Onderhoud aan kerkgebouw Adriaen Janszkerk

Adriaen Janszkerk in de steigers voor onderhoud

In april is door de stichting behoud Adriaen Janszkerk aan aannemersbedrijf Cauwenborgh opdracht verstrekt om onderhoudswerkzaamheden aan de kerk uit te voeren. De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het restaureren van metsel- en voegwerk van de kerktoren, het repareren van slechte plekken in de leidekking op het dak en bijkomende werkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats op wat grotere hoogte en hiervoor zullen door de aannemer steigers worden geplaatst.

De aannemer heeft de planning van de werkzaamheden bekend gemaakt. Op maandag 23 mei wordt het werkterrein ingericht, waarna de steigers worden opgebouwd en vindt er een nadere inspectie van de situatie op grotere hoogte plaats. Dit zal twee weken in beslag nemen. Vanaf maandag 6 juni starten dan de werkzaamheden: het plaatselijk herstel van het voegwerk van de toren en van de leien dakbedekking. Dit zal enkele weken in beslag nemen. Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de werkzaamheden naar verwachting in juli gereed!

Bron: Adriaen Janszkerk, foto Beverwaardigheden.