Bedreiging voor natuurgebied Eiland van Brienenoord door mogelijke komst de nieuwe Kuip?

Schotse Hooglander
Schotse Hooglander

Deze week presenteerde de gemeente van Rotterdam de nieuwe plannen voor het gebied rondom de Kuip, daarin staat ook een nieuw te bouwen Feyenoord stadion voor de club op Rotterdam Zuid. Drie locaties staan op de kaart geprikt. Het nieuwe stadion kan gebouwd worden op de plaats waar de huidige voetbaltempel staat. De andere twee locaties zijn langs de Maas, ten westen van de wijk de Veranda, en ten oosten voor het Eiland van Breinenoord. De gemeente Rotterdam heeft de directie van Feyenoord carte blanche gegeven om de keuze te bepalen waar het nieuwe stadion eventueel gebouwd gaat worden. Volgens Feyenoord zien ze de keuze aan de Maas wel zitten! Dat betekent dus aan de zijde van de Veranda of naast het Eiland van Brienenoord. Hoewel de keuze nog niet bepaald is waar het nieuwe stadion komt zal de beslissing voor deze zomer vallen, zo heeft de gemeente Rotterdam laten weten.

Het Eiland van Brienenoord is al sinds mensenheugenis aanwezig en is een oase van natuur. Ooit gebruikt voor de bouw van de tunneldelen voor de metro van Rotterdam in de jaren “60. Daarna is het bouwdok gedempt en is het een bron van leven geworden voor allerlei soorten waterdieren en planten. Sinds deze eeuw lopen er Schotse Hooglanders op het eiland die het groen onderhouden, een ecologisch zelfbeheer. Het eiland heeft een zeer grote natuurwaarde. Verbaast misschien ook niet dat hier ook al jaren een volkstuinvereniging aanwezig is, middenin de natuur maar in een grote stad. Daarnaast maken vele mensen doorgaans gebruik van dit stukje unieke natuur om een wandeling te maken rond het eiland die op een steenworp afstand ligt van het huidige Feyenoordstadion.

Toegangsbrug tot het eiland van Brienenoord
Toegangsbrug tot het eiland van Brienenoord

Volgens Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is het eiland beschermd als natuurgebied gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur of zoals tegenwoordig Nationaal Natuurnetwerk genaamd. Als Zuid Hollands Landschap zijn zij in opdracht van de gemeente Rotterdam beheerder van de natuur op het eiland. Waar beleef je eb en vloed zo dicht bij de stad? De invloed van het getij geeft bijzondere planten als Spindotterbloem en Heen een groeiplaats op de oevers van het eiland. Door de keuze van beheer met grote grazers heeft het eiland een natuurlijke uitstraling en zijn er veel soorten planten, bomen, paddenstoelen aanwezig. Hier profiteren weer vele insecten en vogelsoorten van.

Verder meld de stichting dat een grote ruimtelijke ingreep in de nabijheid van het eiland heeft effect op het eiland. De komst van het nieuwe stadion kan leiden tot het veranderen van de toegang tot het eiland en het gebruik. De drukte kan toenemen omdat het meer in het zicht komt te liggen of omdat de ontsluiting anders wordt. Zeker wanneer er aanpassingen zijn aan de oever van de rivier zal dat effect hebben op de stroming en de natuurlijke processen behorend bij een getijden rivier.

Bij een dergelijk grote ruimtelijk ingreep zal dus zeer zorgvuldig getoetst moeten worden welke effecten er zijn voor de huidige natuurwaarden. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap gaan ervan uit  dat deze overwegingen meegenomen worden in de te maken keuze. Verlies aan natuurwaarden is in een drukke provincie als Zuid-Holland en zeker ook voor zo’n unieke plek als het Eiland van Brienenoord niet gewenst.

Inmiddels is er een Facebook opgericht “Vrienden van het Eiland van Brienenoord” voor behoud van de natuurwaarden van het eiland

 

Klein deel straatverlichting niet aangesprongen in Beverwaard

Licht uit in deel Beverwaard
Licht uit in deel Beverwaard

De stroomvoorziening voor de straatverlichting in een gedeelte van de Beverwaard laat de laatste tijd te wensen over. Vanavond kreeg de Beverwaardigheden een melding van een bewoonster uit een gebied in de Beverwaard waar de verlichting niet was aangesprongen. Kort geleden was er ook al een melding vanuit dat zelfde gebied.

De verlichting is uitgevallen tussen de bebouwde hoek Oude Watering, Loevensteinsingel en de Herinckhavestraat. De laatste melding dateert van half november vorig jaar, toen is er een voedingskabel vernieuwd in de Boxbergenstraat. Begin december was het euvel verholpen volgens de informatie die te vinden is op de website van Rotterdam 14010, daar kunt u tevens ook meldingen plaatsen over problemen in de buitenruimte!

De verlichting ging vanavond dus weer niet aan, en is wederom via de website van de gemeente gemeld. Vorig jaar was er een fikse storing in de Warmelostraat en ook een storing op een gedeelte van de Molencatensingel ter hoogte van school de Regenboog. Deze zijn inmiddels al verholpen!

Foto, met dank aan Mevrouw Pits.

Expositie Martijn Koolstra op het terrein toekomstig AZC Beverwaard


Volgend jaar beginnen we bouwwerkzaamheden van de bouw van het AZC Beverwaard. Nu is het terrein nog ondergrond van de kunstexpositie ‘terrein’ die bewoner van het gebied, Martijn Koolstra, heeft samengesteld.

De expo gaat over hoe je om gaat met publieke ruimte en hij heeft een aantal artiesten gevraagd om muurschilderingen te maken. Martijn is niet tegen de opvang van vluchtelingen, maar wel over het proces van de totstandkoming van het AZC. ‘Het komt nogal uit de lucht vallen. Je krijgt ineens een nieuw dorp voor je deur zonder dat je daar iets tegen kunt doen.’

Koolstra is aan de andere kant ook wel weer blij met het AZC. ‘Ik heb geld gekregen van de gemeente om deze expositie tot stand te laten komen. Dat was anders nooit gebeurd en kwamen er ook geen mensen kijken. Dat is dan wel weer bijzonder.’

Bron: Open Rotterdam

Vertrouwensbreuk gebiedscommissie IJsselmonde nu echt op scherp

Afgelopen avond tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie in IJsselmonde zijn er 6 commissieleden boos weggelopen n.a.v. de kwestie van de vertrouwensbreuk over de komst van het AZC in Beverwaard die vorige maand was ontstaan in de vergadering van 29 oktober. Grootste hekelpunt in een brief aan het adres van de voorzitter was dat hij niet de gehele mening van de commissie naar voren bracht. Op die brief kwam een antwoord van de overige leden die het hier niet mee eens waren kort daarop, zij zagen dat anders. In de media werd er veel over geschreven en geroepen.

Tijdens de inspraakronde naar de gebiedscommissie toe werd uitdrukkelijk opgeroepen door twee bewoners van de Beverwaard de rijen te sluiten. Niemand is, zeker nu niet, gebaat bij een verdeelde á politieke commissie die toch politiek gaat bedrijven over de komst van het AZC!

Vanavond kwam de vertrouwensbreuk aan de orde wat op zich een logisch punt was, en dit werd een vervelend hoogtepunt tijdens de vergadering van de gebiedscommissie. Ook op de agenda was een extra punt toegevoegd namelijk het terugtreden van de 2e vice voorzitter, deze werd ingevuld door een commissielid van het CDA. Ook is niet geheel duidelijk of hij zelf is afgetreden of is afgezet i.v.m. integriteit? Hij kon zich op zijn beurt in ieder geval niet vinden in de kritiek aan zijn adres die in een verklaring werd gegeven in de kwestie  van de vertrouwensbreuk, en daarop volgde een stemming.

Hierdoor voelde sommige leden zich overvallen, maar uiteindelijk gingen er twee handen omhoog. Een commissielid van Leefbaar, en die van de aftredende 2e vice-voorzitter, en. met acht stemmen vóór en zeven tegen werd het Leefbaar commissielid gekozen tot 2e vice-voorzitter van het gebied van IJsselmonde. Dat vroeg om reactie van de vijf leden die de vertrouwensbreuk aan de kaak hadden gesteld. Zij liepen boos de zaal uit inclusief de weggezette 2e vice voorzitter, want de verhouding van functies binnen de commissie lagen nu behoorlijk scheef. Alle (vice) voorzitterschappen werden vanaf nu ingevuld door commissieleden van Leefbaar Rotterdam. De vergadering ging uiteindelijk gewoon verder en niemand wist zich raad met deze situatie!

De grote verliezers in dit conflict zijn de bewoners van IJsselmonde, maar met name die in de Beverwaard. Zij waren deze avond wederom met grote getale in de vergadering aanwezig, en in een gemoedelijke sfeer hun vragen nog gesteld over de komst van het AZC. Helaas zijn er pas antwoorden te verwachten in de volgende vergadering op 17 december, en zoals het er nu uitgaat zien komt de digitale meningspeiling er ook, alhoewel deze geen doorslaggevende factor is inzake de komst van het AZC, maar eerder gezien moet worden in een plan van aanpak voor de Beverwaard.

Update:

Vervolgens is er een vertrouwelijk gesprek geweest met alle gebiedscommissieleden, waaruit gelekt zou zijn naar een plaatselijk dagblad.

Stemmen over vice-voorzitter
Leefbaar Rotterdam, met 7 leden de grootste partij in de gebiedscommissie, vond dat de vice-voorzitter Michaël Braal (CDA) niet langer kon aanblijven en vroeg de commissie te stemmen over een nieuwe vice-voorzitter.

Bron: RTV Rijnmond

 

Stoepranden herleeft in Oud IJsselmonde

Stoeprand kampioenschappen in Oud IJsselmonde
Stoeprand kampioenschappen in Oud IJsselmonde

Afgelopen weekend was er een bewonersinitiatief in Oud IJsselmonde. De kampioenschappen “Stoepranden” werden op twee dagen gehouden op de parkeerplaats bij het plaatselijke café “De Gouden Leeuw”. De jeugd kon zich met elkaar meten op zaterdag, en zondag was er de wedstrijd voor de senioren. Een gezellige bezigheid voor jong en oud!

Wie kent dit oer Hollandse spelletje niet? Je neemt een bal ter hand en probeert zoveel mogelijk de bal terug te laten stuiteren via de stoeprand. Enigste probleem was dat er niet zoveel stoepranden voorhanden waren op de parkeerplaats aan het IJsselmondsehoofd. Daar was een oplossing voor gevonden door mobiele stoepranden te gebruiken, en die volgens de spelregels vier meter uit elkaar leggen.