Opknapbeurt voor grootste park Beverwaard langs A16

Deze maand start de gemeente met het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen in het bosplantsoen aan de rand van de wijk Beverwaard. Het gaat om het stuk openbaar groen langs de geluidswal van de A16 tussen de Groeninx van Zoelenlaan en de Beverwaardseweg.

De aanpak van het bosplantsoen is nodig omdat het ongeveer 25 jaar oud is. In de loop der jaren heeft het bosplantsoen zich eenzijdig ontwikkeld. Sommige boomsoorten hebben
de overhand en de variatie in beplanting laat te wensen over. Daarom wordt nu op korte termijn een inhaalslag met het onderhoud gemaakt. Door het bosplantsoen onder andere te dunnen kan het weer evenwichtiger van samenstelling worden.

Dunnen wil zeggen dat een deel van de bomen wordt omgezaagd zodat de overblijvende bomen meer groeiruimte krijgen. Er zal meer variatie in de beplanting ontstaan en daardoor wordt het ook weer aantrekkelijker om er te wandelen of te fietsen.

De onderhoudsmaatregelen hebben als doel om te zorgen dat het veilig blijft doordat er geen dode takken op de paden kunnen vallen. Door dode bomen te laten staan, waar dat kan, wordt het gebied aantrekkelijker voor vogels. Op plekken waar gedund wordt komt ook nieuwe aanplant. Hierdoor wordt het fleuriger en boeiender. Voor een aantal plekken wordt nog een kapvergunning aangevraagd op plaatsen waar dat nodig is.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Zo wordt het werk uitgevoerd buiten het vogelbroedseizoen dat duurt van 1 maart tot 15
augustus. Steeds wordt een paar dagen voor de start van het werk het stuk plantsoen geïnspecteerd door een deskundige (bijvoorbeeld een Boswachter). Hierbij wordt het
betreffende stuk grond onderzocht op de aanwezigheid beschermde
verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen, beschermde planten, grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Bomen waarin mogelijk beschermde nesten en andere
verblijfplaatsen aanwezig zijn worden, samen met de bomen en Rotterdam.nl struiken in een straal van 5 meter eromheen, gespaard. Indien tijdens het werk onverwacht toch een bebroed nest wordt aangetroffen wordt op die plek het werk stilgelegd en wordt ergens anders verder gewerkt totdat alle vogels zijn uitgevlogen.

De werkzaamheden starten eind deze maand, en duren naar verwachting tot april 2015. Op 30 oktober op de Gebiedscommissie themabijeenkomst avond  krijgt u hier ook uitleg over!

Meer informatie over de werkzaamheden
is verkrijgbaar bij de heer J.C.
Smits bereikbaar onder telefoonnummer
010 – 4898536 of JC.Smits@Rotterdam.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.