Op weg naar het nieuwe Meerweide sloop oude gebouwen gestart

Begin 2022 kondigde Aafje de nieuwbouw en renovatie van Aafje Meerweide aan. Meerweide verandert de komende jaren in een toekomstbestendig wooncomplex met 216 studio’s voor ouderen met een zware zorgvraag én een prettige werkomgeving voor medewerkers. Meerweide vormt hierdoor straks ook het middelpunt van dé ouderenhub in IJsselmonde, met een huisartsenpraktijk, dagbesteding, een sfeervolle brasserie met terras/ tuin, een Huis van de wijk en een kinderopvang. Aafje investeert zo’n 50 miljoen euro in dit grote en gefaseerde nieuwbouw- en renovatieproject dat in de komende drie jaar wordt uitgevoerd. Op deze pagina houden wij u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

‘We zijn trots op oud én nieuw, want beide zijn onderdeel van de prachtige toekomstplannen’.

En die toekomstplannen zijn er zeker, zo valt er te lezen in de speciale editie Bouwnieuws op de website van Aafje Meerweide. Inmiddels is de sloop van twee panden al begonnen die uitzicht gaven op de Groeninx van Zoelenlaan nabij winkelcentrum Keizerswaard. Het toch wel iconische gebouw in de vorm van een piramide gaat met het naastgelegen gebouw als eerste tegen de vlakte. Daarna het achterliggende pand.

Die twee panden zullen binnen afzienbare tijd afgebroken zijn om dan plaats te maken vvor nieuwbouw van zes etages hoog. Die start al in of net na deze zomer. Binnen twee jaar moet de nieuwbouw dan gerealiseerd zijn. Voorlopig zijn de sloopmachines zowel buiten als binnen bezig het nu nog bestaande flatgebouw, van drie etages hoog en de piramidevormiggebouw, af te breken. Dat laatste gaat passanten toch wel aan het hart. De Meerweide werd gebouwd in de jaren zestig, en in gebruik genomen in 1968.