Opzetten Buurtpreventie in Beverwaard noodzakelijk?

Vorig jaar begin november was op deze zelfde plaats nog een overleg tussen bewoners, gemeente, politie, stadstoezicht, en een jongerenwerker over dit probleem. De suggesties die toen gedaan zijn zouden door de gemeente meegenomen worden om tot een oplossing te komen. Dit vraagt om geduld bij de bewoners wanneer dit zichtbaar wordt?

De roep om een Buurtpreventie in de Beverwaard wordt steeds groter onder haar bewoners. Dit was n.a.v. de misdragingen kort voor het einde van het vorig jaar in twee parken in de wijk. Daar werden een container, en plastic kratjes van bier in brand gestoken. Gemeente eigendommen moesten het ook ontgelden! Lege flessen belanden in struiken of worden stuk gegooid op trottoir met alle gevolgen van dien voor overige gebruikers van de parken.

Vandaag op 3 januari constateren we weer dezelfde problemen in het park aan de Schinnenbaan. Ook nu is er weer brand gesticht, en het lijkt erop dat de kliko’s in de wijk ook niet meer veilig zijn, want er ging er een in vlammen op. Daarnaast waren de nodige lege flessen en glasscherven te vinden op en rond het podium.

De reactie’s over dit probleem op het Facebook Beverwaard Magazine en op de Beverwaardigheden logen er niet om de vorige keer. Het idee werd geopperd om een buurtpreventie op te richten ten einde dit probleem aan te pakken. Gemeente en politie kunnen ook niet alles oplossen, maar een Buurtpreventie die een controlerende taak heeft in een wijk kan hier aan bijdrage.

Het Buurtpreventie-team wordt gefaciliteerd door de gemeente d.m.v. zichtbare kledij, zaklampen, en communicatiemiddelen die het team in staat stelt direct te communiceren met de politie. De bedoeling is dat zij op vrijdag en -zaterdagavond op een vast tijdstip rondes lopen in de wijk.

Eén antwoord op “Opzetten Buurtpreventie in Beverwaard noodzakelijk?”

  1. Buurtpreventie werkt alleen als er voldoende daadkracht en draagkracht is.

    Daar waar de stadswachten naar mijn mening regelmatig met de verkeerde instelling de problemen aanpakt en daardoor buurtbewoner nog grotere frustraties geeft, kan buurtpreventie wel een rol spelen. Ik en mijn mede straatbewoners ergeren zich regelmatig aan het autoritaire en begripsloze gedrag van deze mannen en vragen ons echt af of het zich tegen het harnas jagen van mensen bijdraagt aan een betere leefbaarheid in de wijk.
    Als je wat wilt veranderen, moet je de mensen van de wijk mobiliseren, niet frustreren.

    Het grote probleem met deze vandalen is echter ook dat ze nog onder de radar blijven zitten, en er niemand is die ze aanspreekt op hun gedrag. Daar kan een buurtpreventie team inspringen. Maar voor handhaving zal er meer nodig zijn dan buurtpreventie.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: