Sloophamers liggen te wachten voor historische brug in IJsselmonde

Brug over het Zuiddiepje wordt 12 april gesloopt

Wie nog één keer gebruik wil maken van het bruggetje naar het eiland van Brienenoord moet snel zijn! Aanstaande maandag 12 april om 7.00 uur worden er hekken neergezet en is de zestig jaar oude brug voor geen enkel verkeer meer bruikbaar.

Al enige tijd liggen de sloophamers te wachten om deze toch wel historische brug naar de schroothoop te verbannen! In januari was het de bedoeling om de brug over het Zuiddiepje te slopen, maar de nieuwe brug, die naast de jachthaven van Oud IJsselmonde werd gebouwd, ondervond problemen. Die zijn inmiddels deels verholpen en rest er nu niets anders dan sloop van de zestig jaar oude brug!

Op zich is het één van de kleinste bruggen die onze stad heeft gekend en handmatig moest worden bediend als er een schip moest lossen in het Zuiddiepje.

De waarde van de brug is enorm geweest, want op het eiland lag in de begin jaren zestig hét bouwdok waar de tunneldelen in werden gebouwd voor de metro van Rotterdam. Later werd het ook nog gebruikt voor de bouw van de metrotunneldelen van Hoogvliet naar Spijkenisse.

Vanaf  aanstaande maandag moeten bezoekers van het eiland gebruik maken van de nieuwe brug die de naam draagt  van Ben Schopbrug! Een postuum eerbetoon aan deze oud politicus uit IJsselmonde.

De gemeente geeft aan tot half juli van dit jaar de tijd nodig te hebben om de oude brug weg te halen en een nieuwe vaste brug te bouwen op dezelfde plaats waar de oude gestaan heeft.

Waar zijn de ganzen van de Herenoord gebleven

De Herenoord, een verbindingsweg tussen de wijken Hordijkerveld en Rijeroord. Er staan daar scholen en er is een speeltuin. De daarbij gelegen groenstrook met de nodige waterpartijen bleek de laatste jaren een groene oase en een verblijfplaats te zijn voor een grote groep witte ganzen.

De groep werd té groot en zorgde voor overlast op het trottoir door daar hun groene uitwerpselen achter te laten. Ook stonden bestuurders regelmatig oog in oog met de eigenwijze ganzen als zij de weg overstaken, ze wilde van geen wijken weten!

Sinds kort is de groep behoorlijk uitgedund tot drie ganzen, en de vraag is, waar zijn de overige ganzen aan de Herenoord gebleven?

Een passant wist te vertellen dat ze elders waren ondergebracht in een park bij Hordijkerveld. Dat bleek te kloppen, want sinds kort zagen we al in dat park, welke tot aan het Keizerswaard uitloopt aan de Groeninx van Zoelenlaan, de ganzen lopen en rondzwemmen.

Ganzen lopen bij Keizerswaard

Het voordeel is hier wel dat hun leefgebied voor de verplaatste groep ganzen wel een stuk groter is dan aan de Herenoord, maar de ganzen steken nu ook regelmatig de weg over naar het Keizerswaard waar ze ook het lekkere gras hebben ontdekt! Het lijkt er op dat de geschiedenis zich herhaalt?

Link over de ganzen: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2373833-problemen-door-ganzen-ik-vind-ze-echt-eng.html

 

 

 

Herinrichting buitenruimte Keizerswaard

Guldenwaard heeft nu trottoir en voetpad

Op dit moment is men bezig aan een gedeeltelijke herinrichting op- en rond het winkelcentrum van Keizerswaard! De nadruk ligt op het verbeteren van de toegang voor voetgangers en fietsers, mede hierdoor zien we wel het verlies van gemeentelijke parkeervakken!

Na de nieuwbouw rond het Keizerswaard, waar ooit grote plannen voor waren en nooit werden voltooid, bleek de buitenruimte het kind van de rekening te worden. Een onafgebouwd centrum met een buitenruimte die niet echt uitnodigend oogde zowel bij het winkelend publiek alsmede voor de ondernemers.

In 2019 bestond het winkelcentrum 50 jaar waarbij op de viering van die feestelijke dag op 9 maart het startschot werd gegeven voor een verbouwing van Keizerswaard, zowel aan de binnen als buitenzijde die circa een jaar ging duren. Die is dus gerealisserd en klaar!

De  verbeterplannen voor de buitenruimt om het Keizerswaard lieten lang op zich wachten, tot voor kort! Als we deze onder de loep nemen ligt het accent op het verbeteren van de ruimte achter het winkelcentrum gelegen aan de Herenwaard en Guldenwaard voor de voetgangers en fietsers.

De open ruimte wordt duidelijker voor de voetganger! Vanuit het winkelcentrum worden meer voetpaden aangelegd met de juiste bestrating richting het OV knooppunt en naar het marktplein. Er komt een extra fietspad langs de inrit van het OV knooppunt richting de wijk Tuinhoven. Plantvakken moet deze ruimte opfleuren.

Fietsrekken vervangen door fietsbeugels

De fietsrekken zijn inmiddels vervangen door de in de volksmond genoemde grijze fietsnietjes. De fiets of scooter kan hier makkelijker aan de ketting worden bevestigd! Nieuwe zitbanken zijn er ook geplaats aan de voorzijde langs de Groeninx van Zoelenlaan. Deze weg krijgt ook nog een aanpassing ter hoogte van de oversteek richting de Aalsdijk! Daar wordt een middenberm in de as van de rijbaan neergelegd voor de voetgangers. De rijbaan voor het snelle verkeer word hierdoor verlegd.

De herinrichting gaat ook gepaard met het verlies van een aantal parkeervakken en dat zien we aan de Guldenwaard en Herenwaard waar het nieuwe fietspad gerealiseerd word. Wanneer de werkzaamheden af zijn gerond is niet bekend, maar dat zal toch wel voor de zomerperiode zijn?

Aanleg fietspad

Welkom thuisbord komt er tóch niet

Het nieuwe verkeersbord uitgevoerd in groen-wit-groen, met daarop het wapen van Rotterdam, en tekst ‘Sterker door strijd’ komt niet terug!

Vorig jaar berichtte deze website hier al over i.v.m. de plaatsing hiervan. Het bord moest ter vervanging komen van het blauwe bord met daarop ‘Rotterdam’! Zo snel als het bord geplaatst werd verdween het ook even snel weer uit de berm  naast de Groeninx van Zoelenlaan richting het Keizerswaard, en werd het blauwe bord met de tekst ‘Rotterdam’ er weer terug opgehangen. Het nieuwe bord viel best in de smaak bij de rotterdammers en het was zelfs te koop voor de liefhebbers via een website.

Er kwamen vragen in de gemeenteraad over dit nieuwe bord. Er waren zorgen om een weeffout op deze locatie aan de Groeninx van Zoelenlaan waar een maximum snelheid van 80 km per uur geldt tot aan dit bord! Het nieuwe groen-wit-groene bord zou dus niet herkent worden door bestuurders die niet in het gebied bekend zijn om te anticiperen op de snelheid, want vanaf dat punt geldt dan 50km/h

De verantwoordelijke wethouder stelt het volgende vast over deze vragen:  Het blauwe Rotterdam bord is een officieel wettelijk bord uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (kortweg RW 1990). Dit bord geeft aan dat het verkeer de bebouwde kom in rijdt, waarbij de maximumsnelheid dan 50 km/h bedraagt voor het gemotoriseerd verkeer, conform artikel 20 van het RW 1990.

Inmiddels zijn alle groen-wit-groene borden verwijdert op zes locaties in op de gemeentegrens van Rotterdam. Alhoewel men dus stelt om zo min mogelijk van dit soort borden te plaatsen heeft de gemeente op de Abraham van Rijckevorselweg conform de regels het groen-wit-groene bord laten hangen!

Bron: Gemeente Rotterdam foto Beverwaardigheden.nl

Nachtwerkzaamheden aan tramsporen in Beverwaard

De RET gaat las- en slijpwerkzaamheden verrichten aan de tramsporen in de Beverwaard. Dit doet de RET om te zorgen dat in de toekomst de tram comfortabel en veilig kan blijven rijden. Er zijn vandaag brieven bezorgd,  waarschijnlijk meerendeels bij direct betrokken bewoners langs het tramspoor door de RET. Dit i.v.m. de werkzaamheden die voor overlast kunnen gaan zorgen, want deze vinden namelijk in de nachtelijke uren plaatst tussen 01:00 – 05:00 uur. Zo kan het tramverkeer overdag blijven rijden!

De werkzaamheden starten op zondagnacht 7 maart aanstaande, en duren tot vrijdagochtend 2 april! Het traject waar de werkzaamheden plaatsvinden is tussen de Rhijnauwensingel, de Schinnenbaan en de Rechterenstraat. De RET realiseert  zich dat deze overlast vervelelnd is voor de bewoners, maar zal er alles aan doen om de overlast te beperken!

Mocht u nog vragen hebben over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de RET klantenservice via [email protected] of 0900-50060610.

Bron RET – foto’s Beverwaardigheden.nl