Omwonenden bieden weestand tegen komst metaalrecycling bedrijf bij de Wester-Hordijk

Bewoners aan de Wester-Hordijk zien komst bedrijf niet zitten

De nieuwe wijkraden zijn nog niet eens gekozen en de gemeente van Rotterdam kan zich opmaken op mogelijke weerstand uit de wijkraad Groot en Oud IJsselmonde? Dit i.v.m. de komst van een bestaand Rotterdams metaalrecyclingbedrijf op de zuidpunt gelegen in de wijk Lombardijen aan de Bergambachtstraat. Nu is het metaalrecyclingbedrijf nog gevestigd op Rotterdam Zuid, maar moet daar weg.

Tijdens de afgelopen openbare gebiedscommissievergadering van IJsselmonde, en tevens de laatste, waren er insprekers van de Wester-Hordijk aanwezig. Omwonende hadden daar lucht gekregen van een publicatie over de verkoopbesluit van een stuk gemeentegrond aan de andere zijde van de spoorlijn waar zij aan gelegen zijn. Daar komt straks op het industrieterrein de nieuwe vestiging van Van Leeuwen metaalrecycling! Nu dus nog gevestigd aan de Doklaan op Zuid, maar moeten dus verhuizen i.v.m. de komst van de cultuur-campus die daar gebouwd gaat worden in de nabije toekomst.

Het braakliggende verkochte bouwgrond a/d Bergambachtstraat

Hoewel de publicatie op de overheid website op 11 februari puur over het besluit ging van de grondverkoop aan Van Leeuwen, en nog niet over de bouw, waren niet alleen de omwonende verbaasd over de eventuele komst van het bedrijf, maar ook de gebiedscommissie! Zij konden in een een motivatie aangeven waarom zij de komst van dit bedrijf niet zagen zitten. De omwonenden van de Wester-Hordijk zouden er later in betrokken worden volgens een woordvoerder namens de gemeente Rotterdam die aanwezig was tijdens de vergadering van de gebiedscommissie. Niet zo onlogisch dat er onrust was ontstaan over de komst van het bedrijf, omdat de omwonenden er sowieso niet in betrokken waren in dit besluit.

De omwonenden gaven aan overlast te verwachten van het bedrijf waaronder geluid en -stankoverlast. Ook de toename van het verkeer baart hen zorgen met name op het kruispunt, Bergambachtstraat met de Pascalweg, en mede op de IJsselmondse-Randweg. Zelfs een deel van de Pascalweg is niet toegankelijk voor vrachtauto’s behalve dan voor het bestemmingsverkeer.

Saillant detail is ook nog dat de oude boerderij op de Pascalweg ,”De Gouden Leeuw” straks op steenworp afstand van het nieuwe te bouwen bedrijf ligt. De zeer oude boerderij uit 1672, welke nu een grondige renovatie ondergaat, wordt tot hotel omgebouwd, en krijgt naar verwachting en dertigtal kamers met een kleinschalige horeca!

Boerderij De Gouden Leeuw wordt verbouwd tot hotel

Op voorhand was er tijdens de gebiedscommissie een ambtenaar aanwezig om de vragen te beantwoorden van de omwonenden. Zij zien liever niets dat het stuk grond groen blijft, en maken zich zorgen over de komst van het bedrijf en de verindustrialisering de laatste jaren die enorm is geweest in hun gebied rondom de Wester-Hordijk!

%d bloggers liken dit: