Aanleg waterberging Hart van Reijeroord een natuurparel in wording?

Onder de naam het ‘Hart van Reijeroord’ wordt er sinds halverwege van december vorig jaar gewerkt aan een waterberging in de wijk Reijeroord. De kleine saaie graskavels die onderbroken werden door voetpaden moesten plaats maken voor een waterbergingsplan gelegen tussen de Bredenoord, Zevenbergsdijkje, de Nieuwenoord, en de Kouwenoord. De opdrachtegevers zijn Gemeente Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta. Reden: droge voeten en meer biodiversiteit! En gaat dat lukken?

De start was aan het Zevenbergsdijkje en zal eindigen bij de Kouwenoord. Als die waterberging klaar is dan zal het december 2023 zijn!

Het water wordt dus geborgen in de vele waterpartijen die zijn aangebracht en verbonden met elkaar. Die bestaan uit glooiende oevers aan de ene zijde en aan de andere zijde heeft men beschoeïng aangebracht. Sinds de start van de aanleg is er nu al een groot gedeelte klaar tussen het Zevenbergsdijkje en de Vegelingsoord, daar ontstaat nu nieuwe natuur of ook wel de beooogde biodiversiteit. En die ontwikkeld daar zich al heel snel!

Gans-achtige soorten waaronder de Nijl en Witte gans zwemmen daar nu al. Plantengroei al dan niet aangebracht langs de waterberging geven kleur. Meerdere drijvende houten palen voor de kikkers in het aankomende voorjaar? Een jonge witvis zwemt daar ook al.

Er moesten helaas hier en daar dan ook wel een paar bomen sneuvelen om dit allemaal te realiseren, maar het natuurpodium is dan wel weer voorzien met zitplaatsen die uit gekapte bomen bestaat. Geen strakke bankjes meer uit de fabriek, maar gewoon de producten uit de natuur! En die liggen er op meerdere plaatsen door dit park heen! De aanwezige voorzieningen voor de jeugd blijft ook gehandhaafd, en we zien ook nieuwe (kleine) bruggen over de waterberging liggen.

Die delen die nu zo goed als klaar zijn, is ingezaaid met graszaad en zal zeker nog dit jaar voor een groen tapijt gaan zorgen. Kortom het ‘Hart van Reijeroord’ is zeker de moeite waard om in het voorjaar van 2024 een bezoek te brengen voor een wandeling. Het is een natuurparel in wording!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 386A2806-1.jpg

https://rads.rotterdam.nl/

Foto’s Beverwaardigheden.nl

Vervanging tramspoor Limbrichthoek gaat voorspoedig

Het vervangen van het tramspoor aan de Limbrichthoek, het draaipunt van de RET-tram, loopt voorspoedig!

Vorige week 21 augustus zette de aannemer(s) grof geschut in om het tramspoor te verwijderen. Er werd flink gehakt tussen de rails, want deze lag in beton gegoten. Om de rails in stukken af te voeren per vrachtwagen werd zij in stukken gesneden met een snijbrander.

Afgelopen vrijdag was dat klus geklaard, en werd de ondergrond voor het nieuwe tramspoor geëgaliseerd. Vandaag werden de eerste delen van het nieuwe tramspoor per vrachtwagen aangevoerd en op hun plaats neergelegd. Dat werd met uiterste precisie gedaan via meetapparatuur!

In de middag was de gehele keerlus al bijna voorzien van een nieuw tramspoor. Als het goed is gaat men vrijdag het beton storten tussen het tramspoor, en moet daarna ook nog aan elkaar worden gelast. Op het rechte gedeelte was men bezig om een buizenstelsel aan te leggen. Hier kunnen kabels in worden gelegd voor het systeem van de tram.

Tijdelijke bus in de wijk doet oude tijden herleven van opbouw Beverwaard

De tramdienst van de RET ligt er voorlopig uit in de Beverwaard! Passagiers worden nu door de wijk heen met buslijn 175 vervoerd. Als je naar Zuidplein reist kun je blijven zitten in deze buslijn die dan ook onderweg stopt bij Keizerswaard.

De werkzaamheden aan de rails zorgt voor een ietwat tragere verbinding de wijk uit, en dat gaat nog even duren tot en met eind oktober 2023. Smalle straten, hobbelige wegen, waar dan ook nog eens de verkeersdrempels in liggen. De chauffeurs der RET moeten met deze lage vloerbussen uiterst voorzichtig door de wijk heen sturen, vandaar de ietwat tragere reistijd, en de wijk kent een 30km zone!

Hoe anders was dit toen de Beverwaard werd gebouwd vanaf december 1978? Toen ging de eerste paal de grond voor deze nieuwe woonwijk in Rotterdam-Zuid-Oost. Het moge duidelijk zijn dat er toen nog geen tram reed, want die werd pas later aangelegd! Een bus dan? Die buslijn werd steeds langer naarmate de bouw vorderde.

Dus waren de eerste bewoners op een gegeven moment alleen aangewezen op busvervoer. Bij navraag aan de nestor-chauffeurs binnen de RET op Sluijsjesdijk, bleek dat buslijn 72 op de Noordkant reed van de wijk en zo in zuiderlijke richting verder.

Ook bewoner van het eerste uur Joop Barneveld kon de situatie nog wel herinneren! Hij stuurde nog wat foto’s door van deze buslijn 72. Die had net zoals nu een tijdelijke halte in de Cannenburchstraat. Op de foto zien we dat daar chauffeur van de RET een bosje bloemen werd overhandigd. Was hij jarig of ging hij met pensioen?

Op een andere foto werd de vlag gehesen. Was het een dan mijlpaal dat deze bus in de Cannenburchstraat stopte, en was dit een feestelijk moment voor de bewoners van de wijk? De bestemming voor de Beverwaard, voor op de bus, was nog niet eens aanwezig op de filmrol, wist een RET medewerker te melden, die kwam pas later. Vandaar het witte vlak aan de voorzijde.

En dan wordt de tramlijn aangelegd in de wijk. Het traject ligt als een slang door de Beverwaard met een lengte van 2 km. Niet geheel in het midden, en heeft maar vijf haltes inclusief het keerpunt.

De aansluiting naar de Beverwaard van de tram ligt aan de Groene Tuin op de rotonde. Toch moest er nog eerst wel een viaduct over de A16 worden gebouwd voor het tramtraject naar de Beverwaard toe te laten rijden! Zo gezegd zo gedaan, en werd de eerste officiele tramrit vanuit de wijk gereden op 23 oktober 1983! Met een flink bloemenboeket op de tram zelf verliet zij de wijk Beverwaard voor het eerst?

Foto: Joop van der Starre

Hedendaags is de tram is niet meer weg te denken uit Beverwaard als openbaar vervoermiddel? Er wordt natuurlijk een beetje gemoppert door bewoners. De bus is dus tijdelijk, maar als de werkzaamheden voorbij zijn aanstaande 27 oktober dan is het op de kop af 40 jaar geleden dat de tram voor het eerst ging rijden in de Beverwaard. Oude tijden herleven dus even met de bus door Beverwaard.

Foto’s via FotoJoop.nl en Beverwaardigheden

Straatnamen in Beverwaard: Kasteel Rhijnauwen

Ooit wel eens over nagedacht wat de betekenis van uw straatnaam is? Die straatnamen worden door een commissie bepaald. De straatnamencommissie is een onderdeel binnen de gemeente.

Straten worden vaak vernoemd naar personen, gebeurtenissen of locaties. Voor meer info hierover kun je terecht op de Rotterdamse gemeentelijke website.

In Beverwaard zijn de straten vernoemd naar kastelen en burchten en landhuizen van eeuwen geleden. Soms niet meer dan een ruïne, maar soms nog in hele goede staat, en te bezoeken! Deze straat behoort tot één van de langste straten in Beverwaard! De straat die naar dit kasteel vernoemd werd is de Rhijnauwensingel gelegen op de langoederen van Amelisweerd en Rhijnauwen in de provincie Utrecht.

Hedendaags is het kasteel, wat meer weg heeft van een groot landhuis, een onderkomen als jeugdherberg en trouwlocatie. Als landgoed was Rhijnauwen in 1212 al bekend. Maar zelfs bij de vermelding in 1304 is het nog steeds niet duidelijk of er toen al sprake was van een versterkt huis. In ieder geval stond dit er wel in 1394. De naam van het kasteel is mogelijk een samenvoeging van Rijn en auen, doordat het kasteel gebouwd werd op de natte weidegronden (= auen) langs de Rijn. Wie meer wilt lezen over de bouw en haar bewoners kan deze website raadplegen.

Toch ligt in dit gebied nog een oud bouwwerk die heeft te maken met de Hollandse Waterlinie in Nederland. Fort bij Rhijnauwen onder toezicht van Staatsbosbeheer! Een verdedigings werk die nu als natuurgebied fungeert en op afspraak is te bezoeken! Hiervoor moet entreegeld voor worden betaald, maar dit is zeker de moeite waard! De rondleiding is indrukwekkend in een twee uur durende bezoek, waarvoor en hoe dit fort fungeerde. Het fort is gebouwd tussen 1868 en 1875 en bestaat uit bomvrije kazernes, kruithuizen, manschappenverblijven, kazematten, flankbatterijen, groepsschuilkelders en een groot terreplein (oefen- en paradeplaats).

Fort bij Rijnauwen is het grootste vestingswerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, circa 31 hectare groot. Samen met Fort bij Vechten moest het één van de zwakste punten in de linie verdedigen, een brede strook grond aan weerszijden van de Kromme Rijn die niet onder water kon worden gezet. Daarnaast kon vanaf dit punt de strategische spoorlijn Utrecht-Arnhem onder vuur worden genomen.

Nieuwe regionale voet-fietsverbinding open op grens met Ridderkerk en Barendrecht

Kijk op Aafje Smeetsland vanaf de nieuwe verbinding

De polder tussen IJsselmonde en de A15 op Ridderkerks grondgebied, genaamd Cornelisland, heeft de laatste jaren een metamorfose ondergaan! Vele vierkante meters aan bedrijfs- en opslagloodsen werden daar gebouwd. Dag mooie groene polder, maar uiteindelijk heeft het volbouwen zo ook nog haar voordeel uiteindelijk met de aanleg van deze nieuwe regionale voet-fietsverbinding!

Vanaf nu kan er gebruikt worden gemaakt van het spiksplinternieuwe aangelegde verbinding naar Ridderkerk en Barendrecht, en die begint aan het Zevenbergsdijkje op de grens met eerstgenoemde gemeente! Vanuit de wijken Hordijkerveld en Reijeroord fiets je bijvoorbeeld binnen een halfuur naar Barendrecht centrum.

Ter hoogte van het woonzorgcentrum “Aafje Smeetsland” start de fonkelnieuwe verbinding bij de Pietersdijk vanuit IJsselmonde- Hordijkerveld. Via het Zevenbergsdijkje draaien de fietsers (en ook brommers) deze slingerende verbinding op richting Barendrecht en Ridderkerk tussen de bedrijven en opslagloodsen van Cornelisland om vervolgens bij het knooppunt met de A15 uit te komen! Helaas heeft de verbinding nog geen naam! Ook ontbreekt er verlichting?

Slingerend fietspad door Cornelisland

Onder de A15 doorgereden komt men weer bij een nieuw knooppunt gelegen bij de Greenery bij Barendrecht. Het ging de laatste jaren helemaal op de schop. Reden de uitbreiding van bedrijven aan de Verbindingsweg, “Dutch Fresh Port III”. De situatie was daar eigenlijk al onhoudbaar dat (brom)fietsers veilig konden oversteken, dus werd daar voor het langzame verkeer gekozen voor een ondertunneling. Qua veiligheid en doorstroming voor deze doelgroep een win-win situatie. Wie door de nieuwe fietstunnel rijdt ziet ook de mooie muurschilderingen die aangebracht zijn op de wanden van dit bouwwerk die begin july 2023 werd geopend!

Dit geeft nu dus de mogelijkheid om veel sneller, niet alleen bij de Greenery te geraken, maar dus ook in Barendrecht Centrum. Tevens wordt hierdoor de route in tijd verkort omdat fietsers niet meer in zijn geheel het Zevenbergsdijkje uit moeten rijden.

De nieuwe fietstunnel is met met beschilderingen opgefleurd en is van verlichting voorzien

Vanuit de nieuwe tunnel naar rechts is richting Barendrecht, naar links richting Ridderkerk