Gebiedscommissie adviseert herziening WOZ waarde Rode Kastelenbuurt

De gebiedscommissie was afgelopen 6 februari bijeen voor hun reguliere vergadering. Daar kwam aan de orde het probleem van de hoge kosten van de asbestsanering in de Rode Kastelenbuurt in de Beverwaard voor huiseigenaren.

Naar aanleiding van de bijeenkomst eind vorig jaar, met die eigenaren met asbesthoudende woningen, is nu een advies opgesteld richting de gemeenteraad van Rotterdam!

De gebiedscommissie heeft tot taak om oren en ogen van de wijk te zijn en aan de hand van signalen uit het gebied het college gevraagd en ongevraagd te adviseren. De gebiedscommissie in IJsselmonde ontving eind 2017 het signaal uit de Beverwaard dat de sanering van asbest die daar plaats zal vinden door Woonstad tot veel vragen en onzekerheid heeft geleid bij bewoners in het gebied. De gebiedscommissie IJsselmonde heeft daarom een bijeenkomst belegd met bewoners en een onafhankelijk deskundige op het gebied van asbest op dit terrein. Doel van de bijeenkomst was om informatie te verstrekken aan bewoners.

Uit latere gesprekken en bewonersbijeenkomsten blijkt dat veel vragen blijven spelen en dat de behoefte aan onafhankelijke informatie groot blijft. De gebiedscommissie zal bewoners zo goed mogelijk ondersteunen bij de participatie maar wij zien ook een rol weggelegd voor de gemeente.

Rode Kastelenbuurt, Beverwaard

Wij adviseren de gemeente om naar voorbeeld van het funderingsloket een asbestloket in te stellen. Doel is om één onafhankelijk punt te creëren waar informatie met betrekking tot wettelijke regels over asbestsanering, informatie over gezondheidsrisico’s en informatie over regelingen met betrekking tot financieringsmogelijkheden gebundeld worden.

Bewoners zijn geconfronteerd met een mogelijke waardedaling van hun huis. DE WOZ waarde is daarop echter niet aangepast. Wij adviseren het college om te bezien of de WOZ waarde aangepast kan worden, en als dat niet het geval is bewoners te informeren over de onderbouwing van de WOZ aanslag én hen proactief te informeren over mogelijkheden bezwaar aan te tekenen.

In de Beverwaard is gebleken dat het vroegtijdig betrekken van bewoners bij saneringstrajecten en hen hierin een participerende rol te geven van groot belang is voor draagvlak. Wij vragen het college om hierop aan te dringen bij betrokken woningbouwcorporaties.

Bron: Gebiedscommissie IJsselmonde

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.