Kringloopwinkel Het Goed opent vestiging in IJsselmonde

De Piekfijnwinkels in Rotterdam zijn vorig jaar in september 2020 ondergebracht bij de organisatie ‘Het Goed’. Daar krijgen goederen van allerlei aard een tweede kans. Je kunt er spullen brengen, maar het kan ook opgehaald worden, of je kan er rondkijken in één van de winkels als je wat nodig hebt.

Helaas heeft IJsselmonde geen kringloopwinkel. Daar komt verandering in! Het goede nieuws om hier te vermelden is, dat een winkel van Het Goed medio augustus een filiaal opent aan de Kinderdijkstraat in Lombardijen-IJsselmonde (Industrieterrein Hordijk-West). Het is het voormalige pand waar vroeger een autodealer in was gevestigd! Voor meer informatie, kijk op de website van Het Goed!

Parkeeroverlast deelscooters op de Oude Watering heeft de aandacht van de gemeente!

Een aantal weken geleden heeft de Beverwaardigheden.nl de aandacht gevraagd voor parkeeroverlast van deelscooters op de Oude Watering nabij de supermarkt Hoogvliet. De gebiedscommissie van IJsselmonde werd per brief op de hoogte gebracht t.a.v. deze overlast waar bewoners zich de laatste maanden vaak hun weg langs moesten banen van deelscooters. Het zal jullie als lezers niet verbazen dat dit probleem zich niet alleen voordoet in Beverwaard, maar in vele straten van wijken van Rotterdam, uitgezet door meerdere bedrijven waaronder Felyx en Go-sharing ?


Er kan ook gemeld worden dat er steeds meer aandacht is voor de overlast van de deelscooters t.a.v. het parkeren vanuit de gemeente en de Gebiedscommissie van IJsselmonde. Alleen met aandacht kom je er niet, maar er zit beweging in.


De gebiedscommissie van IJsselmonde meldde het volgende:
* Gezien de aard en het aantal meldingen zal op dit moment vooral worden ingezet op bestrijding van de overlast bij de situatie aan de Oude Watering. Voor andere locaties willen we eerst kijken hoe de eerder gemaakte afspraken m.b.t. aanscherpingen zullen uitwerken.
* De afspraken met de aanbieders over stalling bij het winkelcentrum zullen worden aangepast. Indien mogelijk wordt een stallingslocatie afgesproken die minder overlast veroorzaakt.
* Het melden van overlast zal worden vereenvoudigd. Nu heeft iedere aanbieder een eigen meldprocedure. In de plaats daarvan komt één centrale meldprocedure.
* Toezicht en handhaving zal vaker controleren op de betreffende locatie.
* Door de vakantieperiode zal iets ruimere tijd nodig zijn om de afspraken uit te werken. We streven naar 1 september of zoveel eerder als mogelijk”.

Het is in Rotterdam eigenlijk de omgekeerde wereld dat men deelscooters toe staat in de buitenruimte en dan pas maatregelen gaat nemen waar de deelscooters mogen parkeren waar zij het minste overlast veroorzaken. Minder leuk nieuws was er vanmiddag in een persbericht van de gemeente Rotterdam.


Quote: De bereikbaarheid van banen vanuit Zuid is achtergebleven ten opzichte van de noordoever. Daarom wil de gemeente de infrastructuur en het vervoersaanbod in Zuid aanzienlijk verbeteren om vervoersarmoede tegen te gaan. Voor de korte termijn wordt ingezet op een groter aanbod van deelscooters. Einde quote!


Vervelende van dit bericht is dat er dus nog meer deelscooters in de buitenruimte op Zuid komen en een getal van 1000 staat op papier! Tevens wordt de E-deelstep in de toekomst ook nog ingevoerd.

Vanmiddag was de Beverwaardigheden.nl ter plaats op de Oude Watering om van gedachte te wisselen over de parkeeroverlast met verschillende afdelingen vanuit de gemeente Rotterdam! Gezien de klachten d.m.v. foto’s, maar ook door informatie in te winnen bij de wijkconciërge en een ondernemer van het winkelcentrum werd al duidelijk dat er een probleem was op het voetpad op de Oude Watering. Hoe lossen we dit probleem op?

Er zijn een aantal ideeën geopperd om de overlast op het voetpad terug te dringen t.a.v. de deelscooters. De gemeente neemt deze nu mee en beziet wat haalbaar en de mogelijkheden zijn. Afgesproken is dat de Beverwaardigheden op de hoogte wordt gehouden als er een oplossing is gevonden. Dat wordt dus vermoedelijk in september bekend gemaakt!


Voormalige school wordt huisvesting bijzondere doelgroepen

Omwonende aan de Oude Watering, rondom de voormalige dependance van de school ‘de Barketijn’, hebben vorige week een brief ontvangen van de gemeente Rotterdam. In die brief staat dat, als alles volgens plan verloopt, in 2023 huisvesting gaat plaatsvinden van mensen bijzondere doelgroepen van de Nico Adriaans Stichting (NAS) . Via deze brief geeft de gemeenten en NAS aan om via informatie bijeenkomsten na de zomer in gesprek te gaan met de betreffende omwonenden!

NAS is ervoor de kwetsbare Rotterdammers en daarvoor willen zij samen met de gemeente het voormalige schoolpand verbouwen als alle procedures zijn doorlopen. De informatie bijeenkomsten zijn daar een onderdeel van! De procedures zijn inmiddels al in gang gezet met name via de gebiedscommissie van IJsselmonde, zij zijn op de hoogte gebracht ten aanzien van de komst van de opvang-locatie. De commissieleden hadden nog een aantal voorwaarden als de locatie er komt, en die worden nu onderzocht op haalbaarheid!

Het wordt een beschermde omgeving voor 21 jongeren tussen de 18 – 24 jaar in begeleid wonen. Daarnaast komen er ook 5 studenten in te wonen voor ondersteuning als goede buur. In de twee informatiebrieven geeft NAS aan dat het niet om drank of drugsverslaafden gaat die daar opgevangen worden. Er is daarnaast gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week professionele begeleiding aanwezig.


Het is belangrijk dat bewoners in de wijk prettig en veilig met elkaar kunnen samenleven. De NAS en gemeente Rotterdam en willen hier actief aan bijdragen, door gezamenlijk eerst een klankbordgroep met buurtbewoners op te richten. Ook blijven we in overleg met de
gebiedscommissie IJsselmonde over het participatieproces.

In de klankbordgroep kunnen bijvoorbeeld omwonenden deelnemen, leden van de gebiedscommissie, buurt bestuurt, medewerkers van de gemeente, de NAS, politie en eventuele andere organisaties in de omgeving. Samen maak men afspraken en delen we ervaringen. Ook u als omwonende kunt dus meedoen met deze klankbordgroep. Vanuit de klankbordgroep wordt een beheercommissie aangesteld en beheerovereenkomst gesloten. Zo zorgen we dat de gemaakte afspraken worden nagekomen, aldus de organisatie NAS op hun website.

Op dit moment valt het voormalige schoolpand al vele jaren onder een antikraak beleid die gelegen is op de grens met Bolnes naast het Dijkje!

Bewonersbrief via FB Joop Barneveld

Bron: NAS en Gemeente Rotterdam

Foto’s Beverwaardigheden.nl

Parkbruggen worden te zwaar belast

De twee nieuwe composiet bruggen, in het park tussen de Schinnenbaan en de Oude Watering, zijn niet bestand tegen een té zware belasting!

Deze werden gelegd eind 2013, omdat de houten bruggen na 35 jaar op waren. De gemeente koos toen om bijna alle houten bruggen te vernieuwen in de beverwaard voor bruggen met een composiet materiaal. Deze waren lichter en sterker, en zouden een langere levensduur hebben?

Deze bruggen vertoonde al snel slijtage van het wegdek(toplaag) en scheuren, deze website berichtte daar al in een eerder stadium over, namelijk in een september 2017. De problemen zijn nu een paar jaar zo verergert dat het bedrijf, die de bruggen destijds maakte en plaatste, kortgeleden is begonnen met repareren van het wegdek en de scheuren van het composiet materiaal.

De problemen ontstaan doordat er een te zware belasting plaatsvind op de bruggen door te zware voertuigen die daar overheen rijden. Daar kunnen deze bruggen niet tegen! Hoewel een licht voertuig geen probleem is volgens één van de uitvoerders die maandagmorgen bezig was met de herstelwerkzaamheden!

Zij zijn nu druk bezig om de toplaag te verwijderen, want als eenmaal hier de scheuren in komen loopt het water tussen het composiet door en de toplaag. Uiteindelijk laat de toplaag dus los! Over een groot deel van de brug moest deze handmatig worden verwijdert.

Daarna moet de toplaag opnieuw aangebracht worden in de komende tijd waarbij de weersomstandigheden droog moeten zijn. Of de gemeente aanvullende maatregelen gaat nemen om te zware belasting voor de bruggen tegen te gaan is niet bekend. De aanwezig inklapbare rood/witte paaltjes die voor de bruggen zijn aangebracht lijken weinig soelaas te bieden. Vaak liggen deze ingeklapt!

Buitenruimteproject aan de Veranda afgerond met onthulling Beversculpturen

GC Lid M. Verhoef (l) en A. Klijnsmit onthullen Beversculptuur

Met de onthulling van twee Beverbeelden, voor de bioscoop aan het Cor Kieboomplein in IJsselmonde, is vanmiddag een feestelijk afsluiting gegeven aan de vergroening en verbetering van de buitenruimte aan de vrij jonge wijk de Veranda in IJsselmonde!

De laatste jaren is er door de gemeente, bewoners van de Veranda en ondernemers, waaronder Pathé en de KFC, hard gewerkt om de buitenruimte te veraangenamen en te verbeteren.

Het resultaat mag er zijn! Men moet dan denken aan grote plantvakken, meer parkeergelegenheid voor (brom)fietsers in het uitgaansgebied die enorm booming is de laatste jaren! Er is ook bijvoorbeeld gekozen om de Puck van Heelstraat anders in te richten, namelijk een stuk smaller dit geeft een rustiger verkeersbeeld.

De verbeteringen zijn in der loop der tijd in fases uitgevoerd. Nu het klaar is was vanmiddag het moment om dit feestelijk af te sluiten met de onthullingen van twee houten sculpturen in de vorm van Bevers.

De Beverbeelden die ook mede door gebiedscommissielid dhr. M. Verhoef werden onthuld hebben voor IJsselmonde veel betekenis qua geschiedenis. Hij, betrokken bij het Streekarchief van IJsselmonde, wist over het ontstaan van de Bever in het wapen van IJsselmonde het e.e.a. te vertellen. Niet alleen was IJsselmonde in een ver verleden het leefgebied van dit knaagdier, maar bestond er ook nog een familie van Beveren die IJsselmonde in het bezit had, en waar het wapen uit voortgekomen is. Latere bouwwerken herinneren ons aan die naam zoals ooit de Klimmende Bever, of de Cornelis van Beverenbrug (gelegen over de A16), of de wijk Beverwaard! Stuk voor stuk herinneringen aan die perioden. Helaas raakte het wapen door bestuurlijke verandering van Rotterdam een aantal jaren geleden op de achtergrond. 

Met de onthulling van de beelden, gemaakt door Anton Kleinsmit, is vanmiddag het verleden herenigd met de toekomst. De buitenruimte heeft een metamorfose ondergaan, en de identiteit van IJsselmonde is met de twee Bevers een stukje in ere hersteld!