Lente gaat gepaard met veel lammeren-geblaat bij schapenhouder

De lente is begonnen! Hoewel qua weer de lente nog op zich laat wachten is het bij de schapenhouder aan het Dijkje op de grens met Bolnes alweer lentefeest.

Hoewel de schapenhouder niet echt een grote kudde heeft zijn er toch alweer een zestal lammeren geboren wist hij te melden! Als de temperatuur gaat stijgen zullen de jongelingen zeker te zien zijn aan het Dijkje.

Judoka Hashi pakt gouden plak

Tijdens de trainingavond afgelopen dinsdagavond bij Judovereniging Hashi in Beverwaard werd judoka Corrianne in het zonnetje gezet door voorzitter Willem! Reden? De judoka had onlangs een gouden medaille behaald tijdens het NK Judo voor politie en defensie medewerkers in Lelystad.

Daarvoor moest zij vier opponenten opzij zetten in de klasse tot 70kg om uiteindelijk die medaille omgehangen te krijgen.

Corrianne in actie tijdens judowedstrijd

Toch is de judoka, trainend bij de Hashi in Beverwaard, niet zomaar een lid van de vereniging! Ze zet zich enorm in voor deze sport waar zij eigenlijk mee op staat en naar bed gaat. Vele uren per week is zij op de tatami te vinden om te trainene of les te geven aan de judoka’s. Ze heeft inmiddels al de 2e Dan behaald sinds zij hier in de dojo traint gelegen aan de rand van de wijk de Beverwaard.

Als zij daar niet aanwezig is dan wel bij de judovereniging Stichting Randori in Klaaswaal, ook daar traint zij en geeft zij les. Voor die prestatie ontving Corrianne in het voorjaar van 2022 De Hoekse Waardse Sportwaardering 2021, een individuele waarderingsprijs!

Afgelopen dinsdag stond de judovereniging terecht stil bij het moment van deze bijzondere judoka die dus een gouden medaille behaalde!

Lift in Huis van de Wijk gemaakt

De lift in het Huis van de Wijk ‘De Focus’ is gemaakt! Ruim een half jaar was deze buiten gebruik gezet. Alhoewel de lift nog wel werkte, mocht deze volgens de beheerder niet gebruikt worden! Deze wees op het feit dat het pand aan de Oude Watering v.w.b. onderhoud onder de gemeente valt, zij is de eigenaar namelijk. Kort geleden is de lift dus weer gemaakt!

Hierdoor konden de bezoekers, waaronder de senioren van de schilderclub, die wat minder ter been zijn, niet in het schilderlokaal komen! Juist in dat lokaal stonden de benodigdheden om te schilderen!

Maandag kregen zij dan eindelijk een verlossend telefoontje, dat de lift weer was gemaakt en kon worden gebruikt om in het schilderlokaal te komen die op de eerste verdieping van het wijkgebouw is gelegen.

Schilderclub in de Focus

Gemeente zit opgescheept met Heilige Meeuw in Beverwaard

De Heilige Meeuw het kunstwerk dat in 2019 in het park bij de Schinnenbaan werd geplaatst blijft er voorlopig nog even liggen! Vorig jaar nam de buurt afscheid, maar de vogel is nog steeds niet weggevlogen!

Over kunst bestaat altijd wel discussie, het is mooi of het is lelijk? De meningen waren daarover dan ook verschillend onder de bewoners van de Beverwaard nadat de Heilige Meeuw geplaatst werd in dit park in het najaar van 2019. Een ijzeren bouwwerk met felle kleuren die een meeuw voorstelde waar de kinderen op konden spelen!

De Heilige Meeuw werd met een startbudget van €150.000 via CityLab010 gemaakt! Het moest een gezonde impuls voor de wijk Beverwaard zijn. Lokale basisschoolkinderen maakten dit ontwerp om buitenspelen in de buurt te stimuleren en Beverwaard op de kaart te zetten. Dat werkte, want er waren regelmatig kinderen aanwezig in het park die aan het klimmen en klauteren waren op dit kunstwerk die uiteindelijk voor 1 jaar zou blijven liggen tot het najaar van 2020. De evenementen rondom de meeuw werden nooit gerealiseerd zoals werd voorgesteld in een bijeenkomst!

Het was dus de bedoeling dat dit kunstwerk, bedacht door een stedenbouwkundige van de gemeente Rotterdam via ObeCity, weg zou vliegen in 2020 naar een andere locatie in Rotterdam. Hoewel de Heilige Meeuw langer bleef liggen dan de vergunning van 1 jaar werd de aanvraag in 2020 nooit gehonoreerd door de gemeente Rotterdam. Een formaliteit op papier.

Het is eind augustus 2022, de organisatie achter de Heilige Meeuw neemt samen met bewoners feestelijk afscheid van het kunstwerk met de mededeling dat de meeuw weg zou vliegen uit de Beverwaard. Waarheen dat was (nog) niet bekend!

Als er eind 2022 naar gevraagd wordt bij de gemeente Rotterdam wanneer de Heilige Meeuw nu wegvliegt uit de wijk Beverwaard komt men tot de conclusie dat de organisatie achter de meeuw ObeCity opgeheven is?

Zo te zien is de organisator van de meeuw zelf wel weggevlogen, ze zijn niet meer bereikbaar, en de stedenbouwkundige bedenker van de Heilige Meeuw werkt niet meer bij de gemeente Rotterdam. Ook de website van ObeCity is uit de lucht! Niemand binnen de gemeente weet er iets van hoe het nu verder moet, maar men is wel bezig om het juiste persoon te vinden om de Heilige Meeuw te verplaatsen naar een andere locatie. Wordt vervolgd!

Aanleg waterberging Reyeroord van start

Aanleg waterberging Reijeroord bij Zevenbergsdijkje

Op woensdag 14 december is het officieel start moment gegeven van de aanleg van de waterberging. De aanleg zal gefaseerd plaatsvinden. De werkzaamheden zelf zijn op 9 januari van dit jaar gestart gegaan, en dit is al zichtbaaraan het Zevenbergsdijkje!

In Reyeroord vervangt de gemeente vanaf 2023 het riool. We leggen dan meteen twee rioolbuizen aan, een gescheiden stelsel noemen we dat. Dit voert het regenwater apart af van het huishoudelijk afvalwater.

Het regenwater wordt opgevangen in een waterberging voordat dit het gebied uitstroomt. Zo verspreiden we de piekafvoer in het riool tijdens hevige neerslag en zorgen we ervoor dat er minder overlast is op straat en minder vuil water in de sloten komt. Dit gaan we doen in het Hart van Reyeroord, de groenstrook tussen het Zevenbergsedijkje en de Kouwenoord. Vanuit de waterberging stroomt het water uiteindelijk de sloot – naast het Zevenbergsedijkje – in en gaat het Reyeroord uit. In het Hart van Reyeroord maakt de gemeente de plannen samen met het waterschap en bewoners uit de buurt.

Wie de werkzaamheden wil volgen kan dit doen via de app ‘Rotterdam aan de slag’. Of via deze website

Bron: gemeente Rotterdam – foto Beverwaardigheden.nl