Gebiedscommissie houd themabijeenkomst in Beverwaard

Buurtbijeenkomst 15 mei
Buurtbijeenkomst 15 mei

De gebiedscommissie IJsselmonde organiseert op 30 oktober een themabijeenkomst in speeltuin “De Stormpolder” aan de Valkenburgsingel in de Beverwaard.

Mee praten, mee doen! De Gebiedscommissie nodigt u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen en mee te praten over ondergenoemde onderwerpen.

Thema’s voor deze avond zijn:
1. Presentatie van het cluster Stadsontwikkeling over het Handelingsperspectief Beverwaard (Ambities en doelen voor de Beverwaard in 2030).
2. Presentatie van het cluster Stadsbeheer over de aanpak van het groen in het park bij de geluidswal in de komende jaren, waarmee gestart wordt in het najaar 2014.
3. Presentatie door het Leger des Heils over het Buurtsteunpunt aan de Neercanneplaats.

Laat je informeren en praat mee over deze onderwerpen, als je komt klik dan in het evenement “aanwezig/gaat” aan (https://www.facebook.com/events/731764936903875/). Zo kan de gastheer voor deze avond B En Sv De Stormpolder hier rekening mee houden.

Bron; Facebook Beverwaard Magazine

 

Gebiedscommissie IJsselmonde organiseert verkeersveiligheid bijeenkomst

Kruising Koninginneweg
Kruising Koninginneweg

De Gebiedscommissie nodigt de IJsselmondenaren uit om te komen praten in een bijeenkomst op donderdagavond 23 oktober. De avond zal in het teken staan van de situatie rondom het kruispunt aan de Koninginneweg/van Hoogstratenweg/ Roelantweg in Oud IJsselmonde. Daar vond een ongeval plaats waarbij een scooterbestuurster zwaar gewond raakte. De bewoners willen dat het betreffende kruispunt veiliger wordt. De voorzitter van de Gebiedscommissie wil hiervoor meer aandacht krijgen, en de verkeersveiligheid vergroten om samen met de bewoners naar een oplossing te zoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Met deze bijeenkomst wil men aandacht vragen bij het College van Rotterdam, en de verkeersveiligheid hoger op de agenda te krijgen.

Vooraf doen zij dit d.m.v. een demonstratieloop in Oud IJsselmonde. Hoewel deze bijeenkomst in het teken staat van de verkeersveiligheid van het kruispunt aan de Koninginneweg, is een ieder vrij om overige onveilige situatie’s in IJsselmonde aan te dragen.

Bewoners kunnen zich verzamelen om 18:30 uur, in de Boksschool van ‘I Believe’. Om 19:00 vind een korte demonstratieloop plaats, en daarna wordt de bijeenkomst voortgezet om 19:30, in de Adriaen Janszkerk in Oud IJsselmonde.

Verkeer Koninginneweg moet veiliger

Kruising Koninginneweg
Kruising Koninginneweg

De huidige verkeerssituatie op het kruispunt van de Koninginneweg in Rotterdam-IJsselmonde moet zo snel mogelijk worden aangepakt, vinden de bewoners. Aanleiding is het ongeval twee weken geleden waarbij een 17-jarige scooterrijdster ernstig gewond raakte bij een aanrijding. De bestuurder van het andere voertuig is doorgereden. De voorzitter van de gebiedscommissie wil binnen twee weken een bewonersavond organiseren.

“Ik wil binnen twee weken met een groot aantal bewoners en verkeersdeskundigen van de gemeente langs de plek van het ongeval lopen, om vervolgens in het wijkcentrum met elkaar van gedachten te wisselen over te nemen maatregelen. Alle input is welkom, van het plaatsten van stoplichten en haaientanden tot de aanleg van bloembakken op de rijweg. Alles wat er maar voor kan zorgen dat de snelheid uit het verkeer verdwijnt of dat automobilisten de weg helemaal gaan mijden”: aldus Norbert Swaneveld, voorzitter gebiedscommissie IJsselmonde.

Aanleiding voor de bewonersbijeenkomst is het ongeval in de nacht van 29 op 30 september. Door onduidelijke oorzaak is de 17-jarige Jenifer geschept door een auto die na het ongeval is doorgereden. Het meisje bleef levenloos achter op straat. Het slachtoffer verkeert nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis waar ze kunstmatig in coma wordt gehouden. Het kruispunt heeft lange tijd op de gemeentelijke ‘blacklist’ gestaan. Twee jaar geleden is het kruispunt door de gemeente aangepast. Van de voorrangskruising is een gelijkwaardige kruising gemaakt. Daarmee verdween het kruispunt van de zwarte lijst. Dit tot grote ontevredenheid van de bewoners, omdat er nog steeds geregeld ongelukken gebeuren.

De gemeente Rotterdam laat weten dat er gedurende het politieonderzoek geen aanleiding is gevonden om nog meer aanpassingen te doen aan het kruispunt maar dat ze open staan voor elke input van bewoners.

Bron; RTV Rijnmond

Gebiedscommissie heeft een nieuwsbrief

Sinds kort zijn er dus Gebiedscommissie’s na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. U heeft daar vast wel het e.e.a. over gelezen of gehoord. De informatie die nu tot u toe komt is ook iets anders geworden in die zin dat de deelgemeente websitepagina nu onderverdeeld is in wijken die in IJsselmonde liggen. De informatie kunt u per wijk waar in uw woont lezen. Daarnaast ook nieuws en informatie over bijvoorbeeld de Gebiedscommissie, bewonersinitiatieven, bekendmakingen etc….

Sinds kort heeft de Gebiedscommissie ook haar eigen nieuwsbrief. Hierin staan nuttige informatie van wat zij zijn, en doen in het gebied van IJsselmonde. Deze brief kunt u bijvoorbeeld lezen via het Facebook van Beverwaard, Lombardijen, en Hordijkerveld. Hij wordt ook uitgedeeld, maar komt hij helaas niet standaard in de brievenbus. Het budget is daarvoor niet toereikend. Men probeert de brief ook op strategische punten te distribueren bijvoorbeeld in seniorencomplexen en wijkgebouwen in IJsselmonde. Tevens gaat u deze voortaan ook lezen op deze website met een link die ook op de website staat van gebied IJsselmonde.

De nieuwsbrief is geen vervanger van het welbekende IJsselmonde Magazine die per kwartaal standaard in de bus viel bij elke inwoner van IJsselmonde. Men laat weten dat het nog niet duidelijk is of deze terugkeert. Dit wordt door de gemeente van Rotterdam nog besloten. U begrijpt dat hier een heleboel kosten mee gemoeid zijn in een tijdperk waar alles digitaal gaat via internet.

Antonius expositie ‘Meer dan Zorg’

Knipsel

Sinds een aantal jaren wordt er tijdens de dagbehandeling van Antonius
IJsselmonde druk geschilderd met als resultaat een mooie collectie
schilderijen met uiteenlopende thema’s. Door de jaren heen zijn de schilderijen professioneler en mooier geworden. Met trots willen wij u deze collectie tonen.

Pingo ergo Sum – ik schilder dus ik ben.
Sinds een aantal jaren wordt er tijdens de dagbehandeling van Antonius
IJsselmonde druk geschilderd met als resultaat een mooie collectie
schilderijen met uiteenlopende thema’s. Door de jaren heen zijn de schilderijen professioneler en mooier geworden. Met trots willen wij u deze collectie tonen.

De dagbehandeling is er voor alle wijkbewoners met een lichamelijke beperking als gevolg van een ziekte of bijvoorbeeld een beroerte, die extra ondersteuning nodig hebben.

Zoals de titel van de expositie al doet vermoeden, betekent het schilderen
voor de deelnemers meer dan enkel een dagbesteding. De expositie zien wij dan ook als een waardevolle erkenning voor hun werk en inspanning. We leggen hiermee de nadruk op dat wat nog wél kan en lukt. Een kroon op hun werk!

Opening

Officiële opening: 2 oktober 2014, 14.00 uur 

Locatie: Stadswinkel IJsselmonde/Streekarchief. Herenwaard 23, Rotterdam.
De expositie: vrij toegankelijk van 25 sept t/m 30 okt 2014