Nachtelijke werkzaamheden tussen de trambaan in Beverwaard

Hoek Schinnenbaan met de Rhijnauwensingel

De gemeente Rotterdam laat weten dat zij een ontheffing heeft verleend voor het verbod op veroorzaken van geluidhinder op twee locaties in de nachtelijke uren tussen 23:00 – 07:00 uur.

Er gaan asfaltboringen plaatsvinden op de trambaan voor bodemonderzoek. Waarvoor het bodemonderzoek dient wordt niet gemeld! Een van de boringen vindt plaats op de hoek van de Schinnenbaan/Rhijnauwensingel op 26 met 27 augustus, en de andere boring vindt plaats op de Beverwaardseweg/Limbrichthoek in september op 21 met 22 september.

De reden van de nachtelijke werkzaamheden zal in het feit liggen dat de tram tot het einde van zijn dienst kan blijven rijden door de Beverwaard!