Grote dieselolie lekkage op parkeerterrein door achtergelaten Roemeense trucks

De al maandenlang geparkeerde Roemeense vrachtwagens op de openbare parkeerterrein aan de Edo Bergsmaweg zorgen nu voor overlast. Trucker Jan die daar dagelijks zijn voertuig van zijn bedrijf daar parkeert voorspelde wat er nu dus is gebeurt! Sinds vorig jaar november staan de trucks daar al en hij trok hier meerdere malen over aan de bel bij de gemeente zonder resultaat.

Een paar weken geleden werden bijna alle accu’s van de trucks gestolen waarvan er drie gekoppeld zijn aan een lege chassis! Vandaag zagen we al dat erin die tussenliggende tijd een spiegel was gesloopt en men had geprobeerd om diesel te stelen uit een truck. Door een slang door te snijden tussen twee brandstoftanks was de diesel op straat gelopen!

Handhavers en politie waren verwittigd, maar konden niet anders doen dan de incidenten- bestrijding op te roepen, en een takelwagen te bestellen die vrij snel ter plaatse kwam! Drie van de vijf trucks werden woensdagavond nog afgesleept naar een terrein in Rhoon!

Waarom de trucks zolang daar hebben kunnen staan ligt in het feit dat Rotterdam deze niet eerder heeft kunnen afslepen door regelgeving, daarbij komt nog dat het het terrein openbaar is voor iedereen om daar te mogen parkeren. Waarom er niet eerder op de signalen van trucker Jan gereageerd is blijft onbegrijpelijk?

Twee auto’s van de incidenten-bestrijding zullen nog een hele klus hebben om de dieselolie op te ruimen nadat de drie trucks zijn afgesleept! Of Rotterdam nog de rekening kan neerleggen bij de eigenaar van de Roemeense trucks blijft nog maar de vraag. Geen enkele aanwijzing was er te vinden van welk bedrijf de trucks toebehoorde, want de cabines waren leeggeruimd, en dat deed sterk het vermoeden dat deze bewust zijn achtergelaten aan de Edo Bergsmaweg?

Kringloopwinkel Het Goed opent vestiging in IJsselmonde

De Piekfijnwinkels in Rotterdam zijn vorig jaar in september 2020 ondergebracht bij de organisatie ‘Het Goed’. Daar krijgen goederen van allerlei aard een tweede kans. Je kunt er spullen brengen, maar het kan ook opgehaald worden, of je kan er rondkijken in één van de winkels als je wat nodig hebt.

Helaas heeft IJsselmonde geen kringloopwinkel. Daar komt verandering in! Het goede nieuws om hier te vermelden is, dat een winkel van Het Goed medio augustus een filiaal opent aan de Kinderdijkstraat in Lombardijen-IJsselmonde (Industrieterrein Hordijk-West). Het is het voormalige pand waar vroeger een autodealer in was gevestigd! Voor meer informatie, kijk op de website van Het Goed!

Parkeeroverlast deelscooters op de Oude Watering heeft de aandacht van de gemeente!

Een aantal weken geleden heeft de Beverwaardigheden.nl de aandacht gevraagd voor parkeeroverlast van deelscooters op de Oude Watering nabij de supermarkt Hoogvliet. De gebiedscommissie van IJsselmonde werd per brief op de hoogte gebracht t.a.v. deze overlast waar bewoners zich de laatste maanden vaak hun weg langs moesten banen van deelscooters. Het zal jullie als lezers niet verbazen dat dit probleem zich niet alleen voordoet in Beverwaard, maar in vele straten van wijken van Rotterdam, uitgezet door meerdere bedrijven waaronder Felyx en Go-sharing ?


Er kan ook gemeld worden dat er steeds meer aandacht is voor de overlast van de deelscooters t.a.v. het parkeren vanuit de gemeente en de Gebiedscommissie van IJsselmonde. Alleen met aandacht kom je er niet, maar er zit beweging in.


De gebiedscommissie van IJsselmonde meldde het volgende:
* Gezien de aard en het aantal meldingen zal op dit moment vooral worden ingezet op bestrijding van de overlast bij de situatie aan de Oude Watering. Voor andere locaties willen we eerst kijken hoe de eerder gemaakte afspraken m.b.t. aanscherpingen zullen uitwerken.
* De afspraken met de aanbieders over stalling bij het winkelcentrum zullen worden aangepast. Indien mogelijk wordt een stallingslocatie afgesproken die minder overlast veroorzaakt.
* Het melden van overlast zal worden vereenvoudigd. Nu heeft iedere aanbieder een eigen meldprocedure. In de plaats daarvan komt één centrale meldprocedure.
* Toezicht en handhaving zal vaker controleren op de betreffende locatie.
* Door de vakantieperiode zal iets ruimere tijd nodig zijn om de afspraken uit te werken. We streven naar 1 september of zoveel eerder als mogelijk”.

Het is in Rotterdam eigenlijk de omgekeerde wereld dat men deelscooters toe staat in de buitenruimte en dan pas maatregelen gaat nemen waar de deelscooters mogen parkeren waar zij het minste overlast veroorzaken. Minder leuk nieuws was er vanmiddag in een persbericht van de gemeente Rotterdam.


Quote: De bereikbaarheid van banen vanuit Zuid is achtergebleven ten opzichte van de noordoever. Daarom wil de gemeente de infrastructuur en het vervoersaanbod in Zuid aanzienlijk verbeteren om vervoersarmoede tegen te gaan. Voor de korte termijn wordt ingezet op een groter aanbod van deelscooters. Einde quote!


Vervelende van dit bericht is dat er dus nog meer deelscooters in de buitenruimte op Zuid komen en een getal van 1000 staat op papier! Tevens wordt de E-deelstep in de toekomst ook nog ingevoerd.

Vanmiddag was de Beverwaardigheden.nl ter plaats op de Oude Watering om van gedachte te wisselen over de parkeeroverlast met verschillende afdelingen vanuit de gemeente Rotterdam! Gezien de klachten d.m.v. foto’s, maar ook door informatie in te winnen bij de wijkconciërge en een ondernemer van het winkelcentrum werd al duidelijk dat er een probleem was op het voetpad op de Oude Watering. Hoe lossen we dit probleem op?

Er zijn een aantal ideeën geopperd om de overlast op het voetpad terug te dringen t.a.v. de deelscooters. De gemeente neemt deze nu mee en beziet wat haalbaar en de mogelijkheden zijn. Afgesproken is dat de Beverwaardigheden op de hoogte wordt gehouden als er een oplossing is gevonden. Dat wordt dus vermoedelijk in september bekend gemaakt!


Voormalige school wordt huisvesting bijzondere doelgroepen

Omwonende aan de Oude Watering, rondom de voormalige dependance van de school ‘de Barketijn’, hebben vorige week een brief ontvangen van de gemeente Rotterdam. In die brief staat dat, als alles volgens plan verloopt, in 2023 huisvesting gaat plaatsvinden van mensen bijzondere doelgroepen van de Nico Adriaans Stichting (NAS) . Via deze brief geeft de gemeenten en NAS aan om via informatie bijeenkomsten na de zomer in gesprek te gaan met de betreffende omwonenden!

NAS is ervoor de kwetsbare Rotterdammers en daarvoor willen zij samen met de gemeente het voormalige schoolpand verbouwen als alle procedures zijn doorlopen. De informatie bijeenkomsten zijn daar een onderdeel van! De procedures zijn inmiddels al in gang gezet met name via de gebiedscommissie van IJsselmonde, zij zijn op de hoogte gebracht ten aanzien van de komst van de opvang-locatie. De commissieleden hadden nog een aantal voorwaarden als de locatie er komt, en die worden nu onderzocht op haalbaarheid!

Het wordt een beschermde omgeving voor 21 jongeren tussen de 18 – 24 jaar in begeleid wonen. Daarnaast komen er ook 5 studenten in te wonen voor ondersteuning als goede buur. In de twee informatiebrieven geeft NAS aan dat het niet om drank of drugsverslaafden gaat die daar opgevangen worden. Er is daarnaast gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week professionele begeleiding aanwezig.


Het is belangrijk dat bewoners in de wijk prettig en veilig met elkaar kunnen samenleven. De NAS en gemeente Rotterdam en willen hier actief aan bijdragen, door gezamenlijk eerst een klankbordgroep met buurtbewoners op te richten. Ook blijven we in overleg met de
gebiedscommissie IJsselmonde over het participatieproces.

In de klankbordgroep kunnen bijvoorbeeld omwonenden deelnemen, leden van de gebiedscommissie, buurt bestuurt, medewerkers van de gemeente, de NAS, politie en eventuele andere organisaties in de omgeving. Samen maak men afspraken en delen we ervaringen. Ook u als omwonende kunt dus meedoen met deze klankbordgroep. Vanuit de klankbordgroep wordt een beheercommissie aangesteld en beheerovereenkomst gesloten. Zo zorgen we dat de gemaakte afspraken worden nagekomen, aldus de organisatie NAS op hun website.

Op dit moment valt het voormalige schoolpand al vele jaren onder een antikraak beleid die gelegen is op de grens met Bolnes naast het Dijkje!

Bewonersbrief via FB Joop Barneveld

Bron: NAS en Gemeente Rotterdam

Foto’s Beverwaardigheden.nl

Parkbruggen worden te zwaar belast

De twee nieuwe composiet bruggen, in het park tussen de Schinnenbaan en de Oude Watering, zijn niet bestand tegen een té zware belasting!

Deze werden gelegd eind 2013, omdat de houten bruggen na 35 jaar op waren. De gemeente koos toen om bijna alle houten bruggen te vernieuwen in de beverwaard voor bruggen met een composiet materiaal. Deze waren lichter en sterker, en zouden een langere levensduur hebben?

Deze bruggen vertoonde al snel slijtage van het wegdek(toplaag) en scheuren, deze website berichtte daar al in een eerder stadium over, namelijk in een september 2017. De problemen zijn nu een paar jaar zo verergert dat het bedrijf, die de bruggen destijds maakte en plaatste, kortgeleden is begonnen met repareren van het wegdek en de scheuren van het composiet materiaal.

De problemen ontstaan doordat er een te zware belasting plaatsvind op de bruggen door te zware voertuigen die daar overheen rijden. Daar kunnen deze bruggen niet tegen! Hoewel een licht voertuig geen probleem is volgens één van de uitvoerders die maandagmorgen bezig was met de herstelwerkzaamheden!

Zij zijn nu druk bezig om de toplaag te verwijderen, want als eenmaal hier de scheuren in komen loopt het water tussen het composiet door en de toplaag. Uiteindelijk laat de toplaag dus los! Over een groot deel van de brug moest deze handmatig worden verwijdert.

Daarna moet de toplaag opnieuw aangebracht worden in de komende tijd waarbij de weersomstandigheden droog moeten zijn. Of de gemeente aanvullende maatregelen gaat nemen om te zware belasting voor de bruggen tegen te gaan is niet bekend. De aanwezig inklapbare rood/witte paaltjes die voor de bruggen zijn aangebracht lijken weinig soelaas te bieden. Vaak liggen deze ingeklapt!