wist zij te melden, en uiteindelijk moeten er dan huizen opgebouwd worden.

Welk bedrijf daar nu zijn opslag heeft en of daar een vergunning voor is afgegeven is niet bekend.

Gebiedscommissieleden IJsselmonde roepen op tot open gesprek over AZC

Het asielvraagstuk verdeelt de samenleving. Het verdeelt IJsselmonde en dus ook de gebiedscommissie in IJsselmonde. Sommigen zien gevaren en zijn tegen de komst van een AZC terwijl anderen mensen in nood zien en willen helpen. Ook in de gebiedscommissie zijn er leden die oog hebben voor de nood van mensen op de vlucht. Wij zijn van mening dat het tot de taak van de voorzitter behoort om de mening van de gehele commissie weer te geven en niet slechts die van zijn eigen politieke partij. De voorzitter dient consensus te zoeken en bruggen te bouwen. Daar slaagt onze voorzitter tot op heden onvoldoende in. Hij toont weinig begrip en gevoel voor de emoties van degenen die ook aandacht vragen voor vluchtelingen.

Ook maken wij ons zorgen dat door het publieke, eenzijdige en politiserende optreden van de voorzitter een goede werkzame relatie met de burgemeester en de gemeenteraad verstoord wordt. Dat is niet in het belang van de bewoners van IJsselmonde. Wij vinden het van cruciaal belang dat zij zich juist nu vertegenwoordigd weten door een voorzitter. Een voorzitter die namens de gebiedscommissie in zijn geheel zich met gezag inzet voor hun zorgen op het gebied van veiligheid, armoede en onderwijs.

De mogelijkheden om als gebiedscommissie bruggen te slaan zijn er zeker. Door verschillende commissieleden is een plan voorbereid om zowel de gebiedscommissie als bewoners zoveel mogelijk te betrekken in het verdere proces. In dat het voorstel is ruimte voor hen die bezwaren hebben. Er is ook ruimte voor hen die juist voor degenen die initiatieven willen nemen om vluchtelingen te helpen.

Wij roepen dan ook de voorzitter, alle gebiedscommissieleden en bewoners van IJsselmonde op zorg te dragen voor een veilig (vergader)klimaat waar argumenten van voor- en tegenstanders in een open debat gewogen kunnen worden.

G.Giessen K.S. Ooms – van der Vlies

A. Polhuis H. de Oude

AC. Böllermann – Rijksen