Energiekosten omlaag door slimme meter Stedin

Bij 147 huishoudens in Rotterdam IJsselmonde zijn op 1 oktober 2012 slimme meters geplaatst in combinatie met de Powerplayer en een gebruikershandleiding. Negen
maanden lang is hun energiegedrag wetenschappelijk onderzocht via verbruiksmetingen, interviews en enquêtes.

Voor dit onderzoek is gekozen voor een specifieke doelgroep. Wat is het effect van een slimme meter in combinatie met display op huurders en huiseigenaren met
een lager inkomen? Zij zijn geen ’early adapters’ die uit zichzelf aan de slag gaan met innovatieve energiebesparingsmogelijkheden. De doelgroep woont in dezelfde Rotterdamse wijk in huizen van woningcorporatie Woonbron.

Het onderzoek is mede op initiatief van DCMR /gemeente Rotterdam en Quintens gehouden met een financiële bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken & Koninkrijksrelaties. Voor volledige informatie over de besparing, zie website Stedin. 

Stichting Bomenridders zijn kaalslag in IJsselmonde beu

 

Park Twee Heuvels
Park Twee Heuvels

IJsselmonde is een groene deelgemeente en het valt niet te ontkennen dat dit ook zo moet blijven. Volgens de Stichting Bomenridders vindt er nu een kaalslag plaats in het park aan de Twee Heuvels, en doen aangifte van illegale kap van bomen, maar ook van bosschages. De mening is toegedaan van de Bomenridders dat bosschages daar ook onder vallen.

De regels worden door deelgemeentebestuurders blijkbaar graag anders geïnterpreteerd, volgens de Bomenridders. Zij beloofden ons dat we bij ingrijpende werkzaamheden in parken vooraf betrokken zouden gaan worden bij de planvorming. Het is wederom: ja zeggen, nee doen. De maat is nu vol. Wij willen niet meer om de tuin geleid worden. Ook andere deelgemeenten volgende APV niet, waardoor telkens weer grote stukken groen verdwijnen zonder dat daar vooraf over is gepubliceerd. Zowel burgers als Stichting de Bomenridders krijgen op deze manier nooit de mogelijkheid het kap-beleid te laten toetsen door middel van een bezwaarprocedure. Daarom hebben we nu aangifte gedaan van illegale kap in park de Twee Heuvels. Portefeuillehouder W. Boonzaaijer heeft inmiddels toegegeven dat er kapvergunningplichtige bomen omgezaagd zijn (zie onder). Door de zaak voor de rechter te brengen zou voor eens en altijd glashelder moeten worden voor alle Rotterdamse deelgemeenten dat ook voor bos-plantsoen een vergunningsplicht geldt.

Toen wij constateerden dat er mogelijk kapvergunningplichtige bomen gekapt waren, hebben we de rooiwerkzaamheden stil laten leggen, aldus Boonzaaijer. De deelgemeente heeft namelijk geen opdracht gegeven om kapvergunningplichtige bomen te rooien. Vervolgens zijn we op een rijtje gaan zetten wat er gebeurd is, en of dit gezien de APV wel kon. Circa 6 bomen aan de ingang van het park, bij de Kreekkade hadden alleen met een verleende vergunning gekapt mogen worden. Hier is dus iets misgegaan.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente de fout in gaat, want kort geleden werden er voor de brandweerkazerne aan de Groene Tuin ook al bomen gekapt zonder vergunning. Saillant detail was dat dit door de brandweer zelf gedaan was. Vreemd, want deze instantie werkt dagelijks met vergunningen, en zij hadden beter moeten weten. Ook aan het Gronsvelderf in de Beverwaard ging in een openbaar terrein van de gemeente een boom tegen de vlakte. Tot op de dag van vandaag is de vergunning nog niet afgegeven of ooit gepubliceerd in welke vorm dan ook. Meestal worden deze aangekondigd in een, huis aan huis krant, of op de deelgemeente website.

Ook op het gebied van verkeersbesluiten in de deelgemeente valt het e.e.a. aan op te merken. Zo werd er aan de Herenoord de verkeerssituatie verandert. Op zich niet zo’n probleem, maar dit verkeersbesluit is tot op heden ook onvindbaar. Bewoners werden daardoor onaangenaam verrast, en dus niet gekend in deze. Uiteindelijk blijkt de maatregel ten dele voor de oplossing te zorgen. Het Oud IJsselmondsehoofd kreeg een zwemverbod via een APV. Ook hier is het verkeersbesluit tot op heden niet van gepubliceerd. Zelfs de verantwoordelijke afdeling m.b.t. het plaatsen van het verkeersbord wist van niets.

Zo langzamerhand vraag men zich af wat hier aan de hand is in IJsselmonde. Komt het in andere deelgemeentes ook voor? Of heeft de kaalslag in de ambtelijke molen van de gemeente zijn weerslag op het kapvergunningen beleid, maar ook op die van de verkeersbesluiten?

 

 

 

 

 

 

Kledingbank verhuist naar de Focus in 2014

Kledingbank naar buurthuis de Focus
Kledingbank naar buurthuis de Focus

Onlangs is bekend geworden tijdens de deelraadsvergadering dat de Kledingbank die nu nog gevestigd is in Sportdorp naar de Beverwaard verhuist. Zij krijgt een ruimte toegewezen in de Focus op subsidie basis. De Kledingbank moest verhuizen i.v.m. de sluiting van hun onderkomen ‘Het Zaaltje’.

De Kledingbank geeft herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. Zo wil zij een steentje bijdragen aan armoedebestrijding in Nederland. Het doel en achtergrond is dat steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, overlijden van de kostwinner, echtscheiding, verslavingen of een faillissement. Voor hen wordt het steeds moeilijker om in de primaire levensbehoefte (huisvesting, voeding en kleding) te voorzien. De Kledingbank wil mensen die op geen andere wijze kunnen worden geholpen, voorzien in de behoefte aan kleding.

Wanneer de Kledingbank haar deuren opent is nog niet bekend, maar de subsidie is toegekend door de gemeente voor het jaar 2014.

 

Hennepkwekerij opgerold in oude Verolmeloods aan de Oostdijk

hennepkwekerij Oostdijk opgerold
hennepkwekerij Oostdijk opgerold

In een oude loods op het Verolme terrein aan de Oostdijk, welke ligt aan de rand van de Beverwaard, is vanochtend een grote hennepkwekerij opgerold door de politie na een anonieme tip. Daarop zijn agenten pols hoogte gaan nemen bij de loods, en in vier aparte kamers troffen zij de inrichting aan voor een kwekerij. Daarin stonden circa 2700 planten. In een kamer waren de planten al getopt, de overige waren ook al bijna rijp voor de oogst.

Of de stroom illegaal werd afgetapt kon de politie nog niet zeggen. Er is wel een persoon gearresteerd die aanwezig was in de loods. De inrichting van de kwekerij alsmede de planten zullen vernietigd worden.

Foto: Politie twitteraccount

Busstation tijdelijk verplaatst van Herenwaard naar Groeninx van Zoelenlaan.

Vanaf zondag 15 december, ingang nieuwe dienstregeling RET 2014, wordt  het busstation aan de Herenwaard tijdelijk verplaatst naar de Groeninx van Zoelenlaan. De voormalige parkeerplaats, ter hoogte van de ingang van winkelcentrum Keizerswaard, is omgebouwd naar busstation.
Voortaan stoppen de bussen 70, 76 en 145 bij dit nieuwe station. De lijnen 90 en 91 (Arriva), 143 en 144 stoppen bij de bushalte langs de Groeninx van Zoelenlaan ter hoogte van het busstation. Als lijn 183 doorrijdt stopt deze ook bij de halte langs de Groeninx van Zoelenlaan, maar in de avonduren en weekend stopt lijn 183 op het busstation (eindpunt).

Werkzaamheden
Het gaat om een tijdelijke situatie. Begin volgend jaar starten de werkzaamheden voor de aanleg van de binnenlus. Tram 23 gaat in 2015 vanaf de Groene tuin, via de huidige keerlus naar de Palmentuin, Herenwaard en Groeninx van Zoelenlaan naar de rotonde bij de Groene tuin rijden. Ook lijn 2 maakt dan gebruik van de binnenlus. Aan het plein komt een nieuw openbaar vervoersstation voor tram en bus.
De ruimte van het huidige busstation Herenwaard is nodig voor alle werkzaamheden.

Busverkeer
Komend vanaf Klein Nieuwland rijden de bussen, ter hoogte van de inrit naar het parkeerdek, linksaf het nieuwe busstation in. De bussen rijden uit via de Herenwaard.

Parkeren rondom Keizerswaard
Bij Keizerswaard zijn verschillende parkeermogelijkheden: het parkeerdek en parkeren op straat aan de zuidzijde vanaf de Groeninx van Zoelenlaan en de parkeergarage aan de noordzijde vanaf Groene tuin en Palmentuin. De verschillende mogelijkheden worden via ANWB-borden aangegeven. Wilt u de drukte van de Groeninx van Zoelenlaan vermijden? Volg dan de parkeerroute Keizerswaard-Noord. Parkeren op het parkeerdek en in de parkeergarage kost € 0,50 voor het eerste 1½ uur. Voor parkeren op  straat betaalt u € 0,50 per 19 minuten.

Bron:DGIJ