Bewoners tegen tijdelijke bouwstraat in Oud IJsselmonde

Bouwlocatie aan het Kantonnierpad in Oud IJsselmonde

De bewoners van de Ambachtsheerstraat in Oud IJsselmonde zien de bouw van de 11 kapitale woningen op het kleine nu nog groene perceel niet zitten. Daarbij komt ook nog eens dat het Kantonnierpad, nu nog een voetpad en die grenst aan de tuinen van deze straat, tot bouwstraat moet gaan worden bestempeld als de bouw moet beginnen. En dat zien zij niet zitten!

Massaal zullen de bewoners van deze straat zicht tegen deze plannen keren van de gemeente die al de aankondiging van de omgevingsvergunning heeft gepubliceerd. De bewoners zijn tot nu toe nog niet op de hoogte gebracht van al deze plannen volgens een bewoner van de Ambachtsheerstraat. Enerzijds voor behoud van het groene weitje waar nu nog schapen verblijven met een mooi uitzicht, en anderzijds tegen de komst van de bouwstraat!

Niet vanwege de nieuwe huizen, maar vanwege alle (persoonlijke) overlast die dit met zich mee brengt voor minstens 18 maanden en het feit dat de gemeente bewust regels niet in acht neemt, vanwege commerciële / politieke belangen, waardoor de veiligheid van de huidige bewoners en de nieuwe bewoners ernstig in het gedrang komt. Desnoods willen de bewoners deze vergunning tot aan de Raad van State aanvechten als de omgevingsvergunning wordt verleend.

Kantonnierpad moet een tijdelijke bouwstraat worden

De bouwlocatie is niet groter dan de helft van een voetbalveld en geeft nu uitzicht op de loodsen van weleer van Verolme. Straks moeten hier elf woningen gebouwd worden onder de naam IJsselhof 3! Een slordige zes ton mogen zij hier voor neerleggen. Dat gaat gepaard met overlast, dat kan niet anders volgens een bewoner.

Om de bouwlocatie te bereiken moet het Kantonnierpad tot bouwstraat worden aangepast. Dat betekent in de praktijk het kappen van totaal zes bomen. Deze worden na de bouw aan de westelijke zijde van dit voetpad gecompenseerd zo staat te lezen in de omgevingsvergunning die ook voor de andere aanvragen een informatief karakter heeft. De tuinen van deze straat aan de achterzijde heeft een sloot. Hiervoor was al een vergunning afgegeven om te dempen (tijdelijk voor de bouwperiode ), maar omdat onze perceelsgrens op de helft van de sloot loopt en er geen toestemming aan ons is gevraagd, hebben wij bezwaar aangetekend en gewonnen, waarna de beslissing is teruggedraaid.

Verder ligt er voor het Kantonnierpad op de Beverwaardseweg een bushalte van de stadsvervoerder, de vraag van de bewoners is of deze dan nog bereikbaar is en of deze daar blijft liggen, want dit voetpad geeft een doorloop naar de Benedenrijweg?

Kantonnierpad met aan het einde de Benedenrijweg