Tijdelijk veerpont naast Van Brienenoordbrug vaart maar met wachttijden in de spits

Maandagmorgen ging het tijdelijk veerpont tussen Oud IJsselmonde en het Kralingseveer van start. Dit i.v.m. de opknapbeurt van het fietspad op de Van Brienenoordbrug, deze was afgesloten. Vele (brom)fietsers vonden hun weg naar de aanlegplaats aan het IJsselmondschehoofd aan de Oostdijk.

In een ver verleden was daar ook jarenlang het veerpont te vinden, maar door een tekort aan financiële middelen verdween het veerpont, tot vandaag dus! In opdracht van Rijkswaterstaat, die de brug nu laat onderhouden werd er via de Watertaxi Rotterdam het veer weer in ere hersteld, zij het tijdelijk voor 2 weken tot 28 juli, maar zij is gratis. Volgens de steward, die aan beide zijden aanwezig zijn op de oevers, was het erg druk in de spits. Een van de opvarende matrozen van de Gorinchem VI, die de overtocht verzorgd, meldde dat het op een gegeven moment zo druk was dat niet iedereen mee kon op het veer. In de avondspits ontstond er overigens een wachttijd van één uur.

In de ochtend om half tien was de drukte voorbij, en zag je dat er passagiers op het veer stapte die toch even dit moment mee wilde maken. Het veerpont doet de oude tijden herleven, en zeker op het achterdek van de Gorinchem VI, daar was het goed toeven in de ochtendzon om de oversteek te maken.

Judovereniging Hashi uit Beverwaard sluit mooi sportief seizoen “23/”24 af

Junioren Hashi nemen afscheid van oude judoband

Judovereniging Hashi uit Beverwaard heeft haar mooi sportief jaar afgesloten afgelopen vrijdag 12 juli. De judopakken blijven nu even in de kast op de plank liggen, deze worden weer aangetrokken na de zomervakantie als de scholen weer gaan beginnen, want dan starten de judolessen ook weer aan de Beverwaardseweg 500. De afsluiting van het seizoen gebeurt de laatste jaren traditioneel met een bbq op hun locatie. Ook deze wordt mede georganiseerd door de vrijwilligers die zij in hun midden hebben.

Naast de band en -slipexamens, voor een hogere graduatie, die in een seizoen twee keer worden afgenomen, waren er ook weer een aantal judoka’s die hun 1e Dan (zwarte band) of hogere Dan behaalde. Deze worden in het judodistrict Zuid Nederland behaald! Vorig jaar ronde een van de leraren zijn examen af voor 7e Dan. De zwarte band wordt dan ingeruild voor een wit geblokte band. Een groot aanzien voor de vereniging die dit jaar tien jaar geleden vanaf de Bovenstraat naar de Beverwaard verhuisde.

A- Judoka’s van Hashi

De kata wedstrijden waar de hogere gegradueerde aan deelnemen leverde ook successen op nationaal niveau. Toch de junioren zijn ook te vinden op toernooien in de regio, onderling judoën tegen en met meerdere verenigingen. Zij mogen ook onderling aantreden op de tatami tijdens het Sinterklaasfeest in december. Dat geldt ook voor de A-judoka’s op de maandagavond. Mensen met een beperking kunnen hier ook al jaren trainen bij de vereniging die al tientallen jaren bestaat. Al met al, een mooi sportief jaar voor de judovereniging in Beverwaard.

Senioren in actie tijdens bandexamen

Herder voor schaapskudde in IJsselmonde gevonden

In het voorjaar van 2024 verscheen er een oproep op de website van de Stadsherders, en in de media voor de functie van een nieuwe schaapsherder. Maria vd Velde deed deze oproep nadat haar compagnonschap was gestopt aan het begin van dit jaar. Ze ging verder onder de naam ‘Stadsherder van der Velde’. Er waren reactie’s na de oproep van mensen die deze functie ambieerde. Ze liet een paar weken geleden al doorschemeren dat zij een nieuwe schaapherder had gevonden die per 1 juni zou beginnen.

Maandag tegen het eind van de ochtend is Maria Van der Velde bezig om de mobiele afrastering aan te brengen tussen Oud IJsselmonde en de Beverwaard aan het Roelantpad. Er wordt gevraagd naar de nieuwe Stadsherder. Nog geen 5 minuten later wordt er kennis gemaakt met Bregje.

Ze is afkomstig uit Noord Holland, en maakt dus vanaf nu deel uit van team schaapsherders met name ook in IJsselmonde. De vraag of zij uit de agrarische sector komt, geeft zij aan dat zij thuis vroeger schapen hadden voor de hobby en wat kleinere dieren. Hoe wordt je dan schapenhouder was de vraag? Destijds deed ik mee met wedstrijden met mijn hond, en zo kwam het ervan kort gezegd dat zij uiteindelijk solliciteerde bij ‘Stadsherder Van Der Velde’, en als kakelverse schaapherder trekt zij nu in het gebied van IJsselmonde in met haar hond ‘Kira’, en de schaapskudde.

Schaapherder Bregje zal vanaf nu vaker gezien worden in het IJsselmondse. Vandaag moest zij de schapen, die naast de Cornelis van Beverenbrug stonden te grazen aan de zijde van de Beverwaard, richting Oud IJsselmonde naar het Roelantpad verplaatsen. Een loopje van een kwartier, maar samen met haar bordercollie ‘Kira’ aan de voorzijde van de kudde, en een bordercollie aan de achterzijde. Ze volbracht de verplaatsing van de kudde zonder enige moeite op de geluidswal langs de A16.

Op weg naar het nieuwe Meerweide sloop oude gebouwen gestart

Begin 2022 kondigde Aafje de nieuwbouw en renovatie van Aafje Meerweide aan. Meerweide verandert de komende jaren in een toekomstbestendig wooncomplex met 216 studio’s voor ouderen met een zware zorgvraag én een prettige werkomgeving voor medewerkers. Meerweide vormt hierdoor straks ook het middelpunt van dé ouderenhub in IJsselmonde, met een huisartsenpraktijk, dagbesteding, een sfeervolle brasserie met terras/ tuin, een Huis van de wijk en een kinderopvang. Aafje investeert zo’n 50 miljoen euro in dit grote en gefaseerde nieuwbouw- en renovatieproject dat in de komende drie jaar wordt uitgevoerd. Op deze pagina houden wij u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

‘We zijn trots op oud én nieuw, want beide zijn onderdeel van de prachtige toekomstplannen’.

En die toekomstplannen zijn er zeker, zo valt er te lezen in de speciale editie Bouwnieuws op de website van Aafje Meerweide. Inmiddels is de sloop van twee panden al begonnen die uitzicht gaven op de Groeninx van Zoelenlaan nabij winkelcentrum Keizerswaard. Het toch wel iconische gebouw in de vorm van een piramide gaat met het naastgelegen gebouw als eerste tegen de vlakte. Daarna het achterliggende pand.

Die twee panden zullen binnen afzienbare tijd afgebroken zijn om dan plaats te maken vvor nieuwbouw van zes etages hoog. Die start al in of net na deze zomer. Binnen twee jaar moet de nieuwbouw dan gerealiseerd zijn. Voorlopig zijn de sloopmachines zowel buiten als binnen bezig het nu nog bestaande flatgebouw, van drie etages hoog en de piramidevormiggebouw, af te breken. Dat laatste gaat passanten toch wel aan het hart. De Meerweide werd gebouwd in de jaren zestig, en in gebruik genomen in 1968.

Natuurstad Rotterdam zet petitie in om behoud natuurlessen

Rotterdam heeft bezuiniging aangekondigd. Veel instellingen krijgen hierdoor minder subsidie om hun organisatie op peil te houden en/of om hun programma mee uit te voeren.

De gemeente Rotterdam zet een streep door het gratis natuuronderwijs op basisscholen. Terwijl echte natuurlessen, buiten op locatie, uniek en onvervangbaar zijn. Juist met alle uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en een leefbare stad, is dit onbegrijpelijk.

Een van die organisatie’s is Natuurstad Rotterdam! Die kennen wij in de Beverwaard van de schooltuin-locatie aan de Valkenburgsingel. Kinderen van de basisscholen hebben hier elk jaar een schooltuin waar ze gezamenlijk groente in verbouwen. De vraag was, staan de schooltuinen ter discussie i.v.m. de bezuinigingen? Deze vraag werd voorgelegd aan Natuurstad Rotterdam. ‘Voor Beverwaard zal het niet direct consequenties hebben. Het schooltuin programma valt niet onder de bezuinigingen’, aldus dhr. Krijger namens Natuurstad.

De wethouder is voornemens om de natuurlessen op de stadsboerderijen af te schaffen. Zo’n 2.000 lessen op onze locaties aan 45.000 basisschoolleerlingen komen dan te vervallen. Zover is het nog niet, maar Natuustad Rotterdam is het daar uiteraard niet mee eens, deze lessen moeten behouden blijven, en omdat te ondersteunen heeft men een petitie opgesteld: Behoud natuurlessen in Rotterdam