Tweede nieuwsbrief over komst AZC is uit

Er komt tijdelijk een asielzoekerscentrum (azc) aan de Edo Bergsmaweg in IJsselmonde/Beverwaard. In dit asielzoekerscentrum (azc) komen maximaal 600 mensen te wonen. Dit tijdelijke azc staat er voor maximaal 5 jaar. Vluchtelingen verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. De gemeente wil zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte houden over de voortgang en uitvoering van dit asielzoekerscentrum. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Start bouw azc
Op 25 januari starten de voorbereidende bouwwerkzaamheden. Op het honkbalveld worden de lichtmasten, de ballenvangers en de tribune opgeruimd. Op het voormalige
nuts-tuinencomplex worden de sloten en greppels gedempt, de grond geëgaliseerd en de bomen en struiken gerooid. Hier komen nieuwe bomen voor terug. De bomen rondom
het terrein blijven staan, zodat de natuurlijke afscheiding behouden blijft. Bekijk de beschikking van 14 januari op www.rotterdam.nl/rotterdambericht. Na deze voorbereidende bouwwerkzaamheden start half februari een aannemer in opdracht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met het woonrijp maken: het terrein wordt verder ingericht. Verwachting is dat het azc in de loop van het tweede kwartaal in gebruik wordt genomen.

De asielprocedure
Wat is precies een vergunninghouder? Wie krijgt wanneer asiel en wanneer niet? Hoe lang verblijven vluchtelingen in het azc Beverwaard? En waar gaan ze daarna heen? In het kort ziet de asielprocedure er als volgt uit. Een vluchteling gaat bij binnenkomst eerst naar de centrale opvanglocatie in Ter Apel voor registratie, identiteitsonderzoek en tbccontrole. De asielzoeker vertrekt na maximaal vier dagen naar een procesopvanglocatie. Gedurende deze periode wordt de asielaanvraag behandeld. In principe weet de asielzoeker na twaalf dagen of zijn asielaanvraag wordt
ingewilligd, wordt geweigerd of dat er meer onderzoek nodig is. De asielzoeker verhuist vervolgens naar een azc zoals in Beverwaard in afwachting op een toegewezen
woning, in afwachting op de uitkomst van het nadere onderzoek of om het vertrek uit Nederland voor te bereiden. Het azc wordt betaald uit Rijksmiddelen. Op www.rotterdam.nl/azcrotterdam staan de asielprocedure en antwoorden op de vragen op een rij.

Dagbesteding vluchtelingen
Op het azc zorgen de bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf. Asielzoekers krijgen van het COA leefgeld voor eten en kleding. Voor een gezin van vier of meer personen is dit €
31,75 per volwassene en € 24,35 per kind per week. Volwassenen volgen verder programma’s en begeleidingsgesprekken die zijn afgestemd op de fase van de asielprocedure waarin zij zich bevinden. In het kader van zelfwerkzaamheid is het mogelijk mee te werken aan terreinonderhoud of het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes en dergelijke. Ze krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Ook kunnen bewoners en hun kinderen meedoen aan cursussen of sporten bij de plaatselijke sportclub.

Kinderen die leerplichtig zijn gaan naar school. Het COA en de gemeente zijn nog in overleg over de uitwerking van het basisonderwijs aan asielzoekers. De kinderen die naar een basisschool moeten, krijgen in aparte klassen les. Twee schoolbesturen (RVKO en PCBO) zijn het onderwijs aan het inrichten. Voor de leerlingen in het voorgezet onderwijs zijn de besturen BOOR en LMC het onderwijs aan het invullen. De leerlingen van het voortgezet onderwijs worden in aparte klassen op de Internationale Schakelklas (ISK) van
het Olympiacollege geplaatst. Daarna kunnen ze eventueel doorstromen naar een reguliere school. Op www.coa.nl staat meer informatie over het wonen op een azc.

Bewonersbijeenkomst
Woensdag 6 januari was de tweede bewonersbijeenkomst waarin onder andere burgemeester Ahmed Aboutaleb in gesprek ging met bewoners van Beverwaard over de komst van het azc. De verslagen van deze en vorige bewonersbijeenkomsten zijn te lezen op www.rotterdam.nl/azcrotterdam. De eerstvolgende bewonersbijeenkomst is gepland op dinsdagavond 16 februari. Voor deze bijeenkomst wordt weer een willekeurige groep bewoners uit Beverwaard gevraagd hierbij aanwezig te zijn. Dit keer een selectie uit
de Hindersteinstraat, het Vliekplein, de Rhijnauwensingel, de Cortenbachsingel en de Sterkenburgsingel. U ontvangt een brief in uw brievenbus als u hiervoor bent uitgenodigd.

Stand van zaken beheercommissie
De mensen die zich hebben opgegeven voor de beheercommissie zijn inmiddels per e-mail uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Er zijn nu ruim voldoende aanmeldingen
binnen. Op www.rotterdam.nl/azcrotterdam staat binnenkort meer informatie over deze beheercommissie.

Vrijwilligerswerk
Er komen veel e-mails binnen van bewoners en bedrijven die iets willen geven of doen voor Beverwaard, het asielzoekerscentrum en/of de bewoners ervan. Deze
maatschappelijke betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld en is ook hard nodig. De coördinatie van dit aangeboden vrijwilligerswerk ligt bij het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA). Elk azc heeft een eigen coördinator vrijwilligerswerk. Wie dit wordt voor het azc in Beverwaard zal binnen enkele maanden bekend zijn. Tot de komst van
deze coördinator van het COA doet de gemeente de inventarisatie en voert eventueel gesprekken met vrijwilligers en organisaties. Wilt u vrijwilligerswerk doen? Dan kunt u dit doorgeven via [email protected].

Werken in een azc?
In het azc Beverwaard gaan ongeveer 25 mensen werken. Denk aan de locatiemanager, huismeester, programmabegeleider, woonbegeleiders en casebegeleiders, Dit zijn in eerste instantie mensen van het COA. Als er vanuit het COA onvoldoende mensen
beschikbaar zijn om deze vacatures te vullen, worden de functies opengesteld via Start Uitzendbureau. Naast personeel dat voor het azc werkt, is er ook personeel op
de locatie van het azc aanwezig van het gezondheidscentrum (GCA), het beveiligingsbedrijf (Trigion), DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek) en VluchtelingenWerk. Heb je interesse om te werken op het azc? Kijk dan op www.startpeople.nl en zoek op COA.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.