Maatregelen in AZC na incidenten

Rotterdam wil opvang bieden aan vluchtelingen die dit nodig hebben. Om dit voor elkaar te krijgen, is een veilig azc nodig, zowel voor bewoners als voor
omwonenden. Maar sinds augustus dit jaar loopt het aantal incidenten rondom het azc op. Hoe komt dit? En vooral: hoe pakken we het aan?

Het aantal incidenten is in de afgelopen periode duidelijk gestegen. In de voorliggende periode van twee jaar, was er nauwelijks overlast voor omwonenden. Van april tot half augustus dit jaar ging het om twintig incidenten. In de periode van half augustus (toen de instroombeperking
werd losgelaten) tot eind oktober waren het er 69.

Andere samenstelling
Deze toename heeft er vooral mee te maken dat de samenstelling van de groep bewoners sterk is veranderd. Er zijn veel meer bewoners in het azc gekomen, met name mensen met een ‘Dublin-claim’. Dit zijn migranten
die elders in Europa asiel hebben aangevraagd, maar vervolgens zijn doorgereisd naar Nederland en het hier nóg een keer proberen. Zij moeten terugkeren naar het eerste EU-land waar zij zich hebben aangemeld. Tot
die tijd hebben zij in Nederland recht op opvang. In de praktijk blijkt dat juist deze groep met een niet-kansrijke asielaanvraag zorgt voor meer incidenten.

Maatregelen
De burgemeester van Rotterdam heeft in samenwerking met het COA en de politie een aantal maatregelen genomen om de incidenten terug te dringen. Zo geldt er sinds 30 oktober 2018 een voorlopige stop op nieuwe instroom in het azc van mensen uit veilige landen en met een Dublin-claim. Ook werken de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) en Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) aan een snelle afwikkeling van de procedure van deze groep migranten.  Aanvullend worden individuele personen aangespoord om mee te werken aan lopende procedures, met bijvoorbeeld extra meldplichtmomenten, kamercontroles en in bewaringstellingen.

Beveiliging uitgebreid
Het COA breidt de beveiliging op het azc uit; zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts. Daarnaast is een wijkagent helemaal vrijgemaakt voor het azc. Deze
wijkagent van het basisteam IJsselmonde houdt ook de situatie in de omliggende wijken buiten het azc-terrein in de gaten. Ook lopen twee wijkconciërges dagelijks rond om de wijk Beverwaard veilig en netjes te houden. De RET zet mensen in om overlastgevers op de tramlijnen
die langs het azc lopen, te weren.

Informatie over incident oktober
Eind oktober is er een ernstig incident is geweest op het azc. De verdachte die hiervoor meteen is aangehouden, zit vast. De rechter-commissaris heeft op 8 november zijn bewaring met 90 dagen verlengd. Omdat het om een
strafbaar feit gaat en er een onderzoek loopt, staat er in deze nieuwsbrief geen verdere informatie over dit incident. Dit loopt via het Openbaar Ministerie.

Contact
Maakt u zich zorgen of heeft u vragen of klachten over de veiligheid in de omgeving van het azc, neem dan contactop met de wijkagent azc via telefoonnummer 0900 8844.

Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Rotterdam, programma Asiel & Vluchtelingen en COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Veel informatie over de opvang van vluchtelingen is te vinden op www.coa.nl. Op www.rotterdam.nl/azcrotterdam staat meer informatie over het azc in Rotterdam. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar
asielenvluchtelingen@rotterdam.nl. Het azc is bereikbaar via azcrotterdam@coa.nl.

Bron: Gemeente Rotterdam

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.