Voetpad krijgt verharde toplaag maar speeltuin wordt vergeten?

Het voetpad op de Groeninx van Zoelenlaan tussen de Notenhagen en de Groene Tuin krijgt een verharde toplaag. Maandenlang moesten voetgangers van en -richting Keizerswaard gebruik maken van de ijzerenplaten gelegen in de groenstrook langs het fietspad. Die werden een tijd geleden weggehaald en bleef er niets anders over om over het druk bereden fietspad te lopen. Niet echt een ideale verkeerssituatie?

Deze week is men begonnen met het verharden van het voetpad welke snel gereed zou komen volgens de aanwezige aannemer. De voetpaden komend uit de Hagenbuurt kunnen hierdoor ook weer aansluiten op dit nieuwe voetpad. Daarnaast zal CityTec nieuwe straatverlichtingmasten plaatsen, deze zijn verouderd.

Blijft alleen nog de vraag over of de verhoogde groenperken met kleigrond, waar de speeltoestellen voor de jeugd in de wijk Groenehagen op staan, verbeterd wordt? Nu valt er voor hen hier niet te spelen en met de komende zomer voor de deur is dat wel erg zuur. De aannemer geeft aan niet te weten wanneer de kleigrond daar glad gestreken wordt. Het zou nog wel kunnen bij navraag, maar dan moet er nu wel mee gestart worden. Dat wordt dus even afwachten.

Jarenlang leegstaand pand aan de Herenwaard wordt gezondheidscentrum

Het jarenlange leegstaande pand aan de Herenwaard achter het winkelcentrum van Keizerswaard wordt verhuurd! Het pand valt nu onder de ontwikkelings en -investeringsmaatschappij Cortese.

Cortese HealthCare VI is een beleggingsfonds gericht op eerstelijns gezondheidscentra.
Het fonds kent vijf beleggingsobjecten met huurders als apothekers, doktersposten, fysiotherapeuten e.d. In dit pand welke nog omgebouwd moet worden tot gezondheidscentrum ontstaat er ruimte voor een huisartsenpost, fysiotherapie, en een apotheek.

Wanneer het pand klaar is voor gebruik, dat zal zo rond het nieuwe jaar zijn. Een aannemer is onlangs begonnen! Wie het nieuwe gezondheidscentrum gaan betrekken is nog niet bekend? Uiteindelijk ontstaat er met de komst van dit centrum een mini zorgpunt achter het Keizerswaard. In een eerder gedeelte van deze nieuwbouw trok 2 jaar geleden het bedrijf Oog Op Zuid in.

Deel van parkeervakken Beesdestraat aangepakt

Beesdestraat

Wortels van bomen drukken wegdek omhoog en verzakkingen van de grond! Het zijn nooit een goede combinatie! Ook in de Beesdestraat geeft dit de aanleiding om de straat daar te verbeteren, en wel te verstaan de parkeervakken, en een smal looppad welk hiernaast is gelegen.

De aannemer heeft er weer genoeg werk aan om de straat op te hogen en een deel van de boomwortels te verwijderen. De trottoirbanden worden opnieuw aangelegd en de kolken (afvoerputten voor regenwater) worden ook hier vernieuwd. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn is niet bekend.

Vervanging riolering in Beverwaard duurt nog jaren?

De vervang van de riolering in Beverwaard laat nog jaren op zich wachten! De Beverwaardigheden stuurde, n.a.v. de vele sinkholes in de wijk in de eerste drie maanden van dit jaar, een brief naar de verantwoordelijke wethouder van Rotterdam.

De wethouder stuurde deze op zijn beurt, voor beantwoording van deze vragen over de riolering, door naar de betreffende afdeling binnen de gemeente Rotterdam. Daar werd het jaar om en nabij 2030 genoemd als zijnde de vervanging van de riolering in de Beverwaard. Dat duurt nog erg lang!

Als het gaat over de staat van het hoofdriool in Beverwaard kan de gemeente van betreffende afdeling kort mededelen dat zij als gemeente bezig zijn met het modelleren en plannen van Beverwaard voor een onderhoudsbehoefte. Het riool in Beverwaard is voor een groot deel aangelegd in de periode rond 1980. Als een riool rond de 40 jaar is, is het voor ons toe aan vervanging. Hiervoor worden plannen, berekeningen en projecten opgesteld. Daar is men nu dus mee bezig, en hopelijk worden deze bekend gemaakt?

Hoewel het vervanging van het riool nog even op zich laat wachten kunnen bewoners problemen altijd blijven melden. Tot nu toe zijn de problemen met de sinkholes altijd verholpen door de gemeente Rotterdam! Melden kan via de MeldRapp, via het telefoonnumer 14010 of via de website Melding buitenruimte doen. Liefst met een foto van de locatie!

Woonbron en Pameijer ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Bestuurder van Pameijer Aimee Heijdenrijk (links) en bestuurder van Woonbron Karin van Dreven ondertekenen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Fotografie: © Erno Wientjens.

Op donderdag 4 mei 2023 hebben Karin van Dreven, bestuurder van Woonbron en Aimee Heijdenrijk, bestuurder van Pameijer, hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst gezet. Zowel Woonbron als Pameijer zijn begaan met de huisvesting van kwetsbare bewoners in gedifferentieerde wijken. Daarvoor is een goede samenwerking van belang. De overeenkomst bevat afspraken tussen Woonbron en Pameijer over het huisvesten van kwetsbare mensen

Een goede samenwerking draagt ertoe bij dat (kwetsbare) mensen zich thuis voelen en passende ondersteuning krijgen om mee te kunnen doen in de samenleving. De samenwerkingsovereenkomst beschrijft de gedeelde visie van Woonbron en Pameijer over wonen en begeleiden. Afspraken helpen in de onderlinge samenwerking: elkaar weten te vinden en snel kunnen schakelen. Met als doel het vergroten van de leefbaarheid.

Samenwerken aan leefbare wijken en woongebouwen

Woonbron staat voor thuis in de wijk, wil dicht bij haar bewoners staan en van betekenis zijn in het wonen en leven in wijken en complexen. Karin van Dreven: “Wij werken daarin met diverse wijkpartners, waaronder Pameijer. Deze samenwerkingsovereenkomst helpt ons om samen met Pameijer verder te bouwen aan leefbare en inclusieve wijken. Pameijer zorgt voor goede ondersteuning van haar cliënten. Wij zorgen voor voldoende, goede en passende woningen.”

Aimee Heijdenrijk vult aan: “Zo werken we samen met Woonbron aan leefbare wijken en woongebouwen. De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst geven handvatten om snel te kunnen schakelen bij het tijdig signaleren van mogelijke problemen. Daarnaast geeft de overeenkomst houvast om voor de lange termijn goede woningen beschikbaar te houden voor onze cliënten.”

Thuis in de wijk

Woonbron gelooft in gedifferentieerde wijken, waarin er voor iedereen een plek is in de wijk. Zelfstandig, of met begeleiding als dat nodig is. Een mooi voorbeeld is het Thuishavenconcept van Pameijer. Een Thuishaven is de overkoepelende naam van een aantal vormen van ondersteuning gericht op wonen en participeren in de wijk. Een team van Pameijer-medewerkers vormt met de Thuishaven een baken waarop mensen kunnen terugvallen als zij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.