Tygo en Kevin lopen Night Run voor KiKa

Tygo (l) en Kevin (r)

Twee jonge Beverwaarders Tygo Lok en Kevin vd Berg zetten zich op 18 april in voor KiKa tijdens de Night Run. De 10 km die ze moeten volbrengen gaat op Rotterdam Zuid plaatsvinden rondom en door het Zuiderpark. Met deze 10km hopen zij zoveel mogelijk geld op te halen of eerder gezegd bij elkaar te hardlopen!
Tygo en Kevin zijn beide 14 jaar oud en zijn maatjes op het sporttieve vlak! Naast het hardlopen zitten samen ook nog op judo bij Judovereniging Hashi in de Beverwaard!
Tygo zit in de 2e klas van het Maxima college in Ridderkerk en kan ook best genieten van een spelletje Fortnite spelen op de Playstation, naast het judo en het hardlopen.
Kevin zit in de 3e klas van het Zuider Gymnasium en heeft als hobby’s naast het judo en hardlopen, Geometry Dash op z’n tablet spelen, muziek maken en mixen op de pc.

Kevin en Tygo, en de vader van Kevin, Ed op de Randweg in Ridderkerk

De jonge hardlopers – Tygo en Kevin- zijn al in training voor de 18e april. Op zondagochtend stond er samen met de vader van Kevin een rondje van 12 km op het programma! Vanuit de Beverwaard ging het over het fietspad richting Ridderkerk en via Barendrecht weer terug naar de Beverwaard! Een pittig ronde, maar ze willen topfit voor de KiKa Night Run aan de start staan!

Wilt u hen helpen door te sponsoren? Dan kunt u via onderstaande link naar de sponsor pagina gaan om te doneren. Alvast bedankt namens Tygo en Kevin! Maak hét verschil voor kinderen met kanker.

https://www.runforkika.nl/kevin-van-den-berg-nightrun-rotterdam-2020#tab=about

Tekst: RvdB en Beverwaardigheden, foto’s Beverwaardigheden.

Onderhoud aan bosplantsoen en bomen in Beverwaard

Bosplantsoen wordt gedund, de bomen zijn gemerkt die gaan verdwijnen

De winterperiode is voor de gemeente aanleiding om het groen te verzorgen. De bomen en struiken bloeien of groeien dan niet of nauwelijks! Ook dit jaar staat er weer onderhoud op de planning in delen van het bosplantsoen in het randpark van de Beverwaard.

Daarnaast zal er ook naar het bomenbestand worden gekeken! Dode bomen en bomen die onherstelbaar ziek zijn worden vervangen. Dit gebeurt door de gehele wijk! (Zie link)

De exacte datum weten we niet wanneer de gemeente aan de slag gaat, maar dat zal deze winter nog zijn!

Plaatsen waar onderhoud aan het bosplantsoen gaat plaatsvinden zijn zwart gemerkt

Korter parkeren tijdens wedstrijden in de Kuip

Nieuwe P+R de Kuip wordt betaald

Op de Veranda geldt vanaf 22 februari 2020 een maximum parkeertijd tijdens wedstrijden en andere evenementen in Stadion Feijenoord. Het college heeft op 15 januari een proef met deze maatregel goedgekeurd.

Bezoekers mogen hun auto tot maximaal 90 minuten parkeren in het gebied van de Burgerhoutstraat tot en met de Siem Heidenstraat.

De parkeerbeperking geldt alleen op dagen dat er wedstrijden of evenementen in het stadion zijn. De bezoekers mogen dan vanaf 3 uur voor aanvang tot 2 uur na afloop hun auto maximaal 90 minuten parkeren. Overtreders krijgen een boete.

Overlast bewoners en ondernemers verminderen

Bewoners en ondernemers ervaren tijdens wedstrijden en andere evenementen in Stadion Feijenoord verkeers- en parkeeroverlast. Er zijn al verschillende maatregelen getroffen zoals verkeersafzettingen voor de woonstraten en inzet van verkeersregelaars. Samen met bewoners en ondernemers heeft de gemeente uitgezocht wat nog meer mogelijk is om de wijk bereikbaar te houden. Met de proef voor een maximale parkeertijd test de gemeente of de parkeerdruk door stadionbezoekers afneemt.

De proef start op zaterdag 22 februari en duurt tot en met het einde van dit voetbalseizoen.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze proef? Neem dan contact op met de gemeente Rotterdam via telefoonnummer 14010 of stuur een e-mail naar stadionpark@rotterdam.nl

Grens bereikt, Paardenmarkt in Oud IJsselmonde stopt

Paardenmarkt op Oud IJsselmonde

Langs deze weg willen wij als bestuur van de Stichting Paardenmarkt Oud-IJsselmonde u op de hoogte stellen van het door ons onlangs genomen besluit tot opheffing c.q. beëindiging van de organisatie van de traditionele Paardenmarkt in oud-IJsselmonde. Dit houdt in dat er vanaf dit jaar géén paardenmarkt/braderie en alles wat hiermee samenhangt meer zal worden gehouden.

Deze beslissing nemen wij met pijn in ons hart maar het besluit is onomkeerbaar.

De laatste editie van juni 2019 stond in het teken van twee aspecten, te weten het i.v.m. de voorspelde hitte op de woensdag afgelasten van de komst van paarden-handelaren, de paardentram, ponyrijden en alles wat daarmee samenhangt en een vechtpartij aan het einde van de middag waarbij twee agenten gewond raakten.

Omdat in 2017 er ook al een soortgelijk incident plaatsvond werd ons als bestuur tijdens de evaluatievergadering in augustus door de directie Veilig van de Gemeente Rotterdam en de Politie eenheid Rotterdam medegedeeld dat een eventueel vervolg in 2020 dan ook nog maar op zeer beperkte schaal zou mogen plaatsvinden met nog strengere regels omtrent veiligheid, drank en horeca, en dat in ieder geval er voor het horecaplein en de slotavond géén vergunning zal worden afgegeven voor ook maar enige vorm van horeca in de openbare ruimte.

Ooit bestond ons evenement (dat dateert van 1701 tot 1955 en vanaf 1978 na een herstart) uit bijna een gehele week verschillende onderdelen zoals de Wielerronde, Kermis, Ringsteken, Prestatieloop, Bingo-avond, de Paardenmarkt/braderie, de fototentoonstelling en op zaterdag het slotfeest met livemuziek met afsluitend vuurwerk.

In de laatste 10 jaar zijn tal van onderdelen uit het programma geschrapt mede door gebrek aan animo, publieke belangstelling, hoge kosten, teruglopende sponsorgelden en niet te vergeten de strengere gemeentelijke wet-en regelgeving.

Uiteindelijk bleven de laatste jaren alleen nog de paardenmarkt/braderie op de woensdag, de Bingo-avond en de slotavond met live muziek op zaterdag over.

Door al deze aspecten is voor ons als bestuur en onze vrijwilligers, die zich al jaren lang belangeloos inzetten voor het wel en wee van de Paardenmarkt in IJsselmonde nu dan ook de grens bereikt.

Het Bestuur van de Stichting Paardenmarkt Oud-IJsselmonde

Verwarring omtrent parkeren grote voertuigen in IJsselmonde

Per 1 januari is het verboden om met grote voertuigen aan de Olympiaweg te parkeren. Dit naar aanleiding van klachten van omwonenden in Kreekhuizen!

Vanaf nu wordt er nog gedoogd, maar vanaf 3 februari zal Toezicht en Handhaving boetes uitschrijven van €95,=! Daarbij is een kader gesteld dat het geldt voor voertuigen die langer zijn dan 6.00 meter of hoger dan 2.40 meter. Inmiddels zijn er mobiele tekstpanelen geplaatst aan de Olympiaweg om dit duidelijk te maken aan de bestuurders die daar dagelijks parkeren!

Inmiddels is er ook gecommuniceerd via Gebied IJsselmonde over dit besluit van B&W. Daar is nu beroering over ontstaan waar de grote voertuigen mogen parkeren, en of er nog wel genoeg plaats is? Een deel van het evenementenparkeerterrein aan de Edo Bergsmaweg zou beschikbaar komen, maar niet tijdens grote evenementen.

De Edo Bergsmaweg dient niet bestempeld te worden als evenementenparkeerterrein,  maar voor grote voertuigen die al jaren speciaal daarvoor is aangewezen. Die mogen daar dag en nacht staan! Toch wordt er gemeld dat tijdens evenementen dit parkeerterrein niet gebruikt mag worden? Of behoort dit terrein wel tot een evenementerrein? Het is allemaal niet meer te volgen via de informatie die onlangs verstrekt is.

Geen misverstanden zijn er over de parkeerplaatsen voor grote voertuigen aan de Hordijk Oost, in de Benedenheulstraat alsmede de Schouwmeesterweg, maar daar niet op de gedeelten die tegenover uitritten van bedrijven liggen!

C. Binghamweg P-terrein niet open voor grote voertuigen?

Het verwijzen van het evenemententerrein aan de Charles Binghamweg – welke ook niet vermeld staat – blijkt dus niet gebruikt te gaan worden ter compensatie voor het parkeerverbod aan de Olympiaweg, blijkt nu.

Toch riep dit vragen op onlangs bij een gebiedscommissielid M. Verhoef (LR), hij meldde via Twitter het volgende: “Zelfs bij mij slaat de totale verwarring toe nu! Heb er zaterdag nog over gesproken met de wijkmanager en wat anders gehoord, nu dit weer…”!

Een medewerker van de gemeente reageerde dat de tekst over het evenemententerrein is blijven staan uit het oude besluit. Dat had er waarschijnlijk niet in moeten staan? Verhoef merkt op dat het besluit vaststaat, en dat dit nu veel verwarring oproept?

Overigens wordt dit evementenparkeerterrein aan de Charles Binghamweg vaak gebruikt bij evenementen die op afstand plaatsvinden. Te denken in de Kuip of het CHIO in het Kralingsebos! Men parkeert op afstand, en wordt daar met een bus heen vervoerd!

Dan hebben we het nog niet over de gevolgen van het parkeerverbod van de grote voertuigen in IJsselmonde aan de Olympiaweg. De aangeduide drie locaties staan in de avonduren al vol, zo wordt gemeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de chauffeurs in IJsselmonde zich nu al roeren waar men straks met hun voertuig moeten gaan parkeren na 3 februari? Vermoedelijk zal er op de openbare vergadering van de gebiedscommissie op 21 januari toch enige duidelijkheid moeten komen omtrent deze verwarring in het parkeerbeleid voor grote voertuigen in IJsselmonde? Op de Olympiaweg is men dus niet meer welkom!