Brassband moeten stoppen met muziek maken onder de brug. College bereid om te zoeken naar passende oplossing overlastgevende brassbands

Het college van Rotterdam is bereid om een oplossing te zoeken voor de brassband die afgelopen zomermaanden voor overlast zorgden onder de Van Brienenoordbrug.

De brassband oefent weliswaar aan de noordzijde onder de Van Brienenoordbrug, maar omdat water geluid draagt ervaren bewoners van de wijk in Oud-IJsselmonde wekelijks overlast. De overlast wordt dusdanig ervaren dat het spanningen opleverde in de wijk, aldus de brief aan de gemeenteraad. Hoewel het merendeel van de meldingen uit Oud IJsselmonde betrof, waren er ook een klein aantal meldingen afkomstig uit de woonwijk De Esch!

Inmiddels heeft de gemeente de veroorzakers van het geluidsoverlast in het vizier, maar er zijn nog geen afspraken gemaakt met hen! Het zou om drie brassbands gaan. Wel zijn Politie en Handhaving een aantal malen ter plekke geweest en hebben de brassband(s) duidelijk gemaakt dat bewoners overdag en in de avond overlast ervaren en dat men moet stoppen met de activiteit.

Naar aanleding van de vragen over deze overlast, vanuit de gemeenteraad van Rotterdam, poogt de gemeente nu in contact te treden met de vertegenwoordigers van de brassbands om te kijken wat de behoefte is en te bezien of een en ander gefaciliteerd kan worden vanuit het sociaal-cultureel domein, indien nodig.