Jubileumjaar voor oliebollenbakker bij Keizerswaard

De gebakkraam van de familie Reemers aan het Keizerswaard staat er weer. In de volksmond gewoon de olliebollenkraam! Op zaterdag 2 oktober mocht hij weer zijn oven aan zetten om die heerlijke goud bruine jongens te bakken en andere soorten gebak waaronder ook churro’s! Een maand eerder dan normaal. De gemeente Rotterdam gaf deze branche van ondernemers wederom eerder toestemming om hun waar aan de man te brengen tot zelfs in het volgende jaar 2022!

Om 8:00 uur zaterdagochtend ging het luik open en de lichten al aan bij Chris en Monique Reemers! Alles moet weer opgestart worden en we hebben afscheid genomen van het “beest”. Zo werd de oude oven genoemd die na jaren van trouwe dienst onlangs vervangen werd. Schoondochter Corrisa staat bij voor de verkoop! Alles moet dus weer zijn draai krijgen nadat de nieuwe oven is ingebouwd in de grote kraam die voor het winkelcentrum van Keizerswaard staat.

We begonnen dus 40 jaar geleden bij Keizerswaard , gaat Monique verder, toen in een veel kleinere kraam en we staan er nu nog met een veel grotere. Dat moet nog geweest zijn dat het Keizerswaard een open karakter had! We hebben in al die jaren dan ook meerdere locaties gekend, maar altijd aan deze zijde van het winkelcentrum gestaan. Herinneringen aan die verhuizingen zijn er nog wel. Zeker toen we tijdelijk aan de overzijde bij Zeezicht moesten gaan staan. De aansluiting voor de stroom en het water was er niet, maar gelukkig hadden we bij de gemeente een contactpersoon die de aansluitingen alsnog snel regelde!

Op de vraag of de ondernemer uit Brabant zijn 50-jarig jubileum gaat halen valt nog te bezien en of zij daar nog onderdeel van uitmaken? We worden een dagje ouder en de kinderen zullen de gebakkraam over gaan nemen in de toekomst verklapte Monique! Dus die 50 jaar gaan we zeker wel halen.

Om dit heugelijke feit van 40 jaar te vieren komt er naar de klanten een kortingsactie aan, en vanaf 31 oktober kan men ook nog voor een oliebol terecht op de zondagen. Ook dan gaan de luiken open aan de Groeninx van Zoelenlaan bij het Keizerswaard vanaf 12:00 uur.

GroenLinks IJsselmonde wil beter OV over of langs de Oostdijk

Oostdijk

De Oostdijk kampt al jaren met grote verkeersdruk. De verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen. Er komen waarschijnlijk woningen bij, zowel in IJsselmonde als in Ridderkerk.

Verkeerstechnische maatregelen zijn op de dijk niet mogelijk. Daarom willen wij dat de RET bekijkt of het OV verbeterd kan worden. Vooral een uitbreiding van mogelijkheden om naar Zuidplein of Keizerswaard te reizen zou voor de bewoners een behoorlijke verbetering zijn.

Vrijwel de gehele gebiedscommissie was dit met ons eens. Het voorstel gaat daarom als advies naar de wethouder.

Bron en foto: GroenLinksIJsselmonde

Gebiedscommissie IJsselmonde: Betrek IJsselmonde bij het NPRZ

H. de Oude (l) en L. Wilson (r) tijdens inspreekmoment

Vandaag trok de Gebiedscommissie IJsselmonde aan de bel tijdens de vergadering “Inspreek moment Begroting 2020” op de Coolsingel. Deze begroting geeft iedere Rotterdammer een inspreekmoment over elk onderwerp!

Namens de gebiedscommissie van IJsselmonde waren aanwezig de voorzitter L. Wilson en gebiedscommissie lid H. de Oude! Zij zette beide in hun eigen betoog uiteen waarom IJsselmonde bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) betrokken moet worden. (Via deze link op 2:17.00 kunt u dit terug luisteren)

L. Wilson zette de situatie uiteen op dit moment in IJsselmonde, en de H. de Oude gaf daar een voorbeeld van uit de dagelijkse praktijk wat hij meemaakt als lid van de gebiedscommissie in het gebied.

Na betoog van de H. de Oude gaf de voorzitter van de gebiedscommissie van IJsselmonde aan dat de kinderen het hier zwaar hebben, en daarom hebben wij u hulp nodig , zei L. Wilson! We vragen dan ook met klem het NPRZ uit te breiden naar IJsselmonde zodat de kinderen in dit gebied straks een toekomst hebben in een simpel huisje tussen het groen, aldus L. Wilson.

De Boeketspecialiste meer dan een bloemenwinkel opent haar deuren

de Boeketspecialiste, eigenaresse Chantal

Vandaag 12 september is er een bloemenwinkel aan de Oude Watering in Beverwaard geopend. Daarmee is het winkelcentrum van de wijk letterlijk een stukje opgefleurd. Een bezoekster die binnenstapte in de winkel kon de bloemen al op afstand ruiken, zei ze!

Eigenaresse van “de Boeketspecialiste” is blij met haar nieuwe winkel! Wie binnen stapt ziet dat er ook veel zorg is besteed aan de uitstraling van de winkel. Het lijkt een beetje op een bloemenjungel. Die uitstraling doet dan ook veel denken aan haar oude werkgever in Ridderkerk waar zij ooit werkte, vertelde zij! Beide zijde van de winkel staan vol met bloemen en planten. Daarnaast diverse leuke artikelen met hout in oldskool stijl.

In de midden van de winkel staan ook tafels, nu nog vol met allerlei bloemstukjes. Daar gaan we workshops aan geven als de tijd daar is. De eerste workshops zitten al vol kan ze melden!

Bloemenwinkel aan de Oude Watering

Boeketten bestellen via internet is niet mogelijk, we willen klanten graag zelf in de winkel laten zien wat we in huis hebben, en we maken deze boeketten uiteraard zelf. De mogelijkheid tot bezorging is daarvoor aanwezig, aldus de eigenaresse van de bloemenwinkel.

 

Opslag met vaten in voormalige wasserette baart buurt zorgen

De opslag van vaten in een loods van een voormalige wasserette baart de buurt zorgen in de Pelmolenstraat in Oud IJsselmonde (wijk klein Zomerland). Het doet ernstig vemoeden dat het om gevaarlijke stoffen gaat die daar drie weken geleden werden geplaatst, aldus een bewoonster! Afgelopen avond heeft zij dit ook aan de gebiedscommissie medegedeeld tijdens de vergadering.

Inmiddels is de zaak aangemeld bij de DCMR en de politie, maar tot op heden weet de bewoonster en de buurt niet waar zij aan toe is. Ze is bang dat het wel eens fout kan gaan met al die vaten waar zij niet weet wat de inhoud ervan is!

Het terrein schijnt volgens haar van een projectontwikkelaar te zijn, maar de bodem zou eerst gesaneerd moeten worden, die kosten zullen door de laatste gebruiker moeten worden betaald? De sanering laat al jaren op zich wachten wist zij te melden, en uiteindelijk moeten er dan huizen opgebouwd worden.

Welk bedrijf daar nu zijn opslag heeft en of daar een vergunning voor is afgegeven is niet bekend.