Plaatsing windturbines tegenover jachthavendorp houdt gemoederen bezig

Jachthavendorp

De bewoners van het jachthavendorp in Oud IJsselmonde, wonend langs de rivier de nieuwe Maas, zien de windturbines op het industrieterrein in de gemeente Krimpen aan de IJssel, op het zuidelijkste puntje van industrieterrein de Stormpolder niet zitten, of liever gezegd komen in de nabije toekomst!

Binnen niet al te lange tijd verrijzen daar drie windturbines die volgens de Vve Maaszicht en IJsselzicht problemen zullen veroorzaken aan hun zijde op Rotterdams grondgebied. Inmiddels is men een petitie gestart tegen de komst van de windturbines!

In de laatste vergadering van de Gebiedscommissie van IJsselmonde op 29 mei jl. vroegen zij daar aandacht voor. De nieuwe gebiedscommissie besloot om de bewoners te onderssteunen waar mogelijk is. Twee dagen later zaten diezelfde bewoners op de tribune bij een vergadering in Krimpen aan de IJssel. Ook hier, in het hol van de leeuw, maakte zij gebruik van het inspreekrecht over de komst van de windturbines bij hun overburen! Het was duidelijk dat zij het er niet mee ens waren over het gebied waar de windturbines kwamen te staan in de nabije toekomst.

Met in hun achterhoofd de komst van de windturbine naast de van Brienenoordbrug in 2016, waar zij ook onaangenaam door verrast werden, gaan zij nu de strijd aan met de Krimpen, en ook de Provincie Zuid Holland, zeg maar voor het gemak de opdrachtgever. Dat werd duidelijk aan het einde van het betoog van de voorzitter van de Vve Maaszicht!

Om tegen te zijn heeft men allerlei argumenten aangedragen. De windturbines tasten hun leefomgeving sterk aan, verstoren het uitzicht en de leefbaarheid. Men verwacht last te krijgen van slagschaduw en ook een waardedaling van hun huizen. Kortom vinden zij dat er nog nader onderzoek moet plaatsvinden aan deze zijde van de rivier. Overigens vinden de bewoners het disproportioneel dat straks vier windturbines op zo een korte afstand zijn geplaats in een gebied. In het jachthaven dorp staan ongeveer 200 woningen in de vorm van twee hoogbouwtorens en laagbouw!

In de zienswijze van het milieu effecten rapport (MER) staat vermeld dat omwonende zo min mogelijk last moeten onder vinden van de windturbines, en participatie voor bewoners en ondernemers moest mogelijk zijn.

Bij dat laatste punt valt nogal wat op aan te merken richting de bewoners aan Rotterdamse zijde! Krimpen aan de IJssel hecht er sterk aan dat bij de uitwerking van de plannen (planvormingsfase) van het begin af aan een rol voor omwonende/bedrijven is weggelegd. Dit vanwege het belang van een goed draagvlak en de noodzaak om in een vroeg stadium de ideeën van omwonenden binnen Krimpen aan den IJssel en de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard, Ridderkerk en Rotterdam mee te nemen in de planvorming. Juist die betrokkenheid bij het uitwerken van de plannen kan het draagvlak vergroten.

De vraag is nu hoe het komt dat bewoners in Rotterdam heel laat van de plannen voor de windturbines op de hoogte werden gesteld? Als we de tijdlijn weergeven van communicatie dan gebeurt het volgende.

De plannen om in de regio Rotterdam stammen al uit 2012. Op 7 november van het vorig jaar werd de voormalige Gebiedscommissie van IJsselmonde ingelicht over de plannen vanuit de gemeente Rotterdam. Vanaf 20 december 2017 kon men tot 31 januari 2018 als bewoner(s) en bedrijf vanuit de gemeente Krimpen aan de IJssel een zienswijze geven op de plannen die betrekking hadden op de plaatsing van de winturbines.

Vanuit  IJsselmonde bleef het stil voor de betrokken bewoners en bedrijven v.w.b een zienswijze op deze plannen. Men wist van niks! In maart schrikt de gemeente Rotterdam wakker, en wordt er een bijeenkomst georganiseerd in het Koetshuis in Oud IJsselmonde op 14 maart. Ook bewoners van Ridderkerk zijn dan welkom en vernemen de plannen. (Nu blijkt uit de bewuste vergadering van 31 mei jl. dat er 66 zienswijzes zijn ingediend, maar liefst 55 vanuit Rotterdam!)

Blij is men niet met de komst van de windturbines, en duidelijk wordt dat er geen draagvlak is als men op die avond de plannen krijgen te zien. Meerdere betrokken partijen zijn dan aanwezig, waaronder de gemeente Rotterdam, DCMR, en de gemeente Krimpen aan de IJssel waar aan men vragen kan stellen. In de Rotterdamse gemeenteraad komt de kwestie later ook aan de orde, en men stelt vast dat de comminciatie hieromtrent beter had gemoeten!

In de vergadering van 31 mei werd vastgesteld dat de procedure t.a.v. de windturbines goed is verlopen v.w.b. het plaatsingsgebied! Op 7 juni staat dit punt op de agenda van de raad, en zal er een besluit worden genomen tot vaststelling van het gebied waar de windturbines komen te staan. Wordt vervolgd…….!!!

Nalezen of raadplegen stukken gemeente Krimpen aan de IJssel 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.