Wijkmuziekschool komt naar je toe

Wijkmuziekschool in Wijkgebouw de Focus, Beverwaard

“Als kinderen om welke reden dan ook niet naar de muziekschool kunnen, dan komt de muziekschool naar de kinderen toe”!

Dat was de opzet van Wijkmuziekschool. De SKVR Wijkmuziekschool: een echte muziekschool in de wijk, laagdrempelig, op een vertrouwde plaats, samen met vriendjes en vriendinnetjes van de eigen school of uit de buurt.

Het is een laagdrempelige manier om instrumentale muzieklessen te volgen voor kinderen die hier om verschillende redenen niet toe komen. Kosten spelen hierin een belangrijke rol, maar ook is de afstand naar een reguliere muziekschool soms te groot. De SKVR Wijkmuziekschool is voor deze kinderen een goed alternatief. Deelnemen kost € 50,- per jaar.

En zie daar, vanmiddag waren zij weer druk aan het oefenen in een zaal van het wijkgebouw de Focus in Beverwaard. Een kleine dertig kinderen die trompet, viool, gitaar en slagwerk bespeelde in meerder muziekstijlen.

De lessen worden gegeven aan 1e en 2e jaars leerlingen, de instrumenten kunnen zij dus huren en mee naar huis nemen om te oefenen. Sommige kinderen hebben al zelf een instrument, die nemen ze dan mee naar de lessen!

De lessen worden begeleidt door de SKVR zelf op meerdere lokatie’s in een wijkgebouw of school. De wekelijkse groepsles wordt eens in de 5 à 7 weken vervangen door een orkestles, en dat was vandaag! Meerdere scholen in een wijk doen hier aan mee.

SKVR heeft 7 Wijkmuziekscholen in Rotterdam. In alle wijken is de opzet hetzelfde: op één vaste dag in de week na schooltijd worden er muzieklessen gegeven door vier SKVR-docenten voor de kinderen uit groepen 6,7 en 8. Aan het eind van het schooljaar is er een groot eindconcert met alle wijkmuziekscholen!

Bron: SKVR, foto Beverwaardigheden.nl

 

Brandweer zoekt naar gaslek aan Bolnesservliet

Gaslek Bolnesservliet

Donderdagochtend kreeg de brandweer van de Kazerne Groene Tuin een melding van een gaslucht waarneming aan de Bolnesservliet!

Zij waren snel ter plaatse en zette de omgeving af voor eventueel explosiegevaar. Daarna ging men op onderzoek uit waar de gaslucht vandaan kon komen.

Putten in het wegdek werden gecontroleerd met speciale apparatuur, en bewoners werden aangesproken al dan niet aan de deur. Dit bemoeilijkte echter het achterhalen waar de gaslucht vandaan kon komen, omdat niet iedereen thuis was.

Meten in de put

Bij die bewoners werd dan speciale meetapparatuur naar binnen gestoken om te constateren of er in een woning wel of geen gaslucht aanwezig was. Dit gebeurde via de brievenbus! Helaas kon men het lek van de gaslucht niet ontdekken waarna gasnetwerkbeheerder Stedin werd ingeschakeld door de brandweer.

Wel leverde het nog een onvolkomenheid op. Een aansluiting van een brandkraan was slecht gesitueerd, namelijk net naast een parkeervak (zie foto). Hierdoor wordt de aansluiting voor een brankraan bemoeilijkt. Werk aan de winkel voor de gemeente om hier maatregelen voor te treffen?

Brandkraan niet goed bereikbaar

Samenwerking Gezondsheidscentrum Beverwaard en Maasstad Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard zetten zich samen in voor gezondheid en welzijn van wijk!

Onlangs hebben het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard in Rotterdam hun handtekening gezet onder de intentieverklaring voor een unieke vorm van samenwerking. Wietske Vrijland, bestuurder Maasstad Ziekenhuis: “Beide zorgaanbieders gaan zich samen inzetten voor gezondheid en welzijn van de bewoners van de wijk Beverwaard in Rotterdam Zuid. We werken al enige tijd samen, bij beide organisaties staat ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ centraal. Ondertekening van de intentieverklaring is de volgende stap om deze samenwerking uit te breiden.”

Het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard hebben speciale aandacht voor vroeg-signalering en preventie. Puck Fillekes, bestuurder van ZONBOOG, waar het Gezondheidscentrum deel van uitmaakt: “Wij zijn blij met de samenwerking omdat huisartsen en specialisten samen kunnen optrekken om ook naar de toekomst toe uitstekende zorg aan de inwoners van Beverwaard te kunnen blijven bieden”. Een voorbeeld hiervan is het laagdrempelig overleg tussen medisch specialist en praktijkondersteuner huisarts over chronische longpatiënten. Daarnaast zijn met de huisartsen in het gezondheidscentrum afspraken gemaakt over de mogelijkheid om zonder consult van een specialist een onderzoek aan te vragen. Zo kan er een slaaponderzoek worden aangevraagd bij verdenking van slaapapneu, waardoor ziekenhuisbezoek niet altijd nodig is.

Huisarts is regisseur
Centraal staat de huisarts, die het eerste aanspreekpunt voor de inwoner is. Door het afstemmen van het brede zorg- en welzijnsaanbod op de behoefte van de inwoners kan de huisarts, mede door de intensieve samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis, de zorg rondom de patiënt optimaal inzetten. Zorgverleners weten elkaar laagdrempelig te vinden, wisselen kennis uit en stemmen onderling af of doorverwijzing wel of niet nodig is.

Optimaliseren gezondheid en welzijn inwoners
Naast verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Beverwaard, hebben het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard in hun samenwerking speciale aandacht voor inwoners met een chronische aandoening. De zorgaanbieders denken, juist bij deze groep, betere resultaten te kunnen bereiken door intensieve multidisciplinaire samenwerking. In de komende periode zal dit bijvoorbeeld vorm krijgen bij de chronische longziekte COPD en chronisch hartfalen.

Preventie
De preventie richt zich op de gehele wijkbevolking en heeft hoge prioriteit. De focus ligt daarbij op leefstijl in brede zin. Hiervoor worden specifieke programma’s voor risicogroepen opgezet. Daarnaast richt preventie zich bij patiënten met chronische aandoeningen op het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van complicaties. Bijvoorbeeld na een maagverkleining.

De komende maanden gaan het Maasstad Ziekenhuis en Gezondheidscentrum Beverwaard van start om zowel de lopende initiatieven verder vorm te geven als nieuwe initiatieven te ontplooien om de samenwerking te intensiveren.

Bron: Maasstad Ziekenhuis

Schaapskudde arriveert in IJsselmonde

Schapen wachten ongeduldig in de aanhangwagen

De schaapskudde van M.A. Oosthoek Landschapbeheerder is weer terug in IJsselmonde. De komende maanden zullen zij te zien zijn door heel IJsselmonde waar zij de groene vlaktes gaan begrazen!

Vanochtend vroeg arriveerde herderin Maria met een volle aanhangwagen met schapen tussen de Roelantweg en het Vosbergenpad. Vijftig schapen stonden daar in te trappelen van ongeduld om losgelaten te worden op de groene weide gelegen tussen de Bevewaard en Oud IJsselmonde. Totaal volgen er dan nog eens 150 schapen!

Het mobiele hekwerk was vorige week vrijdag al aangebracht op die locatie. Vandaag was het dus alleen nog maar een kwestie dat de schapen op het juiste perceel terechtkwamen die dus afgezet was! Zonder problemen verliep dat overigens! De schaapskudde blijft in IJsselmonde tot en met oktober.

Ps: Op het Facebook vd Beverwaardigheden staat een filmpje!

 

 

Comité 4 en 5 mei brengt toneelstuk Kruit

John Kruit

In 2019 en 2020 vieren wij in Nederland dat wij 75 jaar bevrijd zijn.

Ter gelegenheid van dit jubileumjaar heeft het Comité 4 en 5 mei IJsselmonde het plan opgevat het toneelstuk Kruit te laten opvoeren. Kruit is gebaseerd op de herinneringen van John van der Kruit (Rotterdam, 7 januari 1927 – 9 februari 2018). Herinneringen die door Cor ’t Hart tot een toneelstuk zijn bewerkt. Kruit wordt uitgevoerd door “De Schouwspelers” uit Pernis.

De voorstelling is op 12 april 2019 te zien in Islemunda, Podium van IJsselmonde, aanvang 20.00 uur.

Kaarten voor de voorstelling kosten € 5,00 (inclusief consumptie) en zijn te bestellen bij het comité 4 en 5 mei IJsselmonde, de heer P. van Rikxoort, telefoon 06 27 31 40 93

Kruit wordt op 12 april 2019 om 14.00 uur in een aangepaste uitvoering gespeeld voor de leerlingen van groep 8 van de Van Brienenoordschool, adoptieschool van het oorlogsmonument aan de Kasteelweg in Oud-IJsselmonde.

Uitvoering Kruit : 12 april 2019

Locatie : Theater Islemunda, Podium van IJsselmonde

Herenwaard 17, 3078 AK  Rotterdam

Aanvang: 20.00 uur

Deze uitvoeringen zijn mede mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie IJsselmonde.