Grofvuilpilot in Beverwaard: straat was schoner in aanzien dan voor de pilot

De grofvuilpilot die begin maart van dit jaar van start is gegaan in Beverwaard kan als mislukt worden beschouwd. De Beverwaard waar de pilot al enige tijd loopt in de Cannenburchstraat is erop achteruit gegaan qua aanzien. Geen prettig gezicht voor bewoners en bezoekers die hier langsrijden of lopen. Soms moet men er met een grote boog omheen lopen zoveel grofvuil ligt er dan op het voetpad! De pilot stopt pas begin september van dit jaar.

De daarvoor bestemde vakken voor de pilot worden wel goed gebruikt en dat is het enige positieve, maar de voorwaarden wanneer je het grofvuil mag buitenzetten en wat voor soort afgedankte goederen, tussen 07:00-13:00 uur, laat te wensen over. De communicatie hierover was duidelijk, maar alleen in de eerder bovengenoemde straat. Niet lang na de start van de pilot kwamen al snel verontwaardigde meldingen binnen omtrent de pilot!

Toen was het hek eigenlijk van de dam! Er werden melding(en) gedaan dat men met een busje langsreden om hier hun grofvuil te dumpen? De weersomstandigheden zorgde er ook voor dat de straat bezaaid lag met papier, karton en dergelijke! Chemisch afval en zaken die niet mochten worden aangeboden stonden er wel tussen in de daarvoor bestemde grofvuilvakken. Vorige week lagen er grote scherven van gebroken spiegels tussen, dat is levensgevaarlijk! Er was geen houden meer aan, de straat was voor de pilot schoner dan nu!

De gedachte achter de pilot is wel te begrijpen vanuit de gemeente samen met een groep bewoners! Toch moet er wel meer gebeuren om de wijk op een acceptabel schoon-niveau te krijgen, helaas heeft de grofvuilpilot hier niet aan bijgedragen! Gegokt en verloren, en nu weer terug naar het normaal, de grofvuil pilot kan bij het grofvuil worden gezet?

Toch blijft het daar niet bij! Het lijkt erop dat de pilot ook iets los heeft gemaakt onder de bewoners, maar in negatieve zin, de goede niet nagelaten die altijd met een schone wijk bezig zijn? Op meerdere plaatsen, en dat gebeurde wel vaker in de wijk, zie je grofvuil dagenlang liggen naast de ondergrondse wijkcontainers (zie foto boven). De vraag, is het aangemeld? De MeldR-app, de mail en een telefoontje naar Stadsbeheer is toch niet al te moeilijk?

Hoe nu verder? Dat is een vraag die snel beantwoordt moet worden? Er is bijvoorbeeld wel een bakfiets te leen bij Stadsbeheer, maar daar past geen hele huisraad in. Bewoners ervaren ook dat het milieupark voor de Beverwaard redelijk ver van de wijk af ligt. Misschien moet het mobiele milieupark op wijkniveua wat vaker langskomen. Wanneer was dit voor het laatst? Jaren geleden was dit een enorm succes bij de Limbrichthoek. Maar ja, het huidige systeem zou toch soelaas moeten bieden dat de wijk er schoner bij zou moeten liggen dan nu?