Gebiedscommissie informatie bijeenkomst op 9 december in de Focus

Op maandag 9 december is er in het wijkgebouw de Focus een informatie bijeenkomst over de gebiedscommissies.

Op 19 maart 2014 gaan Rotterdammers naar de stembus. Er zijn dan verkiezingen voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies. De gebiedscommissies zijn nieuw, de deelgemeenten houden per 19 maart 2014 op te bestaan. Een gebiedscommissie vertegenwoordigt de inwoners van dat gebied: de leden vervullen een antennefunctie in een gebied voor het stadsbestuur. De commissie bestaat uit negen tot vijftien leden, afhankelijk van de grootte van het gebied. De leden hoeven niet aangesloten te zijn bij een politieke partij.

Overzichtelijker
In juli vorig jaar nam de Tweede Kamer de wet aan die het gemeenten verbiedt om deelgemeenten in te stellen. Doel was te komen tot een overheid met minder bestuurslagen, minder bestuurders en minder ambtenaren. De afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Rotterdam gewerkt aan een overzichtelijker bestuursmodel. Straks is er in Rotterdam nog maar één bestuurslaag: gemeenteraad en college en de gebiedscommissies. Zo is meteen duidelijk wat de taakverdeling is. Ook de ambtelijke organisatie wordt overzichtelijker.

Wat gaat de gebiedscommissie doen?
Een gebiedscommissie heeft drie taken: adviseren van het stadsbestuur, organiseren en faciliteren van participatie in het gebied en toezien op de uitvoering.

Adviseren: het gebiedsplan
De gebiedscommissie kan het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over alle onderwerpen die voor een gebied van belang zijn. Hiervoor is het gebiedsplan bedoeld. De commissie maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken zo’n plan ‘op maat’: een bundeling van ideeën om de wijken te verbeteren. Gebiedsplannen worden vervolgens door de gemeenteraad vastgesteld.

Organiseren en faciliteren van participatie
De gebiedscommissie gaat bewoners en bedrijven op allerlei manieren betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Daartoe ontwikkelt zij naast bestaande middelen ook nieuwe manieren, zoals crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda. Daarnaast stimuleert de commissie initiatieven van wijkbewoners

Toezien op uitvoering
Een derde taak van de gebiedscommissie is toezien op de goede uitvoering van het gebiedsplan.

Ambtenaren en geld
Om dit alles te organiseren krijgt elk gebied ondersteuning van een (kleine) ambtelijke organisatie, onder leiding van een gebiedsdirecteur. De gebiedscommissie krijgt ook een eigen budget om bewoners te betrekken bij plannen en om bewonersinitiatieven uit de wijken te ondersteunen.

Hoe stel ik mezelf verkiesbaar?
Elke Rotterdammer met kiesrecht kan zich verkiesbaar stellen voor de gebiedscommissie van zijn of haar gebied; dat kan zonder lid te zijn van een politieke partij. Leden van een gebiedscommissie moeten 18 jaar of ouder zijn en in het gebied wonen waarin zij in de gebiedscommissie zitten. Er zijn drie stappen nodig om u kandidaat te stellen:

Registratie groepering
Wilt u een (groeps)naam op het stembiljet hebben, dan moet u de lijst registreren. Dit is niet verplicht. Doet u dat niet, dan staat er alleen een lijstnummer op het biljet (bijvoorbeeld “Lijst 10”). De naam van uw lijst registreren kan tot uiterlijk 23 december 2013. U dient het formulier persoonlijk in bij de gemandateerde ambtenaar op het Centraal Stembureau van het gebied. Formulier en de naam van de ambtenaar vindt u via www.rotterdam.nl/gebiedscommissies.

Ondersteuningsverklaringen
Uw lijst heeft minimaal 25 ondersteuningsverklaringen nodig. Dit zijn schriftelijke verklaringen van mensen die deelname van uw groep aan de verkiezing ondersteunen. Iedere kiesgerechtigde uit het gebied kan voor uw lijst een ondersteuningsverklaring ondertekenen. Dit kan tussen 6 en 20 januari 2014. Waar dat kan en wat de openingstijden zijn, vindt u op www.rotterdam.nl/gebiedscommissies.

Kandidaatstelling
U maakt uw eigen lijst met kandidaten. Deze bevat minimaal één naam. Het maximum aantal kandidaten op een lijst is voor IJsselmonde 18 (gelijk aan het aantal zetels in de gebiedscommissie plus drie). De dag van de kandidaatstelling is op 20 januari 2014. Tussen 9.00 en 17.00 uur moet u uw kandidatenlijst inleveren bij een gemandateerd ambtenaar van het centraal Stembureau in het gebied. Bij de kandidaatstelling moeten worden ingeleverd:
– instemmingsverklaringen van alle kandidaten die op uw lijst staan;
– alle ondersteuningsverklaringen die u de weken ervoor heeft verzameld;
– machtiging tot plaatsing van de aanduiding van de naam (als u een naam geregistreerd heeft).

Gedetailleerde informatie over de kandidaatstellingsprocedure vindt u op www.rotterdam.nl/gebiedscommissies.

Belangrijke data
23 december 2013: uiterste datum voor registratie (politieke) groepering
6 t/m 20 januari 2014: invullen ondersteuningsverklaringen
20 januari 2014: dag van de kandidaatstelling
woensdag 19 maart 2014: verkiezingsdag

Waar? Om 19.30 uur in wijkgebouw De Focus aan de Oude Watering 324. (Inloop: 19.00 uur, einde 22.00 uur).

Bron: DGIJ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.