Nieuwsbrief over komst AZC Beverwaard

Er komt tijdelijk een asielzoekerscentrum (azc) aan de Edo Bergsmaweg in IJsselmonde/Beverwaard. In dit asielzoekerscentrum (azc) komen maximaal 600
mensen te wonen. Dit tijdelijke azc staat er voor maximaal 5 jaar. Vluchtelingen verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld, in afwachting op een woning of totdat ze teruggaan naar hun land van herkomst. De gemeente wil zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte houden over de voortgang en uitvoering van dit asielzoekerscentrum. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Stuur dan een e-mail naar azcrotterdam@
rotterdam.nl.

Introductie locatiemanager Ali Honar
Alireza Honar (51, roepnaam Ali) wordt locatiemanager op het azc in Beverwaard. In 1985 kwam hij zelf als politiek vluchteling vanuit Iran naar Nederland. Hij werkt al 23 jaar voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De laatste vier jaar is hij locatiemanager in Utrecht, op een azc voor 450 mensen. ‘Ik heb het daar goed naar mijn zin. Toch heb ik zelf aangegeven dat ik graag naar Rotterdam wil. Ik woon met mijn vrouw en zoon in Capelle aan den IJssel en heb jaren in Rotterdam gewoond, in West en op Zuid. Dus dit is echt mijn stad.’

Taak van de locatiemanager
‘Een locatiemanager is verantwoordelijk voor het hele azc. Voor onder meer de leefbaarheid, de veiligheid, de contacten met de omgeving en contact met organisaties
die op het centrum gehuisvest zijn, zoals het gezondheidscentrum voor de asielzoekers. Daarnaast ben je budgethouder en stuur je het team van ongeveer 25 medewerkers aan.’

‘Het is net een klein dorp’
Een azc is net een klein dorp. Er komen woonunits voor acht personen, met een woonkamer, een keuken, sanitair en drie slaapkamers. Bij de indeling van de units kijken
we naar nationaliteit. Meestal gaat dat goed, maar klikt het echt niet, dan kijken we of we het met een interne verhuizing kunnen oplossen. Er komen 30 tot 35 nationaliteiten
in de opvang. Als mensen geen Engels, Duits of Frans spreken, kunnen we 24 uur per dag een beroep doen op een telefonische tolk. Er is ook 24 uur per dag beveiliging aanwezig op het terrein.’

Normen en waarden
Ali vertelt dat de azc-bewoners voorlichting zullen krijgen over de regels, normen en waarden die hier gelden. ‘Zo krijgen ze KNM- trainingen: Kennis Nederlandse Maatschappij. Daarin leggen we bijvoorbeeld uit dat vrouwen en mannen, homo’s en lesbiennes hier allemaal gelijk zijn, en dat discrimineren nooit is toegestaan. Omdat er
regelmatig bewoners vertrekken en nieuwe bijkomen, heeft dit onderwerp continu aandacht nodig. We zorgen ervoor dat we in de opvang altijd aandacht besteden aan
wat ‘buiten’, in de maatschappij, speelt.’

Dagbesteding
Zolang mensen geen verblijfsvergunning hebben mogen ze vaak niet werken. Wat gaan ze dan wel doen de hele dag? ‘Dat kan van alles zijn. Ze kunnen de taal gaan
leren (er zijn taaldocenten van het COA en vrijwilligers) ze kunnen vrijwilligerswerk doen, of studeren. Ook is er onder meer een fitnessruimte, een computerruimte, een
recreatieruimte en een sportveld. De kinderen gaan gewoon naar school. Vanwege de taalbarrière beginnen ze op een aparte school, maar zodra het kan worden ze
verspreid over reguliere scholen.

Activiteiten door vrijwilligers
Het azc is geen gevangenis, dus mensen mogen gewoon het terrein af. ‘Dat moet ook wel, want ze koken zelf en moeten dus ook boodschappen doen. En sommigen
hebben familie in de stad of elders. Er komen ook activiteiten voor azc- en wijkbewoners samen. In Utrecht hadden we bijvoorbeeld een zeer geslaagde muziekavond voor 12- en 13-jarigen uit het azc en uit de wijk. Voor Rotterdam heb ik ook al leuke plannen gehoord,
onder andere voor een voetbaltoernooi. Dus ik ben benieuwd.’

Heb je vragen aan de toekomstige locatiemanager Ali
Honar? Stuur dan een e-mail naar alihonar@coa.nl.

Installatie beheercommissie
Woensdagavond 2 maart is de beheercommissie azc Rotterdam officieel geïnstalleerd door burgemeester Aboutaleb. De beheercommissie bestaat uit bewoners en ondernemers uit het gebied IJsselmonde en vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, het COA en de politie. De burgemeester, de programmadirecteur Asiel &
Vluchtelingen Lida Veringmeier en de leden van de beheercommissie hebben het installatiedocument gezamenlijk ondertekend. Drie belangrijke taken staan centraal:

• Afspraken maken over de buitenruimte en veiligheid in de omgeving van het azc.
• Erop toezien dat bestaande regelgeving wordt nageleefd.
• Kansen en mogelijkheden aanreiken om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Stand van zaken bouw AZC
De gemeente is gestart met de werkzaamheden om de locatie geschikt te maken voor de bouw van het azc. Er is een aantal bomen gerooid, het voormalig honkbalveld is opgeruimd en het water is gegraven. Het COA heeft inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van het azc. Deze aanvraag wordt op dit moment beoordeeld door Bouw- en Woningtoezicht. Zodra de omgevingsvergunning is verleend, wordt deze gepubliceerd op www.rotterdam.nl/rotterdambericht. Dan start het COA met de aanleg
van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en het plaatsen van de woningen. Verwachting is dat het azc in juni opent. Belanghebbenden en direct omwonenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Op welke wijze en binnen welke termijn dit kan, staat in
de omgevingsvergunning.

Bewonersbijeenkomst
Woensdagavond 16 maart was de vierde bewonersbijeenkomst waarin onder andere burgemeester Ahmed Aboutaleb in gesprek ging met bewoners van Beverwaard
over de komst van het azc. De informatieve verslagen van deze en eerdere bewonersbijeenkomsten zijn te lezen op www.rotterdam.nl/azcrotterdam. De
eerstvolgende bewonersbijeenkomst is gepland op dinsdagavond 13 april. Voor deze bijeenkomst wordt weer een willekeurige groep bewoners uit Beverwaard
gevraagd hierbij te zijn. U ontvangt een brief in uw brievenbus als u hiervoor bent uitgenodigd. Wilt u een bewonersbijeenkomst bijwonen? Stuur dan een e-mail
met uw motivatie naar azcrotterdam@rotterdam.nl.

Vrijwilligersmarkt maandag 18 april
We ontvangen veel berichten van mensen die iets willen betekenen voor vluchtelingen. Denk aan het geven van taallessen, het aanbieden van sportactiviteiten en het leveren van fietsen, speelgoed, meubilair enz. Daarnaast zijn er veel (vrijwilligers)instellingen die dankbaar gebruik maken van dit waardevolle aanbod. Op maandag 18 april organiseert de gemeente in Islemunda een vrijwilligersmarkt om vraag en aanbod bij elkaar brengen. Meer informatie volgt op www.rotterdam.nl/azcrotterdam.

Dit is een uitgave van de gemeente Rotterdam. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.