Actieplan Geweldig Beverwaard

Naar aanleiding van het steekincident op 29 juli 2021 waarbij een 15-jarige jongen in
Beverwaard overleden is, heeft het college de raad op 26 oktober 2021 bericht welke
maatregelen zijn genomen om het wapengeweld onder de jeugd en jeugdcriminaliteit
te voorkomen.
Inmiddels hebben de gebiedsorganisatie en de clusters in samenspraak met de
gebiedscommissie en bewoners een volwaardig actieprogramma opgesteld voor
Beverwaard, Geweldig Beverwaard, dat wij hierbij aan uw raad aanbieden. Met dit
plan wordt langdurig extra aandacht gegeven aan de Beverwaard. Het actieplan heeft
in eerste instantie een looptijd van vier jaar en kan eventueel verlengd worden.

Wilt u weten wat het gehele actieplan Geweldig Beverwaard inhoud? Dan kan de brief van het college er op worden nagelezen.