Renovatie flats ‘De Kreek ‘ in volle gang

De renovatie van de drie Kreekflats in de wijk Kreekhuizen zijn in volle gang. Over twee van de drie flats ontstond in 2018 onzekerheid of deze gerenoveerd zouden gaan worden i.v.m. de kosten. Woonbron ging daaraan twijfelen en wilde in eerste instantie deze twee flats slopen. Op dat moment was men al wel begonnen met de renovatie van het eerste flat!

Het eerste gerenoveerde flat is inmiddels klaar en wordt bewoond, over de andere twee flats kan er gemeld worden dat deze uiteindelijk toch gerenoveerd worden. Dus de overweging om de flats niet te slopen werd teruggedraaid door Woonbron. Men is alweer een tijd bezig met deze enorme renovatie klus. Het project De Kreek is een renovatieproject waarbij alleen de oude draagconstructie is overeind gebleven.

Hiervoor worden onder andere de voor– en achtergevels vervangen door goed isolerende en geluidsdichte wanden en kozijnen. Er wordt een extra lift gerealiseerd en veel aandacht gegeven aan de algemene ruimten, zodat het vanaf de hoofdentree van het complex tot aan de voordeur van de woning een fijne plek wordt. Beide flats worden aangesloten op het duurzame warmtenet van Rotterdam. Alle appartementen worden vervolgens voorzien van nieuw sanitair, een complete badkamer en een ingerichte keuken. Alles volledig gasloos! Het is niet bekend wanneer de renovatie klaar is!

Eerste gerenoveerde flat

Nieuwe accommodatie IJVV de Zwervers en LMO nadert voltooiing

De voetbalverenigingen IJ.V.V. De Zwervers en LMO gaan samen in één clubgebouw aan de Smeetslandseweg in de wijk Kreekhuizen in IJsselmonde! Wie nu over deze weg heen loopt ziet alleen maar een haag van groen waarachter deze verenigingen liggen verstopt. Als men de tijdelijke ingang neemt naar IJ.V.V. De Zwervers word men verrast door een nieuw in aanbouw zijnde accommodatie voor deze twee oude verenigingen!

De nieuwe accommodatie bestaat uit één clubgebouw met 2 kantines, 16 kleedkamers, bijbehorende inpandige ruimten en de direct omliggende buitenruimte. De accommodatie zal gebouwd worden op de huidige parkeerplaats van IJ.V.V. De Zwervers. De bestaande clubgebouwen en bijbehorende opstallen van L.M.O. en IJ.V.V. De Zwervers zullen worden gesloopt.

De oude opstallen van IJ.V.V De Zwervers, opgericht in 1919, die stammen halverwege uit de jaren zestig van de vorige eeuw als we de historie van de vereniging er op na slaan! Ook geldt dit voor LMO die ook na wat omzwervingen na de oprichting in 1937 hun vaste thuisbasis vond in 1967 aan de Smeetlandseweg.

Als alles volgens plan verloopt gaan aan het einde van dit jaar de beide verenigingen hun intrek nemen in de nieuwe accommodatie. Of er al nagedacht is over een naam voor het vernieuwde complex is niet duidelijk. De huidige naam van het complex van IJ.V.V. De Zwervers werd vernoemd naar een boerderij die daar ooit stond, namelijk ‘De Groote Stee’!

Oude opstal kantine IJ.V.V. De Zwervers

Kindcentrum IJsselmonde later gereed maar zichtbaar en aanwinst voor de wijk

Het Kindcentrum IJsselmonde aan de Heindijk 20 wordt later in gebruik genomen dan is gepland. Eigenlijk had de school in augustus haar deuren willen openen, maar dat wordt nu pas begin 2022! De school is gelegen in gebied Groot IJsselmonde in de wijk Hordijkerveld die begin jaren zestig werd opgebouwd. Het nieuwe school springt er zeker uit als het straks gereed is.

Waar ooit de basisschool ‘De Pit’ stond, en later de naam “de Kubus’ droeg, werd gesloopt om dit nieuwe Kindcentrum IJsselmonde op te realiseren. In februari van dit jaar ging de eerste paal de grond in, en het hoogste punt van de school werd samen met de kinderen gevierd in april!

Het is een pand van twee verdiepingen met veel glaspartijen. Door de overhangende luifels op de bovenste verdieping aan het gebouw moet dit zorgen dat de zon niet hinderlijk naar binnen schijnt en de temperatuur aangenaam blijft.

Het ontwerp sluit aan op de visie op onderwijs & opvoeden van het Kindcentrum en kent geen traditionele klaslokalen. De leerlingen werken in verschillende ruimten en plekken in het gebouw, aldus de website van de nieuwe school. Het gebouw is zeer duurzaam en voldoet aan de eisen van Frisse Scholen, (B)ENG en is gasloos.

Wat het Kindcentrum IJsselmonde nu precies inhoud als school kunt u lezen op hun website.

Bron: Kindcentrum IJsselmonde – Foto’s Beverwaardigheden.nl

Ganzen zijn weer terug aan de Herenoord

Het leek er even op dat er succes werd geboekt in het verspreiden van de groep met ganzen aan de Herenoord in IJsselmonde. Niets is minder waar! De grote groep Boerenganzen kwamen vandaag vrolijk aangelopen om op de foto te gaan. Toen ze eenmaal door hadden dat er geen eten te halen was maakte de groep rechtsomkeer!

Het groen tussen de wijken Hordijkerveld en Reijeroord, met de daarbij gelegen waterpartij, ligt vol met veren en op het trottoir liggen ontelbare uitwerpselen van de vogels. Sommige bewoners gruwelen van deze omstandigheden en lopen er met een boog omheen. Anderen vinden het allemaal geen probleem en juist leuk, de natuur dichtbij huis!

Sinds kort lopen de ganzen ook steeds vaker buiten dit gebied aan de Herenoord, een passant die daar zijn hond uitlaat bevestigd dit. Best wel koddig, maar hij wijst ook op de uitwerpselen van de ganzen die voor ongemak zorgen!

In het voorjaar werden er maatregelen genomen door de gemeente. De boswachter haalde de eieren weg uit de nesten. Het beleid van Rotterdam is om één ei te laten liggen om de groei van de populatie te reguleren. Dit ei wordt dan gemerkt!

Een deel van de ganzen zagen we toen later in de ‘Park van Morgen’ tussen de Reijerdijk en de Groeninx van Zoelenlaan. Bij die laatste weg steken ze ook nog wel eens in een kolonne over naar het Keizerswaard vanaf de naastgelegen grote waterkom. Soms tot ergernis van het passerende verkeer!

De gemeente houd het gras daarom zo kort mogelijk en het trottoir aan de Herenoord wordt schoongemaakt met een hoge drukreiniger. Tot nu toe blijkt het een druppel op een gloeiende plaat, want in het voorjaar zaten daar nog maar drie ganzen na de ingreep van de gemeente Rotterdam, nu tellen we er al weer ruim dertig.

Nieuwe gebruikers voor het oude AZC school aan de Rhijnauwensingel

De gebruikte school die circa 5 jaar dienst heeft gedaan voor de kinderen van het AZC heeft sinds kort nieuwe gebruikers! Op 30 augustus jl. heeft MFC, een samenwerking van Pameijer en Yulius zijn intrek genomen in het gebouw welke sinds mei van dit jaar niet meer werd gebruikt als AZC school.

Deze samenwerking houd in dat MFC onderwijs en behandeling bieden aan leerlingen van 12 tot 18 jaar. De reden dat MFC hier nu gevestigd is een gevolg dat zij hun voormalige locatie moesten verlaten.

Om kennis te maken met het MFC is onlangs een flyer bij omwonende in de brievenbus bezorgd. Op maandag 27 september aanstaande kunnen bewoners kennis komen maken met de school tussen 15:00 – 16:00 uur! Er wordt een rondleiding gegeven en wordt er het e.e.a. verteld over deze school!