Verkeersveiligheid IJsselmonde zorgwekkend in de toekomst?

Dodelijke slachtoffers IJsselmonde 2006-2012
Dodelijke slachtoffers IJsselmonde 2006-2012

De verkeersveiligheid in IJsselmonde is zorgwekkend te noemen in de toekomst, want onlangs publiceerde het nieuws van RTL4 een lijst met de kruispunten in Nederland waar de meeste ongelukken zich voor deden. IJsselmonde kwam daar niet al te best uit de bus, maar er worden op betreffende kruispunten binnenkort maatregelen genomen om de ongevallen terug te dringen, zoals nu het geval is bij de Akkeroord. Hier wordt het fietspad aangepast c.q. verlegd.

Nu blijkt uit een lijst die De Volkskrant  heeft gepubliceerd dat er vier ongevallen met dodelijke afloop bij voetgangers hebben plaatsgevonden tussen 2006 en 2012. Op de Groene Tuin, Groeninx van Zoelenlaan, Spinozaweg, en de Molenvliet. Daarnaast gebeuren er dagelijks aanrijdingen tussen allerlei weggebruikers op de belangrijke verkeersader die ligt vanaf de Beverwaard tot aan de Slinge.

Het meest stuitende is dat er voornemens zijn de Spinozaweg opnieuw in te richten, daarbij zullen een aantal belangrijke voetgangers oversteek plaatsen gaan verdwijnen (VOP’s). Hiervoor komen in de plaats geleide lijnen. Verkeerstechisch gezien hebben de voetgangers op die oversteekpunten dan geen voorrang meer.

Verkiezingen Gebiedscommissies komen eraan

Op 19 maart 2014 kiezen de Rotterdammers hun nieuwe Gemeenteraad, en de Gebiedscommissies voor onze stad. De politieke partijen zijn op dit moment druk bezig met het vaststellen van kandidatelijsten etc. Daarbij hoort natuurlijk ook een verkiezingsprogramma bij die zij de komende maanden tijdens hun campagne onder de aandacht willen brengen bij de burgers van IJsselmonde. Via deze website wordt de mogelijkheid geboden om hun programma uit te dragen.

De eerste die aftrapt met het programma is de PvdA in IJsselmonde. Zij stelden onlangs hun actiepunten vast die zij in de komende verkiezingen gaan uitdragen in IJsselmonde. Via hun website kunt u deze lezen.

Andere politieke partijen of groepen die mee gaan doen met de gebiedscommissieverkiezingen in IJsselmonde zijn ook welkom om via de www.beverwaardigheden.nl, om hun standpunten kenbaar te maken.

mailadres. [email protected]

Sint op tijd, Zwarte Pieten bijna te laat

Sint komt aan op IJsselmondsehoofd
Sint komt aan op IJsselmondsehoofd
Intocht Sinterklaas aan IJsselmondsehoofd kent spectaculaire aankomst met Zwarte Pieten.
De intocht van Sinterklaas aan het IJsselmondsehoofd was wel een hele bijzondere dit keer. Hoewel de boot op tijd aanmeerde, wist de muziek Piet aan de walkant al te vertellen dat er een aantal Zwarte Pieten niet aanwezig waren op de oude Stoomboot. Onderweg naar Nederland waren zij zoek geraakt. Eenmaal toen de trossen vast waren gemaakt aan het steiger vlakbij de van Brienenoordbrug doemde er een werkschip op in de verte. Deze hadden de Zwarte Pieten aan boord, en vakkundig werden zij afgezet met een lange hydraulische arm met daaraan een stalen kooi met de Zwarte Pieten erin. Eind goed al goed.
Zwarte Pieten aan land gezet
Zwarte Pieten aan land gezet

 

Schapen aan Oostdijk zijn verleden tijd

Afrastering weg aan Benedenrijweg
Afrastering weg aan Benedenrijweg

IJsselmonde verliest landelijk karakter. Waterschap Hollandse Delta kan geen geschikte pachter vinden. Belasting 2014 valt mede daardoor hoger uit voor burgers.

Wie wel eens fietst of loopt langs de dijken over de Benedenrijweg via de Ringdijk naar Slikkerveer kon genieten van het landelijk karakter met schapen. In het voorjaar een prachtig gezicht al die wollige dieren die rustig stonden te grazen. Toch is dit verleden tijd, want onlangs is de afrastering verwijderd door het waterschap Hollandse Delta. Men heeft geen schapenhouder kunnen vinden voor onderhoud van diezelfde dijken.

Kapitaal vernietiging   
Volgens schapenhouder Nico, die sinds 1983 zijn schapen daar had staan, is het waterschap met kapitaal vernietiging bezig. De palen die daarvoor gebruikt werden zijn special geprepareerd, die konden nog jaren mee. Hij kon nog net voorkomen dat de laatste twee gepachte stukken dijk ook ontdaan werden van de afrastering anders hadden zijn schapen midden op de Oostdijk gewandeld. Dat gebeurde afgelopen zomer. Hij heeft de laatste jaren geen prettige ervaring met het waterschap. Communicatief verloopt het allemaal maar moeizaam bij die instantie, en tijdens de verhuizing van de Hollandse Delta raakte men een contract kwijt om maar een zijstraat te noemen. Uiteindelijk pacht Nico nog twee stukken land, een stuk bij Oud IJsselmonde, en aan het begin van de Ringdijk in Bolnes.
Belasting omhoog
Het waterschap Hollandse Delta meldt in een reactie dat er geen geschikte pachter gevonden kan worden. Het ecologische maaien wat de schapen doen wordt overgenomen door machinale inzet, en het maaisel wordt daarna afgevoerd. De kosten hiervan zijn volgend jaar in de begroting terug te vinden die het waterschap dan zal doorberekenen naar de burgers met 2,61%. Naast de kerntaken die men met dit geld uitvoert zit daar nu dus ook een extra ingebouwde verhoging in voor het machinaal maaien van de dijken. De schapenhouder kijkt hier met gemengde gevoelens naar. Hij had dit al zien aankomen, en met deze zienswijze schieten wij uiteindelijk niets mee op. Het landelijk ecologische karakter met schapen verdwijnt op deze wijze. De schapen zijn alleen niet leuk om te zien, maar de waarborging is van belang voor het onderhoud van de dijken. De schapen trappen door het lopen deze gronden aan, en andere hoefdieren zijn niet toegestaan. Blijkt dat er alleen maar verliezers zijn in deze kwestie.