Drie jaar verkeershinder als de Van Brienenoordbrug op de schop gaat

Rijks Waterstaat heeft op 25 mei via een online webinar de plannen gepresenteerd omtrent de renovatie en vernieuwing van de Van Brienenoordbrug. De oeververbinding gelegen in de A16 op de ruit van Rotterdam is een onmisbare schakel tussen Zuid en -Noord. De werkzaamheden moeten gaan plaatsvinden in de zomerperiode van 2026, “27 en “28.

Deze avond stond in het teken van drie punten, namelijk: de aanpak, de bereikbaarheid, en de vergunningen die nodig zijn om dit project uit te voeren. Men noemde dit project complex, uniek en historisch wat er staat te gebeuren. Overigens is dit jaar de aanbesteding gestart voor deze megaklus! De meeste werkzaamheden gaan in de zomerperiode worden uitgevoerd. Hinder zullen de weggebruikers van de brug hier zeker van onder vinden.

Tipje van de sluier kunnen we alvast oplichten, het fietspad wordt, breder en de leuning wordt hoger gemaakt. Het bedieningshuis voor de brugwachter gaat verdwijnen. De brug wordt dan op afstand bediend.

Het is dan ook een aanrader om deze webinar van Rijks Waterstaat terug te kijken wat de plannen zijn en wat voor een impact het heeft op de omgeving! Hieronder ziet u het spoorboekje staan van dit project!