Bewoners tegen tijdelijke bouwstraat in Oud IJsselmonde

Bouwlocatie aan het Kantonnierpad in Oud IJsselmonde

De bewoners van de Ambachtsheerstraat in Oud IJsselmonde zien de bouw van de 11 kapitale woningen op het kleine nu nog groene perceel niet zitten. Daarbij komt ook nog eens dat het Kantonnierpad, nu nog een voetpad en die grenst aan de tuinen van deze straat, tot bouwstraat moet gaan worden bestempeld als de bouw moet beginnen. En dat zien zij niet zitten!

Massaal zullen de bewoners van deze straat zicht tegen deze plannen keren van de gemeente die al de aankondiging van de omgevingsvergunning heeft gepubliceerd. De bewoners zijn tot nu toe nog niet op de hoogte gebracht van al deze plannen volgens een bewoner van de Ambachtsheerstraat. Enerzijds voor behoud van het groene weitje waar nu nog schapen verblijven met een mooi uitzicht, en anderzijds tegen de komst van de bouwstraat!

Niet vanwege de nieuwe huizen, maar vanwege alle (persoonlijke) overlast die dit met zich mee brengt voor minstens 18 maanden en het feit dat de gemeente bewust regels niet in acht neemt, vanwege commerciële / politieke belangen, waardoor de veiligheid van de huidige bewoners en de nieuwe bewoners ernstig in het gedrang komt. Desnoods willen de bewoners deze vergunning tot aan de Raad van State aanvechten als de omgevingsvergunning wordt verleend.

Kantonnierpad moet een tijdelijke bouwstraat worden

De bouwlocatie is niet groter dan de helft van een voetbalveld en geeft nu uitzicht op de loodsen van weleer van Verolme. Straks moeten hier elf woningen gebouwd worden onder de naam IJsselhof 3! Een slordige zes ton mogen zij hier voor neerleggen. Dat gaat gepaard met overlast, dat kan niet anders volgens een bewoner.

Om de bouwlocatie te bereiken moet het Kantonnierpad tot bouwstraat worden aangepast. Dat betekent in de praktijk het kappen van totaal zes bomen. Deze worden na de bouw aan de westelijke zijde van dit voetpad gecompenseerd zo staat te lezen in de omgevingsvergunning die ook voor de andere aanvragen een informatief karakter heeft. De tuinen van deze straat aan de achterzijde heeft een sloot. Hiervoor was al een vergunning afgegeven om te dempen (tijdelijk voor de bouwperiode ), maar omdat onze perceelsgrens op de helft van de sloot loopt en er geen toestemming aan ons is gevraagd, hebben wij bezwaar aangetekend en gewonnen, waarna de beslissing is teruggedraaid.

Verder ligt er voor het Kantonnierpad op de Beverwaardseweg een bushalte van de stadsvervoerder, de vraag van de bewoners is of deze dan nog bereikbaar is en of deze daar blijft liggen, want dit voetpad geeft een doorloop naar de Benedenrijweg?

Kantonnierpad met aan het einde de Benedenrijweg

Wijk inkoopactie zonnepanelen via Beverwaard Bespaart

Vanuit Beverwaard Bespaart willen wij een inkoopactie zonnepanelen gaan organiseren. Doe jij ook mee?

Veel huiseigenaren in Beverwaard hebben aangegeven interesse te hebben in zonnepanelen. Daarom willen wij een inkoopactie gaan organiseren.

Voordat wij dit doen willen we eerst weten hoeveel huiseigenaren uit Beverwaard willen meedoen aan een inkoopactie. Zijn er genoeg geïnteresseerden? Dan gaan we aan de slag!

Wil jij ook zonnepanelen op je dak en wil je vrijblijvend meedoen aan een inkoopactie in Beverwaard? Vul dan ons inschrijfformulier in: https://forms.office.com/r/smjtLryTnL

Stuur je dit bericht door naar buren en kennissen uit de wijk voor wie dit ook interessant is? Hoe meer deelnemers, hoe beter natuurlijk.

Bron: Beverwaard Bespaart team

Start 2e fase aanleg voor oplaadinstallatie elektrische RET bussen bij Keizerswaard

Laadpaal voor de elektrische bus

Het mag bekend zijn dat de Rotterdamse stadsvervoerder zijn dieselbussen gaat vervangen voor schonere elektrische bussen. Die weg is men 2 jaar geleden ingeslagen! De stapsgewijze vervanging van de busvloot is in lijn met de afspraak met Rijk, provincies en opdrachtgever MRDH dat in 2030 alle dieselbussen voor het openbaar vervoer uit het straatbeeld vervangen worden door elektrische voertuigen.

Een grote operatie waar de nodige installaties voor moet geplaatst worden om die bussen te laten rijden van het begin tot het eindpunt. Aan het busstation van Keizerswaard werd in het afgelopen voorjaar een fundatie in de grond aangelegd. Woensdag werd de 2e fase gestart!

Een grote kraan moest het transformatorhuis op zijn plaats zetten

Kortgeleden werden de oplaadportalen geïnstalleerd aan de Herenwaard op de eerder aangelegde fundatie, en nu is men bezig met het plaatsen van een transformatorhuis met de daarbij behorende laadkasten. Vanuit daar worden kabels verbonden met de oplaadportalen.

Simpel uitgelegd, als een bus arriveert op het busstation gaat onder één van deze twee laadpalen staan en wordt. Vanaf de bus wordt contact gemaakt met een uitklapbare arm naar de laadpaal. Zo ontvangt de bus zijn stroom om dan voor zijn volgende rit te kunnen aanvangen! Wanneer de werkzaamheden klaar zijn is niet bekend.

Transformatorhuis t.b.v. de laadpalen

Na 10 jaar bouwen kunnen de verhuisdozen worden ingepakt. School Het Open Venster verhuisd na de zomervakantie naar nieuw onderkomen.

School ‘Het Open Venster’ opent na de zomervakantie de deuren van haar langverwachte nieuwe onderkomen voor haar leerlingen in Lombardijen. Tijdens de bouw van de nieuwe school kreeg deze te maken met technische tegenslagen. De bouw begon zo’n 10 jaar geleden! Eindelijk is het dan zover, de leraren en de leerlingen kunnen de verhuisdozen gaan inpakken, want niets staat de verhuizing naar de nieuwe locatie nog in de weg!

Nieuwe school Het Open Venster paar weken geleden nog in de steigers

De school meldt zelf dat het de goede kant op gaat op hun website! “Het gaat hard met de nieuwbouw! Aan de buitenkant lijkt het alsof de school nog niet zo ver is, maar binnen gaat het de goede kant op. De wanden zijn opgetrokken, er wordt al getegeld in de toiletten, elektra en data-kabels zijn al getrokken en men is al bezig om de muren in de lokalen glad te krijgen. Zoals het er nu uitziet, gaat onze verhuisplanning door. Dit wil zeggen dat de leerlingen van de school op dinsdag 5 juli voor het laatst op de oude school zijn. Vanaf dat moment komen er verhuizers, worden de digiborden gedemonteerd en verplaatst en worden alle nog bruikbare spullen vanuit het oude gebouw naar het nieuwe gebouw gebracht. Laten we hopen dat dit allemaal gaat lukken zodat we na de zomervakantie in het nieuwe gebouw kunnen starten”.

Het moest een school worden met een houten opbouw gebouwd op een betonnen onderlaag met daaronder een gymzaal in de kelder. Maar het liep allemaal anders tijdens de bouw. De aannemer uit Ede – die dit imposante gebouw moest gaan bouwen – werd in 2016 door de gemeente buitenspel gezet, omdat de nieuwbouw van de school teveel mankementen zou vertonen. Mede daardoor zou het project veel vertraging hebben opgelopen. De aannemer zei op zijn beurt dat de problemen werden veroorzaakt omdat de gemeente voortdurend wijzigingen aanbracht in de plannen. Die waren experimenteel met een houten constructie. De aannemer had in die tak veel ervaring!

De houten opbouw werd dus verwijderd en daarna bleef het lang stil bij de nieuwbouw aan de Catallusweg. Inmiddels was de oude school – op steenworp afstand van de nieuwe locatie – in zo’n slechte staat dat daar ook nog eens 400 duizend euro moest worden uitgetrokken voor achterstallig onderhoud!

De gemeente meldde daarna met een nieuw ontwerp te komen. De school in Rotterdam-Lombardijen wordt verder gebouwd op de bestaande fundering met kelder, zo luidde het in 2018. Inmiddels liepen de kosten voor de nieuwe school behoorlijk uit de hand! Uiteindelijk moest de verantwoordelijke wethouder in januari 2021 weer naar de gemeenteraad terug i.v.m. de bouwkosten die 250 duizend euro hoger uitvielen. In april van 2021 kon de nieuwe aannemer eindelijk beginnen aan de bouw van het Open Venster die 10 jaar geleden op papier begon!

Bron: Rijnmond, Het Open Venster, Gem. Rotterdam. Foto’s Beverwaardigheden.nl

Onderhoud aan kerkgebouw Adriaen Janszkerk

Adriaen Janszkerk in de steigers voor onderhoud

In april is door de stichting behoud Adriaen Janszkerk aan aannemersbedrijf Cauwenborgh opdracht verstrekt om onderhoudswerkzaamheden aan de kerk uit te voeren. De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het restaureren van metsel- en voegwerk van de kerktoren, het repareren van slechte plekken in de leidekking op het dak en bijkomende werkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats op wat grotere hoogte en hiervoor zullen door de aannemer steigers worden geplaatst.

De aannemer heeft de planning van de werkzaamheden bekend gemaakt. Op maandag 23 mei wordt het werkterrein ingericht, waarna de steigers worden opgebouwd en vindt er een nadere inspectie van de situatie op grotere hoogte plaats. Dit zal twee weken in beslag nemen. Vanaf maandag 6 juni starten dan de werkzaamheden: het plaatselijk herstel van het voegwerk van de toren en van de leien dakbedekking. Dit zal enkele weken in beslag nemen. Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de werkzaamheden naar verwachting in juli gereed!

Bron: Adriaen Janszkerk, foto Beverwaardigheden.