Eerste Kamer zeer kritisch over verbod asbestdaken

Asbestdaken Rode Kastelenbuurt
In de Eerste Kamer heerst grote twijfel over nut en haalbaarheid van het asbestverbod per 2025.

De Eerste Kamerfracties van CDA, VVD, PVV en SGP zijn zeer kritisch over het wetsvoorstel voor de verplichte sanering van asbestdaken voor 2025. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die de fracties stellen over het wetsvoorstel. Fracties van CDA, VVD, PVV en SGP vragen zich af of het wetsvoorstel wel haalbaar en betaalbaar is en of het proportioneel is ten opzichte van het doel dat ermee wordt nagestreefd. Partijen zinspelen op uitstel of zelfs afstel van het wetsvoorstel.

Risico asbestdaken kleiner dan gedacht

Uit een recent onderzoek van TNO en universiteiten van Utrecht en Nijmegen blijkt dat het risico van asbestdaken voor de gezondheid aanzienlijk kleiner is dan gedacht. PVV vindt het daarom niet noodzakelijk meer om asbestdaken na 2024 te verbieden.

Sanering combineren met verduurzaming

Ook het CDA vraagt zich af wat er op tegen is om af te zien van het verbod per 1 januari 2025 en te kiezen voor een breed stimuleringspakket voor de nog te saneren daken, bij voorkeur in combinatie met mogelijke verduurzaming of klimaatmaatregelen.

Gemeenten gaan niet handhaven

De VVD wil dat mensen meer tijd krijgen om de asbestdaken te saneren, om zo de sanering te kunnen koppelen aan een logisch moment, zoals een verbouwing of verhuizing. De VVD is ook bezorgd over de opstelling van gemeenten, die al hebben aangekondigd niet te gaan handhaven als inwoners zich geen lening kunnen permitteren om het dak te saneren.

De SGP vraagt of de veronderstelling juist is dat het effect van invoering van het verbod bijvoorbeeld per 2030 in plaats van 2025 op de volksgezondheid heel beperkt is.

Ondersteuningsmaatregelen

Andere partijen zijn minder negatief over het wetsvoorstel en pleiten vooral voor meer ondersteuningsmaatregelen voor eigenaren van gebouwen waarvan daken gesaneerd moeten worden.
De Eerste Kamer debatteert en stemt eind mei over het wetsvoorstel, voor de installatie van de nieuwe Eerste Kamer in juni.

Bewoners in de Beverwaard die in huizen wonen met een asbestdak strijden al twee jaar tegen deze plannen van het Kabinet die hoge kosten met zich meebrengen die onbetaalbaar zijn!

Bron: Mariska Vermaas parlementair verslaggver, foto Beverwaardigheden.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.