Beschoeiing vernieuwd

De beschoeiing in de singel tussen de Wickenburgstraat en Meezenbroekstraat wordt op dit moment vervangen! Het bedrijf GKB voert de werkzaamheden uit. Met een ponton met daarop een shovel wordt de oude beschoeiing er uitgehaald en de nieuwe geplaatst. De houten palen worden met deze shovel er weer ingeduwd tot de juiste hoogte, daarna volgt de montage van de beschoeiing, dat wordt handmatig gedaan. Een precisie karwei, want de beschoeiing moet wel in één rechte lijn komen te staan! Een deel van de oude beschoeiing die wordt verwijdert krijgt een natuurlijke aflopend karakter voor de watervogels! Als laatste wordt de nieuwe beschoeiing opgevuld met een laag grond!

Aanpak boomwortel problematiek op de Slangenburgweg gaat gepaard met inleveren parkeervakken

Voor de tweede keer hebben autobezitters te maken met het verlies van parkeervakken aan de Slangenburgweg na aanpak van de boomwortels.

Ruim tien jaar geleden werd deze weg ook al aangepakt i.v.m. de boomwortelproblematiek. Toen ging de straat in zijn geheel op de schop! Nu beperkt men zich tot de parkeervakken waar deze Plantanen staan gesitueerd. De rijweg voor de auto’s wordt nu dus niet meegenomen om deze te verbeteren.

De laatste jaren duwen de wortels de straatklinkers wederom omhoog, en de rijweg vormt voor de tweewielers en voetgangers een gevaar. De gemeente zocht de tijdelijke oplossing om de boomwortels weg te halen en de gaten die overblijven op te vullen met asfalt. Het biedt enige soelaas, maar elders worden de klinkers ook weer omhoog gedrukt. Het is eigenlijk dweilen met de kraan open aan de Slangenburgweg, volgens een bewoner van het eerste uur.

Hij kon melden dat na de eerste opknapbeurt er al een behoorlijk aantal parkeervakken verdwenen waren. De boomspiegels werden toen vergroot. Een kleine tien parkeervakken in totaal werden daar voor opgeofferd. Nu met deze aanpak verdwijnen er weer een aantal volgens een bewoner.

Die bomen zijn best mooi en ik ben voor bomen, maar het enige probleem is niet alleen dat de bomen de klinkers opdrukken, maar waarschijnlijk ook schade toe brengen aan de fundering van de huizen! De boomsoort is eigenlijk ongeschikt daar de wortels aan de oppervlakte blijven groeien en niet de grond ingaan! Gelukkig heb ik dan nog een huurhuis, maar er zijn bewoners die hun woning in het verleden hebben gekocht.

Vorig jaar kregen de bewoners te horen dat de parkeervakken dit jaar werden aangepakt en inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. Jammer dat er niet aangegeven is waarom de parkeervakken in een visgraad model kon worden aangelegd. Dit zou meer ruimte scheppen om de voertuigen te kunnen parkeren volgens de bewoner. Daar komt nog bij dat parkeervakken die nu klaar zijn verschillend in afmeting zijn. Niet elk voertuig past in een vak en er zijn ruimtes die nu ongebruikt blijven.

Dan blijft er nog de verbetering van de aanpak van de rijweg! Wanneer wordt die dan aangepakt, vroeg de bewoner zich af? Op deze manier is en blijft het pappen en nat houden. De parkeerdruk zal alleen maar toenemen door wéér het verlies van parkeervakken. Je hebt ook nog eens te maken met de aanleg van aparte vakken voor invaliden en straks ook nog voor elektrisch rijden.

Lichtspektakel opent nieuw Eiland van Brienenoord

Met ‘De nacht van Brienenoord’ is op zaterdagavond 25 september het gelijknamige eiland geopend!

Anderhalf jaar lang werd er gewerkt aan een metamorfose die meer getijde-oevers tot stand bracht en meer recreatie voor de Rotterdammers. Om de opening op te luisteren was er een programma in elkaar gezet onder de naam ‘Ontdek Stadionpark’! In park de Twee Heuvels ging een aantal jaren geleden al de spade in de grond daarna volgde het eiland Van Brienenoord begin 2020. Op beide locaties waren meerdere programma onderdelen gratis bij te wonen! Park de Twee Heuvels ligt op steenworp afstand van het eiland die dus samen onderdeel uitmaken van het ‘Rondje Stadionpark’ Niet alleen op het gebied van wandelen en de natuur ontdekken, maar ook op het sportieve vlak!

‘De nacht van Brienenoord’ was dus de afsluiting en het klapstuk van de avond die volledig vooraf was volgeboekt. Normaliter is het dus niet toe gestaan om het eiland te betreden na zonsondergang voor de aanwezige dieren, maar voor deze gelegenheid maakte Rotterdam eenmalig een uitzondering. Met verlichtte bomen, acts, van zang, dans, poëzie, en informatie over de metamorfose, werden de bezoekers in meerdere tijdslots in groepen over het westelijk deel van het eiland geleid vanaf 20:00 uur. De start van de tour begon bij de nieuwe Ben Schopbrug en eindigde bij Buitenplaats Brienenoord.

Foto’s en tekst: Beverwaardigheden.nl

Straatnamen in de Beverwaard – Kasteel Middachten

Ooit wel eens over nagedacht wat de betekenis van uw straatnaam is? Die straatnamen worden door een commissie bepaald. De straatnamencommissie is een onderdeel binnen de gemeente Rotterdam.

Straten worden vaak vernoemd naar personen, gebeurtenissen of locaties. Voor meer info hierover kun je terecht op de Rotterdamse gemeentelijke website.

In Beverwaard zijn de straten vernoemd naar kastelen en burchten van eeuwen geleden. Soms niet meer dan een ruïne, maar soms nog in hele goede staat, en te bezoeken! Het Middachtenplantsoen ligt in het oosten van de wijk Beverwaard! Nagenoeg ligt het kasteel waar het plantsoen zijn naam dankt in het oosten van Nederland. Toeval? Ongeveer 130km reizen vanaf Rotterdam naar het dorp de Steeg in Gelderland is het kasteel gelegen vlakbij de rivier de IJssel.

Middachten is een cultureel landgoed met een voor Nederland uitzonderlijk karakter. De uniciteit wordt gevormd door de grootte, de authenticiteit en de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Deze samenhang is in de loop van de jaren op organische wijze gegroeid. De verantwoordelijkheid voor het landgoed rust al meer dan 800 jaar bij door vererving (binnen de familieband) elkaar opvolgende geslachten. Kasteel en landgoed Middachten kennen dus een rijke en lange historie. Kasteel en landgoed zijn nog steeds particulier bezit. Middachten is een landgoed in bedrijf : er wordt landbouw bedreven, gewerkt in huis en tuinen, er is een timmerwerkplaats en er wordt hout geoogst en gejaagd. Inmiddels wordt het landgoed gerund door de 25e generatie. Wie meer informatie wil over dit kasteel kan de website bezoeken.

De tuinen van Versailles waren tussen 1700-1725 de inspiratiebron voor het grondplan (de muren, grachten en lanen) van de tuin. De tuinen rondom het kasteel hebben in de loop der tijd meerdere stijlen gehad, namelijk een Franse en Engelse stijl. Toch kwam er weer een formele tuin terug waarin de Engelse aspecten bewaard moesten blijven. Gezegd hebbende dat dit gelukt is! Via een audiotoer leer je meer over deze prachtige tuin op kasteel Middachten kennen. De tuinen zijn tegen betaling te bezoeken.

Het huis is toegankelijk via een boogbrug die omring is door water. Het huis is weliswaar niet bewoond, maar het is nadrukkelijk geen museum en wordt als bewoond huis getoond. De familie wil er geen attractie van maken, maar het huis en de tuinen in stand houden, het huiselijke karakter bewaren en tonen aan geïnteresseerden.

Er valt nog veel meer te vertellen, maar het is aan te raden om eens een bezoek te brengen aan Kasteel en Landgoed Middachten. Voor meer informatie zie de

websitehttps://www.middachten.nl/.

Bron: website kasteel en landgoed Middachten – Foto’s Beverwaardigheden

Renovatie flats ‘De Kreek ‘ in volle gang

De renovatie van de drie Kreekflats in de wijk Kreekhuizen zijn in volle gang. Over twee van de drie flats ontstond in 2018 onzekerheid of deze gerenoveerd zouden gaan worden i.v.m. de kosten. Woonbron ging daaraan twijfelen en wilde in eerste instantie deze twee flats slopen. Op dat moment was men al wel begonnen met de renovatie van het eerste flat!

Het eerste gerenoveerde flat is inmiddels klaar en wordt bewoond, over de andere twee flats kan er gemeld worden dat deze uiteindelijk toch gerenoveerd worden. Dus de overweging om de flats niet te slopen werd teruggedraaid door Woonbron. Men is alweer een tijd bezig met deze enorme renovatie klus. Het project De Kreek is een renovatieproject waarbij alleen de oude draagconstructie is overeind gebleven.

Hiervoor worden onder andere de voor– en achtergevels vervangen door goed isolerende en geluidsdichte wanden en kozijnen. Er wordt een extra lift gerealiseerd en veel aandacht gegeven aan de algemene ruimten, zodat het vanaf de hoofdentree van het complex tot aan de voordeur van de woning een fijne plek wordt. Beide flats worden aangesloten op het duurzame warmtenet van Rotterdam. Alle appartementen worden vervolgens voorzien van nieuw sanitair, een complete badkamer en een ingerichte keuken. Alles volledig gasloos! Het is niet bekend wanneer de renovatie klaar is!

Eerste gerenoveerde flat