Informatie over het asielzoekerscentrum Rotterdam

Er komt tijdelijk een asielzoekerscentrum (azc) aan de Edo Bergsmaweg in IJsselmonde/Beverwaard. In dit asielzoekerscentrum (azc) komen maximaal 600 mensen wonen. Dit tijdelijke azc staat er voor maximaal 5 jaar. Vluchtelingen verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. Zodra de status van een asielzoeker bekend is, vertrekken ze uit het azc. Bij inwilliging van het verzoek start de inburgering. Deze mensen worden ergens in Nederland gehuisvest. Bij afwijzing start het proces
om terug te gaan naar het land van herkomst. Het azc wordt in het voorjaar van 2016 in gebruik genomen.

De gemeente wil zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte houden over de voortgang en uitvoering van dit asielzoekerscentrum. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Stuur dan een e-mail naar azcrotterdam@rotterdam.nl.

Bijdrage Rotterdam

In Nederland is de afgelopen tijd sprake van een verhoogde instroom van vluchtelingen. Zij komen vooral uit Syrië en Eritrea. In Nederland hebben we te weinig asielzoekerscentra om de nieuwe vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Er zijn dus extra asielzoekerscentra nodig. Rotterdam stelt op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een locatie beschikbaar voor een asielzoekerscentrum voor een periode van 5 jaar.

Asielzoekerscentrum in Beverwaard.

Het COA heeft de gemeente Rotterdam verzocht één asielzoekerscentrum voor 600 asielzoekers te openen. In dit verzoek heeft zij enkele criteria genoemd waaraan de locatie moet voldoen. Het moet bijvoorbeeld een terrein zijn met een oppervlakte van 3,5 hectare, dat in volle eigendom is van de gemeente en dat voldoet aan de geldende regelgeving (denk aan geluid en luchtkwaliteit). Ook moet het azc in de buurt zijn van maatschappelijke voorzieningen, zoals winkels. De gemeente heeft de beschikbare locaties op deze criteria getoetst. Uiteindelijk is gebleken dat de locatie aan de Edo Bergsmaweg het meest geschikt is voor een tijdelijk asielzoekerscentrum. In het azc hebben asielzoekers toegang tot basisvoorzieningen, zoals onderdak, kook- en wasruimten en computers. Asielzoekers van het azc Beverwaard kunnen vrij in- en uitlopen. Zij koken zelf, doen boodschappen in de omgeving van het azc en kunnen bezoekers ontvangen.

Onderwijs voor asielzoekers

Uit cijfers blijkt dat 15 tot 20% van de bewoners in de opvang leerplichtige kinderen zijn. Asielkinderen zijn net als Nederlandse kinderen leerplichtig vanaf 5 jaar. De gemeente gaat in overleg met de schoolbesturen over de wijze waarop zij goed onderwijs kunnen bieden aan de kinderen die verblijven in het asielzoekerscentrum. Deze kinderen komen waarschijnlijk niet in bestaande schoolklassen terecht.

Veilig Beverwaard

De veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners zijn belangrijk voor ons allemaal. Uit de criminaliteitscijfers van Rotterdam blijkt dat de stad nog nooit zo veilig is geweest. We werken er dag en nacht aan om dat zo te houden en het verder te verbeteren. In de omgeving van het asielzoekerscentrum komt een nevenvestiging van de politie om het veiligheidsgevoel verder te vergroten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de openbare orde op het terrein zelf. Asielzoekers die in een azc verblijven hebben zich te houden aan huisregels die door het COA zijn opgesteld. Op de locatie is 24 uur per dag een beveiligingsbedrijf aanwezig. In de omgeving van het azc zal de aanwezigheid en zichtbaarheid van de politie en van Stadsbeheer groot zijn. De stadswachten houden toezicht op straat. De wijkconciërges bijdragen bij aan een prettige leefomgeving en aan het vergroten van de (gevoelens van) veiligheid in de wijk.

Gesprekken met de burgemeester
Burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt het belangrijk om met bewoners van de Beverwaard in gesprek te blijven over de komst van het azc. Er is gekozen voor een
aantal kleinere bijeenkomsten, waarbij de gemeente steeds een aantal bewoners van enkele straten in de omgeving uitnodigt. Aan de verschillende tafels gaan gespreksleiders met bewoners in gesprek over het azc. Op deze manier krijgen bewoners de gelegenheid hun verhaal te doen en vragen te stellen. Ook de gebiedscommissie is hierbij aanwezig. Van alle gesprekken worden verslagen gemaakt die worden aangeboden aan de burgemeester en de betrokken wethouders. Het verslag van de eerste
rondetafelgesprekken op 30 november is te lezen op www.rotterdam.nl/azcrotterdam.                                                                                                                                                           Inrichting beheercommissie   

Er wordt een beheercommissie in het leven geroepen waarin omwonenden, het COA, de politie en de gemeente Rotterdam deelnemen. In januari is meer duidelijk hoe deze beheercommissie eruit ziet. Inmiddels hebben zich voldoende kandidaten gemeld voor deze beheercommissie.

Vrijwilligerswerk

Bij de opvang van de vluchtelingen in onze stad kan de gemeente hulp van bewoners goed gebruiken. De gemeente kan het niet alleen en heeft initiatieven uit de
samenleving nodig om ervoor te zorgen dat we, met zijn allen, de vluchtelingen zo goed mogelijk helpen. De gemeente inventariseert nu alle ideeën die ze heeft ontvangen. Wilt u helpen? Stuur dan een e-mail naar azcrotterdam@rotterdam.nl.

Bezoek aan een ander azc

Begin 2016 organiseert de gemeente een bezoek aan een ander asielzoekerscentrum. Zo kunt u als omwonende van een azc zien hoe het er in een dergelijk centrum aan toe gaat. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuur dan een e-mail naar azcrotterdam@rotterdam.nl.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.