Schotse Hooglander geboren op eiland van Brienenoord

Bezoekers stonden vorige week vrijdag raar te kijken toen zij een wandeling maakt over het Eiland van Brienenoord! Er liepen ineens 4 Schotse Hooglanders rond!

Na afwezigheid van 2 jaar waren er sinds november 2021 weer Schotse Hooglanders te bewonderen tot vreugde van de liefhebbers van dit eiland en haar roodbruinharige bewoners op Rotterdam Zuid Oost. Zij moesten tijdens de metamorfose van het eiland af. Ook het voedsel zou weleens een probleem kunnen worden?

In november keerde een kleinere andere kudde terug dan voor de metamorfose van het eiland. Drie dames – die uit andere Rotterdamse parken werden gehaald – werden hier uitgezet op het eiland en zij voelde zich al snel thuis. Vorige week beviel een van de dames van een kalf, dat was voor ieder een grote verassing! Ook de boswachters van Rotterdam hadden het niet opgemerkt dat er een dame zwanger was. Het zijn namelijk nog jonge en dus worden zij nog groter, volgens de boswachter.

De voortplanting moet hebben plaatsgevonden op de vorige locatie voordat ze naar het eiland verhuisde. Of de andere twee dames ook zwanger zijn is niet bekend? In ieder geval lopen er nu vier dames op het eiland van Brienenoord rond, want het kleine kalfje blijkt een meisje te zijn. Traditiegetrouw krijgt de jongeling een naam beginnend met de letter ‘B’, omdat het op het eiland van Brienenoord is geboren. Deze traditie werd in stand gehouden door de vorige beheerder(s) van het eiland! Helaas blijft het nu bij een nummer in het oor net zoals bij de overige Schotse Hooglanders?

Als je een kijkje gaat nemen, hou dan 25 meter afstand van deze dieren en geniet ervan op afstand.

Drie jaar verkeershinder als de Van Brienenoordbrug op de schop gaat

Rijks Waterstaat heeft op 25 mei via een online webinar de plannen gepresenteerd omtrent de renovatie en vernieuwing van de Van Brienenoordbrug. De oeververbinding gelegen in de A16 op de ruit van Rotterdam is een onmisbare schakel tussen Zuid en -Noord. De werkzaamheden moeten gaan plaatsvinden in de zomerperiode van 2026, “27 en “28.

Deze avond stond in het teken van drie punten, namelijk: de aanpak, de bereikbaarheid, en de vergunningen die nodig zijn om dit project uit te voeren. Men noemde dit project complex, uniek en historisch wat er staat te gebeuren. Overigens is dit jaar de aanbesteding gestart voor deze megaklus! De meeste werkzaamheden gaan in de zomerperiode worden uitgevoerd. Hinder zullen de weggebruikers van de brug hier zeker van onder vinden.

Tipje van de sluier kunnen we alvast oplichten, het fietspad wordt, breder en de leuning wordt hoger gemaakt. Het bedieningshuis voor de brugwachter gaat verdwijnen. De brug wordt dan op afstand bediend.

Het is dan ook een aanrader om deze webinar van Rijks Waterstaat terug te kijken wat de plannen zijn en wat voor een impact het heeft op de omgeving! Hieronder ziet u het spoorboekje staan van dit project!

Energiebespaarmarkt Beverwaard

Wil je ook aan de slag met energiebesparing? En weten hoe je dit het best kunt aanpakken? Kom dan zaterdag naar de energiebespaarmarkt bij het winkelcentrum!

Er staan verschillende producten opgesteld, van tochtstrip tot besparende douchekop en van zonnepaneel tot isolatie. De adviseurs van het Beverwaard Bespaart team staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je te adviseren over manieren om energie te besparen. Ook kun je je inschrijven voor een gratis adviesgesprek bij jou thuis!

En geef jij de gouden bespaartip? Dan win jij misschien wel een leuke prijs!

Waar? Winkelcentrum Beverwaard

Wanneer? Zaterdag 28 mei

Hoe laat? Tussen 10:30 en 14:00 uur

Actieplan Geweldig Beverwaard

Naar aanleiding van het steekincident op 29 juli 2021 waarbij een 15-jarige jongen in
Beverwaard overleden is, heeft het college de raad op 26 oktober 2021 bericht welke
maatregelen zijn genomen om het wapengeweld onder de jeugd en jeugdcriminaliteit
te voorkomen.
Inmiddels hebben de gebiedsorganisatie en de clusters in samenspraak met de
gebiedscommissie en bewoners een volwaardig actieprogramma opgesteld voor
Beverwaard, Geweldig Beverwaard, dat wij hierbij aan uw raad aanbieden. Met dit
plan wordt langdurig extra aandacht gegeven aan de Beverwaard. Het actieplan heeft
in eerste instantie een looptijd van vier jaar en kan eventueel verlengd worden.

Wilt u weten wat het gehele actieplan Geweldig Beverwaard inhoud? Dan kan de brief van het college er op worden nagelezen.Bouw 28 woningen De Buitenkans laat op zich wachten

Nieuwkomers stonden in de rij om een villa te betrekken toen ze vernamen dat er gebouwd ging worden aan de rand van het Park de Twee Heuvels in IJsselmonde. Wonen tussen het groen aan de rand van een park, dichtbij de uitvalsweg naar de snelweg en winkels in de nabije omgeving! De nieuwbouw van deze woningen laat nu voorlopig op zich wachten, laat wethouder Kurvers via een brief weten aan de raad van Rotterdam. Sterker nog de ontwikkeling van de bouw van de 28 woningen ligt stil!

Aan de Dwarsdijk moesten in twee buurtschappen – genaamd Groenewoude en Waterstate – in totaal 28 huizen gebouwd worden. Voorlopig zit er nog geen betonpaal in de grond nadat er werd ontdekt dat er in de twee bouwkavels methaanemissie is aangetroffen. De bouwkavels worden gebouwd op een oude boorlocatie van de NAM. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren er meerdere boorlocaties te vinden in het gebied IJsselmonde.

Omwonenden waren al niet blij met de komst van nieuwbouw van deze huizen nadat er werd aangekondigd dat het Park de Twee Heuvels ook nog eens op de schop ging voor 7 miljoen euro! Het park stond al jaren op de lijst om samen met het gebied rond de Kuip te worden herontwikkeld. In de oude plannen zou er niet gebouwd worden in het park. Van de 47 woningen die op papier stonden werden het er uiteindelijk 28. Het vernieuwen van het park en de bouw van de huizen paste in de gebiedsvisie Stadionpark.

Het stilleggen van de ontwikkeling van de woningen aan de Dwarsdijk begon nadat er methaanemissies werden gemeten tijdens de bouw van de nieuwe P+R Noorderhelling met daaronder een vestiging van de Gamma begin 2021, nabij het Feyenoordstadion! Op de bouwlocatie aan de Dwarsdijk werd toen preventief gemeten, en ook daar werd verhoogde methaanemissie gemeten die er nu dus voor zorgt dat de bouw vertraagd wordt. Aan de Dwarsdijk heeft een oude boorlocatie van de NAM gelegen die al jaren geleden is verwijderd, en daar moeten nu de nieuwe woningen komen te staan van de eerder genoemde buurtschappen!

De emissie van methaan in de buitenruimte is dusdanig dat dit geen gevaar oplevert voor de omgeving. In de brief aan de raad laat Kurvers weten dat er geen bevoegd gezag is dan wel een wettelijk kader voor dergelijke methaanemissie. Desondanks ligt de woningbouwontwikkeling stil terwijl er woningen zijn gekocht en de risico’s voor de ontwikkelaar toenemen, laat verantwoordelijk wethouder Kurvers weten aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Wel onderzoekt de gemeente hoe het nu verder moet met de ontwikkeling van de realisatie en welke stappen er moeten genomen worden! Met deze stappen kan de ontwikkelaar zijn ontwerp aanpassen en maatregelen nemen om alsnog te gaan bouwen! De brief van de wethouder gaat ook in op de mogelijke gevolgen voor de ontwikkelaar en de kopers. De planning voor de oplevering van de bouw zal naar verwachting eind 2023 of begin 2024 zijn. Nadat de buitenruimte is aangelegd kunnen bewoners vervolgens in het 2e kwartaal van 2024 hun woning betrekken.

Bron: Brief B&W aan gemeenteraad bouw huizen aan de Dwarsdijk en Rijnmond