Start 2e fase aanleg voor oplaadinstallatie elektrische RET bussen bij Keizerswaard

Laadpaal voor de elektrische bus

Het mag bekend zijn dat de Rotterdamse stadsvervoerder zijn dieselbussen gaat vervangen voor schonere elektrische bussen. Die weg is men 2 jaar geleden ingeslagen! De stapsgewijze vervanging van de busvloot is in lijn met de afspraak met Rijk, provincies en opdrachtgever MRDH dat in 2030 alle dieselbussen voor het openbaar vervoer uit het straatbeeld vervangen worden door elektrische voertuigen.

Een grote operatie waar de nodige installaties voor moet geplaatst worden om die bussen te laten rijden van het begin tot het eindpunt. Aan het busstation van Keizerswaard werd in het afgelopen voorjaar een fundatie in de grond aangelegd. Woensdag werd de 2e fase gestart!

Een grote kraan moest het transformatorhuis op zijn plaats zetten

Kortgeleden werden de oplaadportalen geïnstalleerd aan de Herenwaard op de eerder aangelegde fundatie, en nu is men bezig met het plaatsen van een transformatorhuis met de daarbij behorende laadkasten. Vanuit daar worden kabels verbonden met de oplaadportalen.

Simpel uitgelegd, als een bus arriveert op het busstation gaat onder één van deze twee laadpalen staan en wordt. Vanaf de bus wordt contact gemaakt met een uitklapbare arm naar de laadpaal. Zo ontvangt de bus zijn stroom om dan voor zijn volgende rit te kunnen aanvangen! Wanneer de werkzaamheden klaar zijn is niet bekend.

Transformatorhuis t.b.v. de laadpalen

Na 10 jaar bouwen kunnen de verhuisdozen worden ingepakt. School Het Open Venster verhuisd na de zomervakantie naar nieuw onderkomen.

School ‘Het Open Venster’ opent na de zomervakantie de deuren van haar langverwachte nieuwe onderkomen voor haar leerlingen in Lombardijen. Tijdens de bouw van de nieuwe school kreeg deze te maken met technische tegenslagen. De bouw begon zo’n 10 jaar geleden! Eindelijk is het dan zover, de leraren en de leerlingen kunnen de verhuisdozen gaan inpakken, want niets staat de verhuizing naar de nieuwe locatie nog in de weg!

Nieuwe school Het Open Venster paar weken geleden nog in de steigers

De school meldt zelf dat het de goede kant op gaat op hun website! “Het gaat hard met de nieuwbouw! Aan de buitenkant lijkt het alsof de school nog niet zo ver is, maar binnen gaat het de goede kant op. De wanden zijn opgetrokken, er wordt al getegeld in de toiletten, elektra en data-kabels zijn al getrokken en men is al bezig om de muren in de lokalen glad te krijgen. Zoals het er nu uitziet, gaat onze verhuisplanning door. Dit wil zeggen dat de leerlingen van de school op dinsdag 5 juli voor het laatst op de oude school zijn. Vanaf dat moment komen er verhuizers, worden de digiborden gedemonteerd en verplaatst en worden alle nog bruikbare spullen vanuit het oude gebouw naar het nieuwe gebouw gebracht. Laten we hopen dat dit allemaal gaat lukken zodat we na de zomervakantie in het nieuwe gebouw kunnen starten”.

Het moest een school worden met een houten opbouw gebouwd op een betonnen onderlaag met daaronder een gymzaal in de kelder. Maar het liep allemaal anders tijdens de bouw. De aannemer uit Ede – die dit imposante gebouw moest gaan bouwen – werd in 2016 door de gemeente buitenspel gezet, omdat de nieuwbouw van de school teveel mankementen zou vertonen. Mede daardoor zou het project veel vertraging hebben opgelopen. De aannemer zei op zijn beurt dat de problemen werden veroorzaakt omdat de gemeente voortdurend wijzigingen aanbracht in de plannen. Die waren experimenteel met een houten constructie. De aannemer had in die tak veel ervaring!

De houten opbouw werd dus verwijderd en daarna bleef het lang stil bij de nieuwbouw aan de Catallusweg. Inmiddels was de oude school – op steenworp afstand van de nieuwe locatie – in zo’n slechte staat dat daar ook nog eens 400 duizend euro moest worden uitgetrokken voor achterstallig onderhoud!

De gemeente meldde daarna met een nieuw ontwerp te komen. De school in Rotterdam-Lombardijen wordt verder gebouwd op de bestaande fundering met kelder, zo luidde het in 2018. Inmiddels liepen de kosten voor de nieuwe school behoorlijk uit de hand! Uiteindelijk moest de verantwoordelijke wethouder in januari 2021 weer naar de gemeenteraad terug i.v.m. de bouwkosten die 250 duizend euro hoger uitvielen. In april van 2021 kon de nieuwe aannemer eindelijk beginnen aan de bouw van het Open Venster die 10 jaar geleden op papier begon!

Bron: Rijnmond, Het Open Venster, Gem. Rotterdam. Foto’s Beverwaardigheden.nl

Onderhoud aan kerkgebouw Adriaen Janszkerk

Adriaen Janszkerk in de steigers voor onderhoud

In april is door de stichting behoud Adriaen Janszkerk aan aannemersbedrijf Cauwenborgh opdracht verstrekt om onderhoudswerkzaamheden aan de kerk uit te voeren. De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het restaureren van metsel- en voegwerk van de kerktoren, het repareren van slechte plekken in de leidekking op het dak en bijkomende werkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats op wat grotere hoogte en hiervoor zullen door de aannemer steigers worden geplaatst.

De aannemer heeft de planning van de werkzaamheden bekend gemaakt. Op maandag 23 mei wordt het werkterrein ingericht, waarna de steigers worden opgebouwd en vindt er een nadere inspectie van de situatie op grotere hoogte plaats. Dit zal twee weken in beslag nemen. Vanaf maandag 6 juni starten dan de werkzaamheden: het plaatselijk herstel van het voegwerk van de toren en van de leien dakbedekking. Dit zal enkele weken in beslag nemen. Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de werkzaamheden naar verwachting in juli gereed!

Bron: Adriaen Janszkerk, foto Beverwaardigheden.

Schotse Hooglander geboren op eiland van Brienenoord

Bezoekers stonden vorige week vrijdag raar te kijken toen zij een wandeling maakt over het Eiland van Brienenoord! Er liepen ineens 4 Schotse Hooglanders rond!

Na afwezigheid van 2 jaar waren er sinds november 2021 weer Schotse Hooglanders te bewonderen tot vreugde van de liefhebbers van dit eiland en haar roodbruinharige bewoners op Rotterdam Zuid Oost. Zij moesten tijdens de metamorfose van het eiland af. Ook het voedsel zou weleens een probleem kunnen worden?

In november keerde een kleinere andere kudde terug dan voor de metamorfose van het eiland. Drie dames – die uit andere Rotterdamse parken werden gehaald – werden hier uitgezet op het eiland en zij voelde zich al snel thuis. Vorige week beviel een van de dames van een kalf, dat was voor ieder een grote verassing! Ook de boswachters van Rotterdam hadden het niet opgemerkt dat er een dame zwanger was. Het zijn namelijk nog jonge en dus worden zij nog groter, volgens de boswachter.

De voortplanting moet hebben plaatsgevonden op de vorige locatie voordat ze naar het eiland verhuisde. Of de andere twee dames ook zwanger zijn is niet bekend? In ieder geval lopen er nu vier dames op het eiland van Brienenoord rond, want het kleine kalfje blijkt een meisje te zijn. Traditiegetrouw krijgt de jongeling een naam beginnend met de letter ‘B’, omdat het op het eiland van Brienenoord is geboren. Deze traditie werd in stand gehouden door de vorige beheerder(s) van het eiland! Helaas blijft het nu bij een nummer in het oor net zoals bij de overige Schotse Hooglanders?

Als je een kijkje gaat nemen, hou dan 25 meter afstand van deze dieren en geniet ervan op afstand.

Drie jaar verkeershinder als de Van Brienenoordbrug op de schop gaat

Rijks Waterstaat heeft op 25 mei via een online webinar de plannen gepresenteerd omtrent de renovatie en vernieuwing van de Van Brienenoordbrug. De oeververbinding gelegen in de A16 op de ruit van Rotterdam is een onmisbare schakel tussen Zuid en -Noord. De werkzaamheden moeten gaan plaatsvinden in de zomerperiode van 2026, “27 en “28.

Deze avond stond in het teken van drie punten, namelijk: de aanpak, de bereikbaarheid, en de vergunningen die nodig zijn om dit project uit te voeren. Men noemde dit project complex, uniek en historisch wat er staat te gebeuren. Overigens is dit jaar de aanbesteding gestart voor deze megaklus! De meeste werkzaamheden gaan in de zomerperiode worden uitgevoerd. Hinder zullen de weggebruikers van de brug hier zeker van onder vinden.

Tipje van de sluier kunnen we alvast oplichten, het fietspad wordt, breder en de leuning wordt hoger gemaakt. Het bedieningshuis voor de brugwachter gaat verdwijnen. De brug wordt dan op afstand bediend.

Het is dan ook een aanrader om deze webinar van Rijks Waterstaat terug te kijken wat de plannen zijn en wat voor een impact het heeft op de omgeving! Hieronder ziet u het spoorboekje staan van dit project!