Nieuwsbrief 6, AZC Beverwaard

Er komt tijdelijk een asielzoekerscentrum (azc) aan de Edo Bergsmaweg in IJsselmonde/Beverwaard. In dit asielzoekerscentrum (azc) komen maximaal 600
mensen te wonen. Dit tijdelijke azc staat er voor maximaal vijf jaar. Vluchtelingen verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld, in afwachting
op een woning of totdat ze teruggaan naar hun land van herkomst. De gemeente wil zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte houden over de voortgang en uitvoering van dit
asielzoekerscentrum. Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naar azcrotterdam@ rotterdam.nl.

Opbouw woonunits in volle gang
Opbouw woonunits in volle gang

Stand van zaken bouw azc
Enkele weken geleden is gestart met de bouw van het tijdelijk azc. De grond wordt gereed gemaakt en de leidingen worden gelegd. De bouw duurt langer dan eerder gepland vanwege de extra maatregelen die genomen moeten worden in verband met de
bodemgesteldheid. Half juni wordt gestart met het bouwen van de eerste woonunits. De eerste groep asielzoekers die in het azc zullen verblijven worden half augustus verwacht.

Basisschool aan de Rhijnauwensingel
De Beverwaardschool opent volgend schooljaar haar deuren aan de Rhijnauwensingel 160 om kinderen uit het azc die de basisschoolleeftijd hebben Nederlandse les te geven in vier klassen. Deze school staat momenteel leeg en wordt op orde gebracht. Er is inmiddels een directeur aangesteld en de leraren staan klaar om de leerlingen straks zo goed mogelijk onderwijs te geven. De samenstelling van de inwoners van het azc is nog niet exact bekend, maar we rekenen op ongeveer 60 leerlingen. Kinderen in de middelbare
schoolleeftijd gaan naar het Olympiacollege.

RET bereidt zich voor
De RET is betrokken bij de komst van het azc. De ingang van het azc komt aan de remise-zijde. De RET wordt daarmee directe buren met het acz. Om de situatie veilig te houden wordt de verkeerssituatie iets aangepast. Vluchtelingen uit het azc kunnen
gebruikmaken van het openbaar vervoer door – net als iedereen – een kaartje te kopen.

H. vd Weijden(l) en H.Kock(r)
H. vd Weijden(l) en H.Kock(r)

Wijkconciërges iedere dag op pad voor leefbare wijk
Luidruchtige buren? Rotzooi op de stoep? Prullenbak foetsie? Beverwaarders hoeven niet meer een telefonade te ondernemen om er wat aan te laten doen. Ze hoeven alleen maar Harry Kock of Huib van der Weijden aan te spreken, de twee wijkconciërges die iedere dag rondjes en praatjes maken in de wijk. Harry Kock (61), werkzaam bij cluster Stadsbeheer Schoon, is sinds begin dit jaar wijkconciërge in Beverwaard. Dat wil zeggen dat hij dagelijks door de wijk fietst en wandelt om controleren of alles er netjes uitziet.
Bewoners kunnen Kock, goed herkenbaar aan zijn bodywarmer, aanschieten als ze ergens mee zitten. Hij brengt ze in contact met de instantie die hun probleem
kan oplossen. ‘Ik ben een verbindingsman. De mensen vinden dat veel prettiger dan bellen naar 14010’, vertelt hij. ‘Ik maak per dag heel wat kilometers. Aanvankelijk
iets te veel, want voor een nieuwkomer is Beverwaard echt een doolhof met al die hofjes en erfjes. Ik ben 90% van de tijd op straat en altijd telefonisch bereikbaar. En soms kunnen de mensen mij vinden in Focus, het Huis van de Wijk. Daar is ons kantoortje.’

Handen vuil
In 2010 ging de eerste wijkconciërge aan de slag in Oud-Mathenesse en het Witte Dorp. Het ging toen nog om een experiment. Iedere gemeentelijke dienst en woningcorporatie had in die tijd zijn eigen functionaris voor de leefbaarheid van wijken en elke functionaris deed zijn eigen ding en de bewoners hadden geen aanspreekpunt. De wijkconciërge bracht daar verandering. Inmiddels lopen er in Rotterdam tien rond en dat aantal zal nog doorgroeien naar achttien. Ze vormen de verbinding tussen bewoners, gemeenteambtenaren, politie en woningcorporaties. Ogen en oren van de wijk: zo worden de conciërges ook wel genoemd. Maar ze zijn ook niet te beroerd om hun
handen vuil te maken. Kock: ‘Signaleren is mijn

belangrijkste taak, maar als ik bijvoorbeeld troep zie staan naast een vuilcontainer, gooi ik die erin. En stap ik ook weleens van de fiets om zwerfvuil op te ruimen.’

Poetsen
Kock hoeft het werk niet in zijn eentje op te knappen: Huib van der Weijden (56), werkzaam bij Woonbron werkt al een jaartje langer als wijkconciërge in
Beverwaard. Kock is er vooral voor de buitenruimte, Van der Weijden houdt een oog in het zeil op sociaal gebied Hij bemiddelt in ruzies, spreekt mensen aan op asociaal gedrag en motiveert bewoners om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de wijk.
Van der Weijden werkte eerder als huismeester in Nesselande, Ommoord en Zevenkamp. ‘Ik was een beetje verwend, want dit zijn heel rustige wijken. Toen ik naar Beverwaard ging, vond ik dat even best wel spannend. Er bestaan nogal wat vooroordelen over deze
wijk, maar al snel werd me duidelijk dat die niet waar zijn. Dit is een echte arbeiderswijk, de mensen nemen geen blad voor de mond. Je weet hier precies wat je aan elkaar
hebt en dat mag ik wel. De mensen in Beverwaard zijn van het type “niet lullen maar poetsen”. Er zijn er die wel eens een bezem pakken om een fietspad schoon te
vegen of rondzwervend papier lopen op te ruimen. Maar ik zou het leuk vinden als de Beverwaarders wat meer dingen met elkáár gaan doen.’

Vervolg vrijwilligersmarkt
Ruim 120 bewoners hebben op maandag 18 april de vrijwilligersmarkt bezocht. Mensen die iets willen betekenen voor vluchtelingen, het azc en/of IJsselmonde gingen in gesprek met allerlei (vrijwilligers)organisaties. Denk aan Vluchtelingenwerk, het COA, het Leger des Heils, de bibliotheek en het Rode Kruis. We bedanken alle mensen die erbij waren. Heeft u de bijeenkomst gemist, maar wilt u wel vrijwilligerswerk doen of iets
anders aanbieden? Kijk dan op www.rotterdam.nl/azcrotterdam. Hier staat een overzicht van allerlei organisaties waar u terecht kunt met uw aanbod.

Beheercommissieleden Johan en Willem
Sinds maart is de beheercommissie actief. Deze commissie bestaat uit bewoners van IJsselmonde die samen met de gemeente, het COA en de politie afspraken maken over de veiligheid en de buitenruimte in de omgeving van het azc. De leden van de beheercommissie zijn de voelsprieten in de wijk en het aanspreekpunt voor omwonenden.

Toen Johan Verbeek, oud-brigadier van de politie in Rotterdam en inwoner van IJsselmonde hiervan hoorde, heeft hij zich meteen gemeld. ‘Ik heb veel meegemaakt in
mijn werkende leven en heb in die tijd een goed inzicht in mensen opgebouwd. Ik wil deze ervaring graag inzetten. Als het azc er toch komt, vind ik het vooral belangrijk dat
dit veilig, schoon en heel gebeurt. In alle redelijkheid moeten we tot een gezamenlijk punt komen. Ik begrijp dat het een moeilijke kwestie is, maar laten we wel de menselijke maat erin houden. Laten we solidair blijven en niet alleen aan onszelf denken.’

Johan is best tevreden over de opzet van de beheercommissie. Maar heeft ook kanttekeningen. ‘De lijnen zijn uitgezet. Het is duidelijk wat de taken zijn en
hoe we met elkaar omgaan en dat is fijn. Maar we moeten nog wel doorpakken! We zijn nog een beetje aan het droogzwemmen, ook omdat het azc er nog niet is.
Dat maakt het extra ingewikkeld.

Johan vindt het vooral belangrijk dat bewoners goed op de hoogte zijn van de situatie. Daarom heeft hij binnen de beheercommissie de communicatietaak op zich genomen. ‘Ik ben voor transparantie en eerlijkheid. Laat mij maar een soort ‘informatiemakelaar’ zijn tussen de bewoners, de gemeente en de asielzoekers. Omwonenden kunnen mij daarom altijd mailen voor vragen en opmerkingen over het azc, Johanverbeek.azcbeverwaard@gmail.com.

Willem Husselman is 32 jaar brandweerman geweest in de regio Rotterdam en is altijd al geboeid door de landelijke politiek. De discussie rondom het azc vindt Willem bijzonder interessant en hij heeft hier ook een duidelijke mening over. ‘Echte vluchtelingen moet je
helpen en economische vluchtelingen moet je weren. Aangezien de gemeenteraad heeft voorgestemd voor de komst van een azc, is een discussie wel of geen azc in
de Beverwaard niet meer aan de orde, maar met schreeuwen en geweld los je niets op.’
Toen Willem in zijn omgeving vertelde dat hij tegen de komst van het azc is, zeiden ze dat hij er wat mee moest doen.

Willem heeft vervolgens een brief geschreven aan de burgemeester en zich aangemeld voor de beheercommissie. Op deze manier wil Willem zijn stem laten horen en tegenwicht bieden. ‘Ik vind het belangrijk dat onze Nederlandse normen en waarden overeind
blijven. Willem zal zich vooral inzetten voor de communicatie, veiligheid en gelijkwaardigheid. ‘Vragen over eventuele bevoorrechting tussen de bewoners van
de Beverwaard en van de bewoners van het azc zal ik ook zeker aan de orde stellen.’
Er is een gezamenlijk e-mailadres van de beheercommissie waar u met uw vragen en opmerkingen terecht kunt: beheercommissieazc@rotterdam.nl.

Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Rotterdam, programma Asiel & Vluchtelingen. Veel informatie over de opvang van vluchtelingen is te vinden op
www.coa.nl. Heeft u vragen over het toekomstige azc, stuur dan een e-mail naar azcrotterdam@rotterdam.nl, of naar azcrotterdam@coa.nl. Op www.rotterdam.nl/azcrotterdam staat meer informatie over het azc in Rotterdam.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.