Facebook Magazine ‘Like je Wijk’ voor Beverwaard

Vlnr N. Swaneveld, R. Schouten
Vlnr N. Swaneveld, R. Schouten
Afdruk met logo "Like je wijk"
Afdruk met logo “Like je wijk”

Op donderdag 4 juli gaf dagelijks bestuurder Norbert Swaneveld het startsein voor een nieuw deelgemeente communicatiemiddel: Facebook Magazine Like je Wijk. De start vond plaats om 18.00 uur bij het kantoor van Woonbron op de hoek van de Oude Watering en de Rhijnauwensingel. Elke Like is een euro voor de Beverwaard.

De deelgemeente IJsselmonde heeft in de loop der jaren een indrukwekkend aantal communicatiemiddelen op- en ingezet, zoals de deelgemeentepagina’s in De Havenloods, de deelgemeente website, een magazine, en tal van andere communicatie-instrumenten. Maar de tijden veranderen en veel mensen communiceren vandaag de dag via Social-Media. Daarom start de deelgemeente nu met een wijkgericht Facebook Magazine “Like je Wijk”. Op die manier wil de deelgemeente bewoners sneller, vaker en beter informeren en betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk.

De website is een communicatiemiddel dat de mogelijkheid biedt om met bewoners samen te werken, te discussiëren, en betrokkenheid bij de buurt te vergroten. Facebook kan gezien worden als een digitale brievenbus waar de overheid soms te weinig gebruik van maakt, terwijl het voor veel bewoners een laagdrempelig communicatiemiddel is. Momenteel zijn er 340.000 Facebook accounts met als woonplaats Rotterdam en een gedeelte daarvan bevindt zich in de deelgemeente IJsselmonde. Met Like je Wijk hoopt de deelgemeente ook die inwoners te bereiken, wijkgericht.

Bestuurder Swaneveld is enthousiast over de uitbreiding van het deelgemeente communicatiemiddelenpakket: ‘Een van de bestuursprioriteiten van het dagelijks bestuur is een veilige, prettige leefbare woonomgeving en daar slaagt de deelgemeente met partners volgens metingen behoorlijk in, maar desondanks blijkt uit metingen dat de subjectieve veiligheidsbeleving laag scoort bij bewoners. Met de inzet van het Facebook Magazine hoopt de deelgemeente die subjectieve veiligheidsbeleving te verbeteren en in overeenstemming te brengen met de objectieve veiligheid. Het voor de deelgemeente nieuwe communicatiemiddel biedt de mogelijkheid om helder, transparant, kleinschalig en ‘gebiedsgericht’ met buurtbewoners te communiceren en daarin ziet het dagelijks bestuur een kans om ook hiermee de subjectieve veiligheidsbeleving positief te beïnvloeden.’ Aldus de enthousiaste portefeuillehouder Communicatie en Veiligheid.

Daarbij biedt het Facebook Magazine de mogelijkheid om mensen die zich inzetten voor hun buurt in beeld te brengen en een rolmodel te laten zijn voor buurtgenoten. Om bewoners te stimuleren gebruik te maken van het nieuwe communicatiemiddel en zich natuurlijk in te zetten voor hun buurt, stelt de deelgemeente voor iedere volger/’like’ één euro beschikbaar. Als op die manier op een gegeven moment een behoorlijk bedrag bijeen is gebracht, kunnen bewoners aangeven hoe ze dat bedrag voor hun buurt willen inzetten. Het Facebook Magazine is dus ook een middel om burgerparticipatie te stimuleren. In dat opzicht sluit het goed aan bij de omvorming van deelgemeente naar gebiedscommissie.

Beverwaard is de wijk waar er gestart wordt met “Like je Wijk”. Er zal middels diverse crossmedia-activiteiten zoals posters, banieren en green graffiti aandacht gevraagd worden voor het nieuwe Facebook Magazine Beverwaard met als doel een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Er wordt in de wijk hard gewerkt aan een Schone, Hele en Veilige wijk door de deelgemeente en de partners. Met Like je Wijk kan de deelgemeente de bewoners beter informeren over de positieve ontwikkelingen in de wijk die het wonen, werken en leven de moeite waard maken.

https://www.facebook.com/beverwaardmagazine