Hindoegemeenschap krijgt as-verstrooiingsplaats op eiland van Brienenoord

De Rotterdamse Hindoegemeenschap krijgt van de gemeente Rotterdam een as-verstrooingsplaats op het Eiland van Brienenoord. Dit heeft B&W in een brief onlangs laten weten aan de gemeenteraad van Rotterdam. Alleen een negatief ecologisch onderzoek kan de nieuwe as-verstrooiingsplaats nog in de weg liggen.

Een bijna verlaten steiger aan het Oude IJsselmondsehoofd is nu de (gedoog) heilige plek voor Hindoes. Hier verstrooit deze geloofsgroep al jaren de as van hun doden in de Maas. De gemeenschap wilde dat dit een officiële uitstrooiplek wordt, nu nog wordt het ritueel in Rotterdam enkel nog gedoogd op deze plek! Hindoes worden gecremeerd. Een belangrijk onderdeel daarna is het verstrooien van de as in stromend water wat uitkomt in zee. Nu komt er een officiële op het eiland!

Met dit besluit van B&W van Rotterdam komt een einde aan de gedoogsituatie aan het Oude IJsselmondsehoofd sinds 2014. Na een zoektocht, en als alles volgens plan verloopt, komt de legale as-verstrooiingsplaats op de noordrand van het eiland van Brienenoord.

Na onderzoek is vastgesteld dat de noordkant van het Eiland van Brienenoord de meest geschikte locatie is voor de asverstrooiingsplek. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en het Rijksvastgoedbedrijf. Er is vooral gekeken naar de veiligheid van het ponton en mogelijke veiligheidsrisico’s op de locatie. Deze zijn niet aangetoond, aldus B&W.

Op dit moment vindt nog ecologisch onderzoek van de oever plaats. De nodige vergunningen zijn aangevraagd. We streven ernaar om de uitstrooiplek in de tweede helft van 2024 te realiseren maar dat is mede afhankelijk van de uitkomst van het ecologisch onderzoek, aldus B&W. Tot die tijd kan de Hindoegemeenschap de huidige plek aan het IJsselmondsehoofd blijven gebruiken.

Oude IJsselmondsehoofd, links het gedoogponton

De kosten van de ponton worden grotendeels gedekt uit resterend budget van het Eiland van Brienenoord. De resterende bekostiging zal binnen de begroting worden gevonden, aldus staat te lezen in de brief van B&W van Rotterdam!