Rotterdamse leraar gaf les op 6000km afstand na opstand in Kazachstan

Leraar Arjan gaf les vanuit Kazachstan

De in Rotterdam woonachtige leraar Arjan, die normaliter les geeft op het Gemini College in Ridderkerk, heeft les gegeven vanuit Kazachstan waar hij met zijn vrouw vast kwamen te zitten door de ongeregeldheden in dat land begin januari!

Kort na de kerstdagen vertrokken zij naar het land, waar zijn vrouw vandaan kwam, voor een familiebezoek van twee weken. Dat bezoek verliep heel anders dan zij hadden voorzien! Inmiddels zijn ze weer thuis in Rotterdam-IJsselmonde met een week vertraging, want het land ging daar totaal op slot.

Na het nieuwe jaar braken er grote hevige protesten uit in het land in meerdere steden in verband met de verhoging van de brandstofprijzen, maar al snel werd het duidelijk dat deze gebruikt werden om de zittende macht om ver te werpen. Dat gebeurde uiteindelijk door inzet van troepen uit het buitenland niet.

Tijdens die protesten werd het internetverkeer uitgeschakeld en werd het lastig om met de buitenwereld te communiceren, zelfs voor journalisten en de media. Af een toe een sms bericht naar Nederland dat kon nog wel, of bellen met een prepaidkaart vanuit Kazachstan lukte ook de naar familie in Nederland! Winkels waren gesloten en er was een avondklok ingesteld. Op dat moment verbleven zij in Almaty waar de hevigste protesten plaatsvonden.

Na een aantal dagen van protesten en onrust werd de orde hersteld door de speciale troepen van CSTO, hierdoor kon het normale leven weer opgang komen. Internet werd weer ingeschakeld en hierdoor was de communicatie naar de buitenwereld weer hersteld. Ook het vliegverkeer kwam mondjesmaat opgang. Toen moest er een vlucht geregeld worden om terug te keren naar Nederland. Dat werd uiteindelijk een week later!

Inmiddels waren de middelbare scholen al weer opgestart na de lockdown van afgelopen december, maar de leraar kon dus nog niet fysiek aanwezig zijn! Vanuit Kazachstan werd de laptop aangesloten op het internet, die op een strijkplank stond, en werd er verbinding gemaakt met de school in Ridderkerk. Het moet wel een memorabel moment zijn geweest voor zowel de school als voor de leerlingen die les van hem kregen. Les krijgen van een leraar die 6000 km van huis was, wie kan dat nu zeggen als leerling?

Mindervalide dupe van bezoekers die voor verkeerschaos zorgen bij Maasstad Ziekenhuis

Zolang het Maasstad Ziekenhuis haar deuren opende in 2011 zorgen bestuurders van voertuigen voor een verkeerschaos voor de hoofdingang van het ziekenhuis in IJsselmonde! Het voorplein zelf wordt nog voor de zomer afgesloten met slagbomen.

Nu tien jaar later heeft men besloten om de parkeerplaatsen voor de mindervalide medemens op te heffen, en te verplaatsen. Een bezoekster , mevr. Hol een MS patiënt, beklaagd zich hierover in het Rotterdams Dagblad. Zij moet nu veel verder lopen dan de 100 meter die zij gewend was.

Haar voertuig stond altijd aan de voorzijde bij de hoofdingang van het ziekenhuis op een speciaal ingerichte parkeerplaats voor mindervalide, en die was gratis, maar deze is dus nu sinds enige tijd al verplaatst naar de overdekte parkeerplaats waar ook nog voor betaald moet worden. De loopafstand is nu te ver geworden voor de patiënt(en), circa 250 meter. Inmiddels zijn er al 86 klachten binnen omtrent het parkeren van mindervaliden

Er schijnt wel een busje te rijden maar die rijdt volgens de betrokkene te onregelmatig en loopt vast in de verkeerschaos bij de hoofdingang van het ziekenhuis!

Een woordvoerder van het Maasstad Ziekenhuis erkend de problemen met het parkeren bij de hoofdingang en laat optekenen in het AD:

Het is deze ochtend een janboel in de kiss-and-ridezone bij de hoofdingang van het Maasstad. ,,Dat is wat ik bedoel”, reageert Joris van den Berg, de servicemanager van het ziekenhuis. Bezoekers laten er hun auto (veel) langer dan een kwartiertje staan of parkeren lukraak. Gehandhaafd wordt er niet; de gemeente Rotterdam doet dat al jaren niet meer en het  ziekenhuis mag dat niet zelf. ,,Dertig procent staat er ten onrechte.”

Dat is de reden om het mindervalidenparkeren te verplaatsen, legt Van den Berg uit. ,,Sindsdien hebben we een achteringang gemaakt, zijn er extra invalidenplekken in de parkeergarage en rijdt er een shuttlebusje. Er staat een telefoonnummer op onze website. Dan kan iemand je eventueel met een rolstoel ophalen.” 

Het voorplein zelf wordt nog voor de zomer afgesloten met slagbomen. Van den Berg: ,,Als je niet kunt handhaven, moeten we het parkeren schrappen.”      

Bron AD Rotterdams Dagblad, foto’s Beverwaardigheden.nl

Buurt weet niets van komst nieuw bedrijfspand aan de Arthurweg in Oud IJsselmonde

De bewoners van Oud IJsselmonde zijn niet gekend in de komst van een bedrijfspand aan de Arthurweg! Voorheen stond daar een zout-opslag van Rijkswaterstaat, maar deze werd afgelopen zomer gesloopt. Bij navraag aan een bewoner dacht zij eerder aan woningbouw.

Nu moet daar een productiebedrijf herrijzen voor fabricage van hoogwaardige geneesmiddelen volgens een vergunning aanvraag. Welk bedrijf die geneesmiddelen gaat maken is tot nu toe niet bekend? De vergunning die vorig jaar in september werd bekend gemaakt door de gemeente Rotterdam had een informatief karakter.

Het is ook niet bekend wanneer de vergunning is afgegeven voor de bouw voor dit productiebedrijf. Het lijkt erop dat men geen er pottenkijkers toestaat op dit terrein, want het gehele perceel/erf wordt omringd met camerapalen. De stal zal worden omringd met een hekwerk die digitaal kan worden bediend! Daarnaast komt er ook nog een veld met zonnepanelen te liggen.

Het mag vreemd zijn dat de bewoners hiervan niet op de hoogte zijn gesteld en waarom er geen participatietraject is opgestart als er zo’n beveiligd object in hun buurt wordt geplaatst? Dit roept toch zeker vragen op?

Bij navraag bij twee gebiedscommissieleden van IJsselmonde bleken zij ook niet op de hoogte te zijn van deze bouwplannen. Daarmee aangevend dat zij ook totaal in het duister tasten. Op de locatie aan de Arthurweg is er ook nog geen bouwer bekend of enige aanwijzing voor wie er gebouwd gaat worden. Inmiddels liggen er een dertig heipalen klaar om in de grond gestampt te gaan worden!

Bewonersinitiatief: Groen moet lelijke containermuur laten verdwijnen

Waar industrie en woonwijken tezamen komen ontstaan er wel eens problemen! Zo werd er nog niet zo lang geleden een containermuur van twee lagen opgetrokken op het oude Verolme-terrein die grenst aan de Finjollstraat/Regenboogkade, gelegen aan de Oostdijk in Oud IJsselmonde.

Nadat Verolme haar deuren had gesloten ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw is er altijd bedrijvigheid gebleven in de maritieme sector op het terrein. Uiteindelijk zal er in de toekomst een plan voor huizenbouw worden ontwikkeld. Tot die tijd blijven bewoners van de Finnjolstraat en de bedrijven op het oude Verolme-terrein aan elkaar verbonden.

Het probleem door het optrekken van die muur van containers is, dat bewoners nu niet meer een prettig uitzicht hebben in het rustige wijkje gelegen langs de Nieuwe Maas! Daarom hebben zij onlangs een bewonersinitiatief ingediend bij de gebiedscommissie van IJsselmonde. Deze werd gehonoreerd! Zij willen een groene haag optrekken voor de containermuur!

De ruimte om op de erfscheiding groen aan te brengen is aanwezig, maar met behulp van de gemeente, die is namelijk de eigenaar van de grond! Daarvoor zal er eerst plan gemaakt moeten worden. De bewoners van de Finjollstraat alsmede van de Regenboogkade hebben aangegeven graag mee te willen helpen en een constructieve bijdrage te willen leveren aan de vergroening van de containermuur die grenst aan hun wijk.

Gemeente stelt inhaalverbod in op de Oostdijk

Oostdijk

De gemeente Rotterdam heeft besloten om op de Oostdijk een inhaalverbod in te stellen. Wanneer deze wordt ingesteld is niet bekend, maar het inhaalverbod wordt door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken asmarkering aangegeven, ook wel een ononderbroken middenstreep!

Het inhaalverbod gaat gelden vanaf de kruising Bovenstraat/Oostdijk tot de Ringdijk. Dat laatste is overigens nog niet geheel duidelijk volgens het besluit dat onlangs werd gepubliceerd! Er stond namelijk een verkeerde straatnaam vermeld!

Aanleiding is de hoge snelheden op de Oostdijk die een gevaar vormt voor het verkeer, maar met name de oversteek bij de bushalte ‘IJsselmondsehoofd’. Daar wordt in de ochtendspits met regelmaat door bestuurders van voertuigen de vluchtheuvel voor voetgangers aan de linkerzijde gepasseerd!

Door de hoge snelheden hebben er in het verleden meerdere ongevallen plaatsgevonden op dat gedeelte van de Oostdijk. Zo werd daar de afrastering er meerdere malen eruit gereden of straatmeubilair. De gemeente ging al eerder over op verzoek om de voorrangssituatie aan Oostdijk met de Beverwaardseweg aan te passen! Of het inhaalverbod dit jaar nog wordt ingevoerd is nog niet bekend! Gebruikers van deze weg kunnen nog reageren op de plannen.

Bron: Gemeente Rotterdam foto: Beverwaardigheden.nl