Aanleg waterberging Reyeroord van start

Aanleg waterberging Reijeroord bij Zevenbergsdijkje

Op woensdag 14 december is het officieel start moment gegeven van de aanleg van de waterberging. De aanleg zal gefaseerd plaatsvinden. De werkzaamheden zelf zijn op 9 januari van dit jaar gestart gegaan, en dit is al zichtbaaraan het Zevenbergsdijkje!

In Reyeroord vervangt de gemeente vanaf 2023 het riool. We leggen dan meteen twee rioolbuizen aan, een gescheiden stelsel noemen we dat. Dit voert het regenwater apart af van het huishoudelijk afvalwater.

Het regenwater wordt opgevangen in een waterberging voordat dit het gebied uitstroomt. Zo verspreiden we de piekafvoer in het riool tijdens hevige neerslag en zorgen we ervoor dat er minder overlast is op straat en minder vuil water in de sloten komt. Dit gaan we doen in het Hart van Reyeroord, de groenstrook tussen het Zevenbergsedijkje en de Kouwenoord. Vanuit de waterberging stroomt het water uiteindelijk de sloot – naast het Zevenbergsedijkje – in en gaat het Reyeroord uit. In het Hart van Reyeroord maakt de gemeente de plannen samen met het waterschap en bewoners uit de buurt.

Wie de werkzaamheden wil volgen kan dit doen via de app ‘Rotterdam aan de slag’. Of via deze website

Bron: gemeente Rotterdam – foto Beverwaardigheden.nl

%d bloggers liken dit: