Natuurstad Rotterdam zet petitie in om behoud natuurlessen

Rotterdam heeft bezuiniging aangekondigd. Veel instellingen krijgen hierdoor minder subsidie om hun organisatie op peil te houden en/of om hun programma mee uit te voeren.

De gemeente Rotterdam zet een streep door het gratis natuuronderwijs op basisscholen. Terwijl echte natuurlessen, buiten op locatie, uniek en onvervangbaar zijn. Juist met alle uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en een leefbare stad, is dit onbegrijpelijk.

Een van die organisatie’s is Natuurstad Rotterdam! Die kennen wij in de Beverwaard van de schooltuin-locatie aan de Valkenburgsingel. Kinderen van de basisscholen hebben hier elk jaar een schooltuin waar ze gezamenlijk groente in verbouwen. De vraag was, staan de schooltuinen ter discussie i.v.m. de bezuinigingen? Deze vraag werd voorgelegd aan Natuurstad Rotterdam. ‘Voor Beverwaard zal het niet direct consequenties hebben. Het schooltuin programma valt niet onder de bezuinigingen’, aldus dhr. Krijger namens Natuurstad.

De wethouder is voornemens om de natuurlessen op de stadsboerderijen af te schaffen. Zo’n 2.000 lessen op onze locaties aan 45.000 basisschoolleerlingen komen dan te vervallen. Zover is het nog niet, maar Natuustad Rotterdam is het daar uiteraard niet mee eens, deze lessen moeten behouden blijven, en omdat te ondersteunen heeft men een petitie opgesteld: Behoud natuurlessen in Rotterdam