Leden gezocht voor beheerscommissie

Sinds de opening van het azc Rotterdam is er een beheercommissie opgericht die zich bezighoudt met de buitenruimte en de veiligheid rond het azc. De beheercommissie bestaat uit bewoners, vertegenwoordigers van het COA, politie, toezicht & handhaving en de RET. De gemeente ondersteunt deze commissie. Een taak van de commissie is onder andere kleine ergernissen vanuit de omgeving door te geven, zodat gemeentelijke diensten deze snel kunnen oplossen. De beheercommissie treedt op als klankbordgroep en als extra oren en ogen op straat en in de wijk. De beheercommissie ziet toe op naleving van bestaande afspraken en reikt kansen en mogelijkheden aan om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. De beheercommissie is op zoek naar twee nieuwe leden die een stem willen zijn voor zijn of haar wijk.

Voor meer info!

Praten over sexting via project “Onwijze moeders”

Mark Jurgens

Vanochtend was er een bijeenkomst van “Onwijze Moeders” in het wijkgebouw de Focus in Beverwaard.

Dit project is vorig jaar door de politie opgestart in de Beverwaard, olv Mark Jurgens! “Onwijze moeders” project zelf is een initiatief vanuit Delfshaven zo’n tien jaar geleden. Doel is het samenwerken en bundelen van krachten in de wijk, en om onderwerpen bespreekbaar te maken tussen bewoners, in dit geval de moeders, en de politie. Onderwerpen waaronder nepvuurwapens en (jeugd)criminaliteit worden bespreekbaar gemaakt om maar twee voorbeelden te noemen.

In het wijkgebouw de Focus ging het vandaag, samen met netwerkpartners, en moeders uit de wijk, over sexting! Een beladen onderwerp die bij iedereen nog niet bekend was. Het internet met de sociale media websites is erg populair onder jongeren, en de politie wees op de gevaren van het delen van een pikante foto.

De gevolgen kunnen enorm zijn voor het betreffende persoon die met sexting te maken krijgt. De politie gaf aan wat zij kunnen betekenen, en in wat voor traject men belandt als zij hiermee aan de slag gaat. De moeilijkheid is om een pikante foto van het internet af te krijgen, vaak omdat men te maken heeft met internationale social media bedrijven!

Meer info over dit onderwerp via e website vraag het de politie.

 

Singel Oude Watering moet beter afgeschermd worden

Singel Oude Watering

Maandagavond 28 januari werd de buurt opgeschrikt door de val van een bejaarde vrouw in de singel van de Oude Watering. Gelukkig waren er op dat tijdstip veel mensen op straat,  en volgens een buurvrouw van het slachtoffer zijn er twee jongens direct de sloot ingesprongen om de vrouw te redden.

Hoe het slachtoffer terecht is gekomen in de singel is nog niet duidelijk! De vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd, maar over haar toestand is nog weinig bekend. De buurt is hevig geschrokken van het voorval. Volgens een buurvrouw is zij een alleenstaande vrouw met weinig familie om zich heen, naar zij weet te melden.

Het is natuurlijk ook een gevaarlijke situatie volgens de buurvrouw van het slachtoffer. Beide zijde van dit gedeelte is totaal niet afgeschermd om dit te voorkomen. Als men erin valt dat moet je maar het geluk hebben dat zoals nu omstanders erachter aanspringen om je te redden.

Nu waren het twee medebewoners die accuut reageerde en waarschijnlijk zonder erbij na te denken er achteraan sprongen in het ijskoude water. Dan is de vraag hoe krijg je een persoon in die toestand uit het water? Niet dus! Er is geen enkele mogelijkheid om een slachtoffer uit het water te hijsen zonder een hulpmiddel. Het water ligt vrij diep tussen twee muren die opgetrokken zijn uit rode bakstenen, minimaal een meter hoog!

De suggestie dat de gemeente nog eens kritisch naar deze (gevaarlijke) situatie moet kijken, en dat men maatregelen hier treft, zal zeker niet misstaan? Welke oplossing je ook verzint het zal geld gaan kosten? Waaraan men dan moet denken? Minimaal vier trappen, weerszijde verdeeld over de gehele lengte van de singel, en daarbij het planten van het nodige groen tussen de bomen! Dit in de hoop dat de situatie hierdoor een stuk verbeterd qua veiligheid, en dat men niet zomaar de singel in loopt of valt!

 

 

Persoon te water

Brandweer ter plaatse voor persoon te water aan de Oude Watering

Maandagavond is door nog onbekende reden een persoon te water geraakt aan de Oude Watering. Hulpdiensten, waaronder politie, brandweer, ambulance en een medisch trauma team waren snel ter plaatse om het slachtoffer te helpen en te stabiliseren.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd! Het is niet duidelijk hoe het toestand van het slachtoffer is!

Park de Twee Heuvels krijgt allure

Nieuwe doorsteek met speelrotsblokken

Heeft IJsselmonde straks een van de mooiere parken van Rotterdam?Vandaag konden de bewoners uit IJsselmonde een rondleiding krijgen door een deel van het park wat dit jaar onderhanden werd genomen. Een metamorfose waar de ontwerpers niet schuwde om de nodige bomen te kappen en vele bossen met groen te verwijderen!

Voordat het park deze metamorfose onderging gaf het de nodige reuring vooraf bij bewoners! Zijdelings naast het sport en fitness-centrum aan de Dwarsdwijk, waar ook nog een zwembad in gevestigd is, zouden door de komst van huizenbouw een flinke hap van het park worden onttrokken.

Die vrees was niet onterecht onder de dagelijkse bezoekers van het park door de komst van veel nieuwbouw die op papier gepland stond. Er blijken nu nog maar minder dan 50 grondgebonden woningen te gaan komen volgens een ingewijde van de gemeente die betrokken is bij het Stadionparkproject waar de metamorfose van het park onder valt!

Tevens was men ook bezorgd om de aanwezige flora en fauna in het park. Zou de ingreep een te grote invloed hebben!? Vandaag zagen de bezoekers dat Nijlganzen en Reigers al weer bezig waren met het bouwen van hun nest! Dus dat is nog even afwachten.

Tijdens de samenkomst in een partytent aan de Dwarsdijk op zaterdag 26 januari, waar veel belangstellenden op af kwamen, werd ook al de vraag neergelegd wanneer de huizen gebouwd gaan worden. Helaas is er nog geen enkele planvorming bekend, maar er schijnt al een lijst met gegadigden te zijn die intresse hebben voor een woning aan/in het park de Twee Heuvels!

Hoogste punt Park de Twee Heuvels

De meeste bezoekers kwamen voor de rondleiding door het nieuwe gedeelte van het park. Een betrokken landschapsarchitect, die op hoofdlijnen aan de wieg stond van de inrichting, stond de belangstellenden te woord in twee sessies. Nadien was men positief gestemd over het eerste vernieuwde gedeelte van het park.

De rotspartijen op oevers , en in het water van de nieuwe doorsteek is een eye-catcher. Een Japanse uitstraling waarbij helaas een pagode nog ontbreekt? Die zou zeker ten goede komen! Voetpaden zijn opnieuw aangelegd waarin een deel met lichtgevende kleine steentjes zijn verwerkt. In het donker zorgt dit voor een betere zichtbaarheid. De paddenpoel heeft een loopbrug gekregen, deze ligt langs de Adriaan Volkerlaan! Extra bomen zullen daar nog aangeplant worden, want de storm van een paar weken geleden heeft toch weer zijn sporen achter gelaten!

Het hoogste punt in het park is opgehoogd met drie meter grond. Van hier heeft men uitzicht over het gehele park. De slingerende wandelpaden, naar het hoogste punt toe zijn aan weerszijden ook weer belegd langs de route met rood/bruine rotsblokken.

Eenmaal hier aangekomen kijkt men hier uit op de rotondes aan het Klein Nieuwland. Het mooiste zicht is richting het kruispunt van de Dwarsdijk/Adriaan Volkerlaan, diagonaal dwars door het park. Nu is het door de winter een zeer kale bedoeling, maar straks zal het voor de wandelaars een lust voor het oog zijn als alles in bloei staat.

De laatste jaren kende het park veel wateroverlast, dit wordt opgevangen door de vele geulen die nu aangelegd zijn op de lagere gelegen gedeelte, en sommige zijn met elkaar verbonden. Meubilair zoals zitbanken staan er al, niet het standaard zoals we kennen maar zeer fris vernieuwend en dat geldt ook voor de nieuwe bruggen! Afvalbakken volgen nog, en de belijning voor een sportroute door dit geelte moet ook nog gerealiseerd worden!

De volgende fase gaat aanstonds beginnen, en deel van het park wordt dan ook weer afgesloten met hekken. Als alles volgens planning verloopt zal het park dan eind 2019 in zijn geheel klaar zijn! Tot die tijd kunnen liefhebbers van het park in het vernieuwde gedeelte hun dagelijkse wandeling maken!