Extra oversteek op de Beverwaardseweg bij Dijkwachtsingel

Dijkwachtsingel krijgt oversteek

Bij de kruising Dijkwachtsingel/Beverwaardseweg wordt een extra oversteek gerealiseerd. Dat bleek tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie van IJsselmonde op 15 juni!

Gebiedscommissielid de hr. Van Velden werd door bewoners van de Dijkwachtsingel benadert en gevraagd om te kijken een oplossing te bieden voor de melding m.b.t de oversteek naar het park. Zij vinden dat deze locatie om over te steken nu gevaarlijk is!

Het wordt veel gebruikt door kinderen die naar het speeltuintje gaan. Mogelijk gaat het om het Skatepark, de Stormpolder en het speelplaatsje aan het Vosbergenpad!

Het tweede punt is dat de uitrit/kruising Dijkwachtsingel voor auto’s hier erg onoverzichtelijk is, vooral als er een auto geparkeerd staat. Bewoners hebben eerder gevraagd om een spiegel, maar die werd afgewezen.

Beverwaardseweg kruispunt met Dijkwachtsingels

Uit het verkeersoverleg van de gemeente Rotterdam kwam dus wel een positief advies op het verzoek om de oversteek te verbeteren. Hierbij wordt gedacht om het aanbrengen van bus-vriendelijke drempels en het realiseren van een middeneiland in de as van de rijbaan, zodat de oversteek gefaseerd kan worden gemaakt door voetgangers.

Het verkeersoverleg verwacht dat het treffen van maatregelen bij de oversteek ook een positieve bijdrage levert aan het zicht om goed te kunnen uitrijden vanuit de Dijkwachtsingel, hierdoor wordt namelijk de snelheid van het verkeer op de Beverwaardseweg geremd.

Het oprijzicht kan nu verminderd zijn als er een bestelbus geparkeerd staat in het parkeervak. Maar dat zal zeer incidenteel voorkomen. Na uitvoering van de maatregelen bij de oversteek kan het betreffende parkeervak altijd nog worden verwijderd als blijkt dat dit noodzakelijk is.

Wanneer de extra oversteek wordt gerealiseerd is nog niet bekend!

Parkeeroverlast deelscooters op Oude Watering bereikt dieptepunt

Deelscooters op de Oude Watering afgelopen weekend

Deelscooters, het zijn voor een groot aantal Rotterdammers een populair vervoermiddel geworden om je te verplaatsen door de stad, en dus ook naar Zuid!

Het probleem is waar stal je nu die deelscooter als je hem gebruikt hebt? Als je de app download van een deelscooterbedrijf van Felyx, GoSharing of Check dan kun je op een virtuele kaart zien op je smartphone waar je de deelscooter na gebruik moet parkeren! De gebieden worden gemarkeerd en dus hoeft het niet zo moeilijk te zijn waar je met de app het gebruik van de deelscooter parkeert en afsluit!

Sluit je de deelscooter af op een plaats waar het niet is toegestaan, dan blijft de meter doorlopen en kom je voor het gebruik uiteindelijk voor hoge kosten te staan. In het NRC stond onlangs hier ook een artikel over, zeker een aanrader om dit artikel te lezen.

Je kan dus door Zuid heen zoeven, maar je mag er niet stoppen”!, staat in het artikel te lezen, maar daar denken de bewoners van Beverwaard de laatste weken heel anders over. Afgezien dat er wel eens een half gesloopte deelscooter in een sloot of zoals onlangs in een park wordt aangetroffen, heeft bijvoorbeeld GoSharing in de Beverwaard meerdere afsluitgebieden voor hun deelscooters en Felyx heeft er maar twee. Overigens is niet bekend of Check in de Beverwaard geparkeerd kan worden?

Toeval of niet, het winkelgebied in het centrum aan de Oude Watering in Beverwaard, zijn voor beide deels toegankelijk om de deelscooter af te sluiten, en dan krijg je een chaos op het voetpad waarbij bewoners dan letterlijk over de rijbaan voor het snelverkeer moeten lopen. Levensgevaarlijk natuurlijk, zeker voor bewoners die slecht ter been zijn of afhankelijk zijn van hulpmiddelen waaronder een rollator of met een scootmobiel!

Wie bepaalt nu die gebieden waar een deelscooter kan worden afgesloten?  Een simpele vraag aan een van deze bedrijven en leert dat dit in samenspraak gaat met de gemeente Rotterdam. Dat is toch wel op zijn zachts gezegd merkwaardig te noemen, want zie wat er voor een overlast ontstaan is bij de Oude Watering afgelopen weekend. Fierljeppend moesten de bewoners zich een weg banen langs maar liefst dertien geparkeerde deelscooters van voornamelijk Felyx, en die blokkeerden grootste deel van het voetpad!

Niet alleen bewoners klagen steen en been, ook een medewerker van een winkel is hoogst verbaasd dat dit zo maar kan! Een bewoner sprak de handhaving hierop aan afgelopen weekend, nu kun je niet verwachten dat handhaving 13 scooters gaat verplaatsen, maar een serieuze notitie over deze deelsmijtscooters had op zijn plaats geweest? Uiteindelijk zijn zij de oren en ogen van de wijk als er problemen zijn of ontstaan?

Kijken we even naar verordening van Rotterdam uit 2016 t.a.v. parkeren bromfietsen/scooters, – dan moeten zij buiten de rijbaan opgesteld worden, zonder het verkeer van andere weggebruikers (dus ook voetgangers) te hinderen. Fietsen en tweewielige bromfietsen mogen ook opgesteld worden op parkeerplaatsen die door het bord P met een onderbord ‘fiets – bromfiets’ worden aangegeven, aldus de website van de gemeente Rotterdam. In feite komt dit er nu dus op neer dat het afsluiten van de deelscooters op het voetpad zeker niet gewenst en ontoelaatbaar is, en dat het afsluitgebied in de app van deze bedrijven verwijdert of aangepast dient te worden?

Het is makkelijker gezegd dan gedaan om helemaal geen deelscooters meer toe te staan in de Beverwaard! De deelscooter is niet meer weg te denken in Rotterdam. Toch voor de situatie op de Oude Watering in Beverwaard zou die uitzondering moeten gaan gelden gezien de overlast van de laatste tijd? Is dit dan uitvoerbaar? Jazeker, want in het centrum van Rotterdam zijn er meerdere gebieden waar de deelscooters niet welkom zijn, en op de Lijnbaan al helemaal niet!

Op winkelgebied de Lijnbaan zijn deelscooters niet welkom

 

 

Verkeersmeting op de Oostdijk

Camera Oostdijk

Afgelopen week kreeg deze website veel vragen over de vele camera’s die geplaatst waren op de Oostdijk richting Bolnes! Daar stond meerdere hightech apparatuur opgesteld. Ook op de Arthurweg bij binnenkomst van de snelweg A16 naar Beverwaard en Oud IJsselmonde stond een camera opgesteld!

Bij navraag bij de gemeente Rotterdam blijkt het te gaan om een verkeersmeting! Deze stond al gepland in 2020, maar door de coronaperiode werd deze uitgesteld. Overigens was deze toegezegd door de verantwoordelijke wethouder van Rotterdam aan de gebiedscommissie van IJsselmonde.

Het verkeersonderzoek wordt gedaan verband houdend met het project Waterside, waarbij er woningbouw plaats gaat vinden aan de kade bij het IJsselmondsehoofd, en er daardoor in de toekomst meer verkeer gaat komen in de omgeving.

Verder laat de gemeente weten, dat zij verkeersstromen monitoren. Niet zozeer de intensiteit maar meer hoe de stromen lopen, is er sluipverkeer, dat soort vragen? Dat gebeurt verder uiteraard anoniem. Voor de volledigheid: de onderzoekers weten dat de intensiteiten van de verkeersstromen door Corona anders zijn dan normaal. Daarom bestaat het onderzoek ook nog uit een dataonderzoek waarbij data van vóór Corona gebruikt wordt om een volledig beeld te schetsen.

Dat de meting vragen zouden opleveren had men niet verwacht, en er is ook niet expliciet gecommuniceerd om eventueel de resultaten te verstoren, laat de gemeente weten! De camera’s blijven nu nog circa 1,5 week staan.

 

Ode aan de Beverwaardkat

Op het eindpunt van lijn 23 in Beverwaard zat vaak een zwart-witte poes in de wachtruimte. Ze kreeg veel aandacht en was geliefd bij collega’s. Helaas is ze pas doodgereden. Edwin van Beveren, trambestuurder, heeft een gedichtje over haar geschreven.

Tramkat eindpunt Beverwaard – Limbrichthoek is niet meer

 

 

 

 

 

 

 

Poes

Een zwart-witte gedachte
houd mij wakker.

Wit en zwart,
zo ontspannen als je was,
in ons bijzijn.
Zoals alleen jij dat kon, Poes,
lag je daar in je eentje in de weg.

En wij,
het volkje van de tram,
liepen om je heen,
uit liefde en respect,
wederzijds vertrouwen,
lieve Moos, Koe of Pim,
of wat je naam ook was…

We zagen je zonder interesse
turen naar lijn 23.
Je was de stamgast,
in de deuropening van ons hok,
jouw honk.
Nu slechts een leeg rechthoekig gat,
dat niet meer is gevuld door jou.
Alleen een gesloten deur
vult die leegte.

Limbrichthoek is somber nu,
geen aandacht meer voor jou,
hoe graag we dat ook zouden willen.
Maar wél een plekje
diep in het hart
van het tramvolk.

Bron: Edwin van Beveren -trambestuurder RET, en de RET

Vrachtwagenparkeerplaats Beverwaard heeft regels nodig om te parkeren

P-terrein Beverwaard

Aan de Edo Bergsmaweg bij Beverwaard ligt al jaren een parkeerplaats voor vrachtwagenchauffeurs uit IJsselmonde. Zij kunnen daar dagelijks hun grote voertuig parkeren. Tot voor een paar jaar geleden stonden hier een handjevol vrachtwagens, hun luxe auto kon daar overdag geparkeerd worden, en in de avond hun truck!

Mede gelet op het ontruimen van de Olympiaweg begin 2020 van trucks, welke daar jarenlang werden gedoogd, is de situatie nu dus nijpend aan het worden op de parkeerplaats bij de Beverwaard. Niet alleen de vrachtwagens staan daar maar ook voertuigen die langer zijn dan 6 meter en 2,40 hoog zij mogen niet in de wijk staan van IJsselmonde. Een gegeven is dat dit terrein openbaar is en voor zover bekend er geen regels aan verbonden wie daar mogen parkeren?

De laatste gebiedscommissievergaderingen van IJsselmonde zijn hier wel vragen over gesteld, maar het antwoordt vanuit de gemeente was niet positief te noemen om er alleen een vrachtwagenparkeerplaats van te maken zoals werd voorgesteld! De kwestie lijkt nog niet afgehandeld te zijn.

Het lijkt erop dat er toch enige regels nodig zijn om daar te kunnen mogen parkeren? Een vrachtwagenchauffeur benaderde deze website over te lang geparkeerde vrachtwagens. Volgens de trucker, die ook dagelijks van de parkeerplaats gebruikt maakt bij de Beverwaard, staan er vanaf november vorig jaar 5 trucks met Roemeens-kenteken die sindsdien niet meer gebruikt zijn. Afgelopen week zijn de accu’s van al deze trucks vermoedelijk gestolen. De trucker is bang dat de voertuigen binnenkort helemaal gestript worden. Cameratoezicht is nauwelijks of niet aanwezig! Uiteindelijk houden zij al die maanden plaatsen bezet die hard nodig zijn!

Accu’s weg uit truck

Een andere vrachtwagenchauffeur die het parkeerterrein kwam oprijden bevestigd het verhaal van die trucks, nadat hij zojuist nog de laatste parkeerplaats heeft weten te bemachtigen. Hij deelt mee dat zijn truck toen naast die vijf trucks stonden. Zijn accu’s zaten er nog in, maar hij heeft dan ook voorzorgsmaatregelen genomen!