Lift in Huis van de Wijk gemaakt

De lift in het Huis van de Wijk ‘De Focus’ is gemaakt! Ruim een half jaar was deze buiten gebruik gezet. Alhoewel de lift nog wel werkte, mocht deze volgens de beheerder niet gebruikt worden! Deze wees op het feit dat het pand aan de Oude Watering v.w.b. onderhoud onder de gemeente valt, zij is de eigenaar namelijk. Kort geleden is de lift dus weer gemaakt!

Hierdoor konden de bezoekers, waaronder de senioren van de schilderclub, die wat minder ter been zijn, niet in het schilderlokaal komen! Juist in dat lokaal stonden de benodigdheden om te schilderen!

Maandag kregen zij dan eindelijk een verlossend telefoontje, dat de lift weer was gemaakt en kon worden gebruikt om in het schilderlokaal te komen die op de eerste verdieping van het wijkgebouw is gelegen.

Schilderclub in de Focus