Deel van parkeervakken Beesdestraat aangepakt

Beesdestraat

Wortels van bomen drukken wegdek omhoog en verzakkingen van de grond! Het zijn nooit een goede combinatie! Ook in de Beesdestraat geeft dit de aanleiding om de straat daar te verbeteren, en wel te verstaan de parkeervakken, en een smal looppad welk hiernaast is gelegen.

De aannemer heeft er weer genoeg werk aan om de straat op te hogen en een deel van de boomwortels te verwijderen. De trottoirbanden worden opnieuw aangelegd en de kolken (afvoerputten voor regenwater) worden ook hier vernieuwd. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn is niet bekend.