Grote buurtonderzoek resultaat AD

IMG_0283.jpg

Kort geleden hield de landelijk krant het AD een groot buurt onderzoek via hun website. De enquête ging over, Uw buurt, Veiligheid, Buren, Zorg, Onderwijs, en Mobiliteit. De resultaten zijn hiervan bekend gemaakt, en de Beverwaardigheden zette deze op een rijtje voor het postcodegebied 3077. Hieronder valt Beverwaard, Oud IJsselmonde, Waterside, het gedeelte aan de Stadionweg, en de Veranda.

Postcodegebied 3077 wordt vergeleken met de Rotterdamse en de landelijke uitkomsten waar deze enquête is gehouden. Hoe de representativiteit tot stand is gekomen leest u op de website van het AD onderaan bij de resultaten.

De bewoners van postcodegebied 3077 waarderen de buurt met een 7,2. Hoewel dit wel lager ligt dan het gemeentelijke en landelijke cijfer ligt dat niet ver uit elkaar. De bewoners vinden het contact met de buren goed, 61%. Het aanwezig groen scoort 41%. Helaas is in de uitkomst niet te zien welke wijk(en) dit betreft. Het laagst scoort het ‘Schoon en Netjes’ op straat, met 46%.

Zorgen over de buurt heeft men niet volgens 35%, en over de veiligheid sprak 31% zich uit. Weg bezuinigingen van voorzieningen was maar 31% die zich daar druk over maakte. Bewoners willen zo lang mogelijk in hun buurt blijven wonen. Hier een hoge score te zien van maar liefst 73%. De band met onze buren schijnt ook vrij goed te zitten, want 91% groet als we elkaar tegenkomen op straat.

Hoe veilig voelen wij ons in de buurt? Op Rotterdams gemeentelijk niveau ligt dat op 7,3 en landelijk een 7,8. Voor postcode 3077 ligt dat op 7,0. Dit cijfer wijkt dus niet ver af van Rotterdam zelf. Hoe veiliger zijn we ons gaan voelen de laatste jaren? Hierop gaf 3% dit te voelen, maar 27% gaf aan zich juist onveiliger te voelen. Voor een woninginbraak vreest men het meest met 51%. Diefstal van fiets of auto  38%, en voor een overval op straat 32%.

Ontplooiing van initiatieven om samen met buurtbewoners de wijk veilig te maken scoort erg laag, want namelijk 90% ziet dat niet zitten. Het aandacht besteden om, in en rond uw veiliger te voelen geeft aan 64% dit niet te doen. Opmerkelijk omdat 51% aangeeft bang te zijn voor een inbraak! Ook blijkt dat uit het installeren van een alarm installatie, maar 16% heeft er blijkbaar een geïnstalleerd de afgelopen jaren. Dit zelfde percentage gel ook voor een camera bij de buitendeur. Ook het installeren van bewegingsmelders en buitenverlichting scoort maar 16%. Deze vraag is door 11 mensen beantwoordt n.a.v. de vorige vraag.

Kent u uw buren? Zo ja, nu u ze bij de voornaam? Een procent kent ze niet, 27% kent ze wel maar noemt ze niet bij de voornaam. Liefst 71% noemt de buren wel bij de voornaam. Als een van de buren ziek is helpen de andere buren wel, met 81% wel! Zijn we op vakantie dan verzorgd 60% de plantjes en tuin voor de buren. Boodschappen halen voor elkaar doen we wat minder, 16% doet dat voor hun buren.

De regering heeft opgeroepen om meer voor elkaar te zorgen. Van wie verwacht u de hulp? Men verwacht dit te krijgen van de partner, kinderen of naaste familie zoals broers en zussen, met respectievelijk 70, 53, en 33%. Als uw bejaarde buurman of vrouw elke dag hulp nodig heeft. Helpt u hem dan. Daartoe is bereid 14%, ja maar niet elke dag 54%, alleen als hij arm is; wie geld heeft kan zorg inkopen 6%, en 25% zegt dat niet te doen omdat men geen professionele zorgverlener is. De bewoners waardeerde de kwaliteit en professionele zorg in hun buurt (3077) met een 7,0. We hebben het hier dan over huisartsen en ziekenhuizen.

Onderwijs. Heeft u schoolgaande kinderen? Het percentage op die vraag verschilde enorm, want 87% beantwoordde die vraag met nee. Naar de basisschool gaat 3%, naar de middelbare school 9%, en 1% geeft aan kinderen te hebben die zowel naar de lager en de middelbare school gaan. Het schoolaanbod is volgens 9% voldoende, en 4% vind van niet. Het actief zijn van de ouder(s) op de school van hun kind zegt 12% geen tijd voor te hebben, en 1% doet dat een paar uur per week. De meeste daarvan zitten daar in de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad.       

Hoe veilig is het voor uw gevoel het verkeer in uw straat? De buurt geeft daar het cijfer 6,3, Rotterdam zelf ligt 0,4 punten hoger. Aangegeven wordt dat men meerdere auto’s heeft met 30%. Minimaal een auto 59%. Het gebruik van openbaar vervoer wordt door 4% van de geënquêteerden ingevuld, en 6% verplaatst zich lopend of per fiets. De vraag of men het gemakkelijk vind om vanuit hun buurt te reizen met het openbaar vervoer gaf men aan met 66%. Middelmatig is 26% die mening toegedaan, en 9% vind dit helemaal niet. Op de vraag hoe over eenvoudig in het algemeen is om in de straat te parkeren gaf men het cijfer 6,6.

Tekstbron. AD.nl. Foto Beverwaardigheden.nl

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.