Bouw 28 woningen De Buitenkans laat op zich wachten

Nieuwkomers stonden in de rij om een villa te betrekken toen ze vernamen dat er gebouwd ging worden aan de rand van het Park de Twee Heuvels in IJsselmonde. Wonen tussen het groen aan de rand van een park, dichtbij de uitvalsweg naar de snelweg en winkels in de nabije omgeving! De nieuwbouw van deze woningen laat nu voorlopig op zich wachten, laat wethouder Kurvers via een brief weten aan de raad van Rotterdam. Sterker nog de ontwikkeling van de bouw van de 28 woningen ligt stil!

Aan de Dwarsdijk moesten in twee buurtschappen – genaamd Groenewoude en Waterstate – in totaal 28 huizen gebouwd worden. Voorlopig zit er nog geen betonpaal in de grond nadat er werd ontdekt dat er in de twee bouwkavels methaanemissie is aangetroffen. De bouwkavels worden gebouwd op een oude boorlocatie van de NAM. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren er meerdere boorlocaties te vinden in het gebied IJsselmonde.

Omwonenden waren al niet blij met de komst van nieuwbouw van deze huizen nadat er werd aangekondigd dat het Park de Twee Heuvels ook nog eens op de schop ging voor 7 miljoen euro! Het park stond al jaren op de lijst om samen met het gebied rond de Kuip te worden herontwikkeld. In de oude plannen zou er niet gebouwd worden in het park. Van de 47 woningen die op papier stonden werden het er uiteindelijk 28. Het vernieuwen van het park en de bouw van de huizen paste in de gebiedsvisie Stadionpark.

Het stilleggen van de ontwikkeling van de woningen aan de Dwarsdijk begon nadat er methaanemissies werden gemeten tijdens de bouw van de nieuwe P+R Noorderhelling met daaronder een vestiging van de Gamma begin 2021, nabij het Feyenoordstadion! Op de bouwlocatie aan de Dwarsdijk werd toen preventief gemeten, en ook daar werd verhoogde methaanemissie gemeten die er nu dus voor zorgt dat de bouw vertraagd wordt. Aan de Dwarsdijk heeft een oude boorlocatie van de NAM gelegen die al jaren geleden is verwijderd, en daar moeten nu de nieuwe woningen komen te staan van de eerder genoemde buurtschappen!

De emissie van methaan in de buitenruimte is dusdanig dat dit geen gevaar oplevert voor de omgeving. In de brief aan de raad laat Kurvers weten dat er geen bevoegd gezag is dan wel een wettelijk kader voor dergelijke methaanemissie. Desondanks ligt de woningbouwontwikkeling stil terwijl er woningen zijn gekocht en de risico’s voor de ontwikkelaar toenemen, laat verantwoordelijk wethouder Kurvers weten aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Wel onderzoekt de gemeente hoe het nu verder moet met de ontwikkeling van de realisatie en welke stappen er moeten genomen worden! Met deze stappen kan de ontwikkelaar zijn ontwerp aanpassen en maatregelen nemen om alsnog te gaan bouwen! De brief van de wethouder gaat ook in op de mogelijke gevolgen voor de ontwikkelaar en de kopers. De planning voor de oplevering van de bouw zal naar verwachting eind 2023 of begin 2024 zijn. Nadat de buitenruimte is aangelegd kunnen bewoners vervolgens in het 2e kwartaal van 2024 hun woning betrekken.

Bron: Brief B&W aan gemeenteraad bouw huizen aan de Dwarsdijk en Rijnmond

Kennismakingavond voor bouw 153 flexwoningen aan de Oostdijk

Bijeenkomst in hal Hal F op het voormalige Verolmeterrein

De kennismakingavond over de eventuele komst van 153 flexwoningen op het oude Verolmeterrein aan de Oostdijk voor starters en omwonenden was goed bedoeld van de Gemeente Rotterdam en haar partners, maar liep door een akoestische galmgeluid in het honderd in Loods F, op het voormalige scheepswerfterrein van weleer!

Gemeente Rotterdam wil aangrenzend aan de Finnjolstraat op de Oostdijk deze flexwoningen plaatsen. Stapelbare units gebouwd en verhuurd door C3 Living in de hal waar de bijeenkomst woensdagavond werd georganiseerd. De woningen zullen worden toegewezen via Havensteder.

Het mag duidelijk zijn dat de woningnood hoog is, en daarom worden deze tijdelijke betaalbare woningen hier geplaatst. Volgens de informatie folder zijn deze flexwoningen vooral bestemd voor Rotterdammers die een wooncarrière willen (her)starten. Rotterdam heeft meer woonruimte nodig en met het StartR/concept biedt de gemeente hier en in de toekomst ook op andere locaties, betaalbare flexibele woonruimte voor groepen die het hard nodig hebben.

Deze StartR flexwoningen zijn sociale huur woningen waarbij het aanvragen van een huurtoeslag mogelijk is en zijn primair bedoeld voor starters tot 27 jaar voornamelijk komend uit IJsselmonde (60%) . Vervolgens zijn er woningen voor urgent woningzoekenden waaronder jonge statushouder en voor mensen die na begeleid wonen weer zelfstandig gaan wonen of kwetsbare Rotterdammers (40%). Op het wooncomplex komt een beheerder als deze eind 2023 gereed is, zo staat te lezen in de folder!

Flexwoning

Wie interesse heeft in één van deze woningen zal voor 35m2 oppervlakte moet maar liefst €735,= huur neertellen. Voor 18m2 is dit €430,=. Dan woon je in een omgeving waar totaal geen voorzieningen zijn, en zo te zien zijn daar ook geen plannen voor?

De vragen die door omwonende werden gesteld waren dus nauwelijks hoorbaar door het galmgeluid in de loods. Hoewel de bewoners per brief waren uitgenodigd waren ze klaarblijkelijk tot dusver niet altijd tevreden met de antwoorden zo bleek onder de aanwezigen. Ondanks dit probleem kon men vragen op papier achterlaten over de voorgenomen plannen. Daarnaast kon men ook nog een kijkje nemen in een flexwoning.

Het viel eigenlijk wel op dat er niet zoveel jongeren aanwezig waren om een kijkje te komen nemen voor een eventueel nieuwe woonplek die langs de rivier van de Nieuwe Maas is gelegen!

Meer info: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/startr/ https://www.c3living.nl/startr

Schaapskudde Stadsherders in IJsselmonde gearriveerd

Vanochtend vroeg is de schaapskudde van de Stadsherders in IJsselmonde gearriveerd! Zoals elk jaar komt er wel een kudde vanaf Noord richting Zuid gelopen over de Van Brienenoordbrug naar het gebied IJsselmonde. Diegene die per fiets of brommer over de brug moest rijden had een goede reden om iets later op zijn bestemming te komen. Het werd dus achteraan sluiten op de brug achter de kudde.

Kudde op de Schaardijk

Om negen uur vanochtend vertrok de schaapskudde vanaf de Schaardijk richting Zuid! De eerste meters gingen over een stuk dijk, maar al snel liepen de wollige dieren over het asfalt van die dijk richting de Van Brienenoord. De aanwezige honden – de border collies – corrigeerde de schapen als deze te ver buiten de kudde dreigden te geraken!

De brug lag in het verschiet en daar werd de pas er flink ingezet door de twee Stadsherders. Een Stadsherder aan de voorzijde, en aan de achterkant van de kudde. Helaas moesten de gebruikers van de brug dus even halt houden als de kudde passeerde, de meeste maakte er gebruik van om deze vast te leggen op de foto, want het is niet elke dag dat je een kudde met schapen op de brug tegen komt.

Border Collie houdt de kudde scherp in de gaten

Na een wandeling van circa 40 minuten komt de kudde in IJsselmonde aan in een afgezet gebied tussen de Adriaan Volkerlaan en de Koninginneweg. Daar begon de eerste graasronde op Zuid in IJsselmonde die de komende maanden weer rondtrekt in het gebied!

Over de fietstraverse op IJsselmonde

Kudde aangekomen op hun eindbestemming

Vrachtwagen ramt hekwerk op de Oostdijk

Hekwerk flink beschadigd op de Oostdijk

Elk jaar wordt er op de Oostdijk bij Oud IJsselmonde het hekwerk van het waterschap aan flarden gereden. Voor dit jaar staat de teller al weer op twee!

Eerder dit jaar werd het hekwerk t.h.v. het Oude IJsselmondsehoofd – in de lange bocht – ook beschadigd. Daar bleef gelukkig het hekwerk nog redelijk overeind staan hoewel deze waarschijnlijk gerepareerd moet gaan worden door de eigenaar van de dijk, Waterschap Hollandse Delta?

Dan kan men gelijk extra palen en meters gaas meenemen om de schade te herstellen die vorige week week is ontstaan bij de oversteek voor voetgangers en de bushalte op de Oostdijk. Bij navraag aan bewoners – waar het ongeval pal voor hun deur plaatsvond – leerde dat zij niets hadden gemerkt van het ongeval die waarschijnlijk eenzijdig was? (Inmiddels is de schade sinds woensdag 20 april hersteld)

Een andere bewoners wist te melden dat het om een ongeval ging die midden in de nacht had plaatsgevonden. ” Sinds er op het voormalige Verolme terrein transportbedrijven zijn gevestigd, rijden er vooral ‘s avonds en ‘s nachts grote aantallen soms zwaar beladen vrachtwagens met een te hoge snelheid over de dijk”, wist de bewoner te melden!

De stille getuige van het ongeval was een afgebroken spatbord van het voertuig die op de dijk lag in het gras! Verder was er over een kleine 50 meter het hekwerk kapot gereden die dus gerepareerd moest worden. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend en evenzo of er politie bij aanwezig is geweest!

Oostdijk richting Beverwaard / Bolnes

Een paar jaar geleden is de kruising met de Beverwaardseweg aangepast. Verkeer uit Beverwaard moet sindsdien voorrang verlenen op verkeer rijdend op de Oostdijk!

Kort geleden is er mede op advies van de politie nog een doorgetrokken streep aangebracht op de gehele Oostdijk. Hiermee werd een inhaalverbod ingesteld.

Bij de betreffende bushalte – waar dit ongeval vorige week plaatsvond – heeft men vorig jaar het witte verdrijvingsvlak al in een eerder stadium opgehoogd tegen het inhalen op de smalle (Oost)dijk! Toch zijn er nog steeds bestuurders die links deze opgehoogde verdrijvingsvlak gebruiken om in te halen als de stadsbus bij de halte staat! Gevaarlijk omdat daar ook een voetgangers oversteek is gelegen.

Volgens een bewoner in de wijk Waterside zijn die racende vrachtwagens op de Oostdijk echt een probleem. En heel gevaarlijk!

Schapen Stadsherders grazen weer in IJsselmonde

Schapen grazen weer in IJsselmonde aan de Smeetslandsedijk

Dinsdagochtend arriveerde de witte bestelbus met aanhanger rond elf uur op de Smeetslandsedijk in IJsselmonde. Bewoners hadden al het mobiele hekwerk zien staan die daags daarvoor was neergezet door een van de Stadsherders.

Meestal is Maria, een van de twee Stadsherders, die de schapen komt brengen en verplaatst door IJsselmonde, zij is ook vaak te zien langs de geluidswallen van de A16 bij de Beverwaard het hele graasseizoen door!

De eerste lading schapen ongeveer 50 stuks worden uitgeladen, maar niet voordat de Border Collie uit de bestelbus is gehaald. Hij moet deze kudde in toom houden, volgens Maria. De schapen hebben meestal nog niet erg veel trek om hun nieuwe omgeving te verkennen. Toch verassend genoeg loopt de hele kudde het afgezette grasdeel aan de Smeetslandsedijk op, binnen het mobiele hekwerk. De Border Collie houdt de kudde goed in de gaten!

Border Collie in actie

Inmiddels zet Maria het zwakstroom op het hekwerk. Nu komt het erop aan of de jonge schapen, die tussen de kudde loopt, rustig blijven als zij die prikkel van het hekwerk voelen. Als de boel op hol slaat loopt de kudde het hekwerk omver en staan ze op de rijbaan.

Het blijft gelukkig allemaal rustig, en inmiddels worden de bomen ingesmeerd met schapenstront. Zo worden de bomen beschermt tegen de schapen, want die lusten het boomschors namelijk ook!

Hoewel de Stadsherder rond de 700 lammeren ter wereld bracht deze winter, is er nog een nieuwkomer te bewonderen. Maria wees naar de bestelbus. Daar zat een jonge Border Collie in. Nu nog in de kooi, maar als hij wat groter is mag hij het vak gaan leren van de andere honden en mee door IJsselmonde om de Stadsherders te ondersteunen. Zijn naam is Maui!

Nieuwe Border Collie aanwinst Maui

Wanneer de kudde naar Beverwaard komt is nog niet bekend. Het gras is nog niet voldoende gegroeid, volgens Maria. Als deze wel voldoende is hebben we al een kudde klaar staan op de Esch op noord. Dan zullen wij deze over de Van Brienenoordbrug naar zuid toe brengen.

Tekst en foto; Beverwaardigheden.nl