Opening voetgangers- en fietsersbrug in de Beverwaard

Brug in Beverwaard
Brug in Beverwaard

Op donderdag 27 juni 2013 nemen wethouder Alexandra van Huffelen (Buitenruimte) en Wouter Boonzaaijer (portefeuillehouder Buitenruimte van  deelgemeente IJsselmonde) om 13.00 uur de eerste nieuwe duurzame voetgangers- en fietsersbrug in de Beverwaard in gebruik. Welke brug er als eerste vernieuwd gaat worden is nog niet bekend. De bedoeling is dat er daarna per week een brug vervangen gaat worden in de Beverwaard.

80-jarige gered uit sloot aan het Dijkje

Dijkje in Bolnes
Dijkje in Bolnes

Nog even langs de fietswinkel op het Dijkje, helaas was deze gesloten, en er zat niets anders op om huiswaarts te keren. Dit gebeurde er toen.

Op zaterdagmiddag hebben twee automobilisten rond 17.15 uur een 80-jarige man uit de sloot gered aan het Dijkje in Bolnes. De eerst passerende automobilist bemerkte de man op doordat zijn hoofd net boven de slootkant uitkwam, want de sloot ligt daar behoorlijk diep. De tweede automobilist moest assistentie verlenen, omdat de eerste redder zich ook nog moest ontfermen over de twee honden die de man aan het uitlaten was wat de redding bemoeilijkte.

Met vereende krachten werd de man weer op het droge getild. Deze had er een nat pak aan over gehouden. Eenmaal op adem gekomen vertelde de man dat hij een duif uit het water wilde redden.

Door de hoge begroeiing van het gras was de slootkant onzichtbaar geworden, hierdoor was de man in de sloot gevallen. Op dat moment had hij het geluk dat er twee passanten langs reden. Geschrokken maar ongedeerd is de 80-jarige man naar huis gelopen, dat dichtbij was van de plaats van het ongeval. Eind goed al goed.

Park gevaarlijk voor mens en dier

Troep bij zitbanken
Troep bij zitbanken

Zaterdagochtend was het weer zover. Hondenbezitters die hun viervoeter uitlieten in het park langs de A16 troffen weer een enorme bende aan bij de grote vijver achter de Geullestraat. Een paar weken geleden in april was het hier ook al een rotzooi naast de zitbanken, want papier, blik, en glas en restanten van een bbq lagen toen overal verspreidt.

Gisteravond is er dus weer een grote puinhoop achtergelaten. Een lege krat bier met de nodige flesjes al dan niet leeg stonden op het voetpad. Zakjes met wiet, en papier lagen her en der verspreidt. Het ergste van alles was dat kapotte flesjes bier op het trottoir, en in het gras aanwezig was. Deze situatie geeft een onveilig gevoel bij bewoners en hondenbezitters om nog langer gebruik te maken van het park, want personen maar ook honden kunnen gewond raken door de nodige aanwezige glasscherven. Juist heel veel honden worden hier uitgelaten omdat het is toegestaan in het park, en ze mogen daar ook loslopen. In de wijk zelf is dat verboden.

Folderpakketten
Folderpakketten

De bezorgers van diverse reclamefolders hebben ook een creatieve oplossing gevonden om hun rondje te lopen(zie foto), zij gooien de pakketten folders in het park i.p.v. in de brievenbus. Het mag duidelijk zijn dat gebruikers er geen goed wordt voor over hebben hoe het park op deze wijze vervuild raakt, en voor een wandelingetje liever elders heen gaan. Jammer!

Voormalige “Switch” krijgt nieuwe huurder

Switch krijgt nieuwe huurder
Switch krijgt nieuwe huurder

Tijdens de bijeenkomst Stuurgroep Veilig  werd er gevraagd of het pand de Switch niet gebruikt kon worden als jeugdhonk. De deelgemeente voorzitter meldde dat er een nieuwe huurder was gevonden voor het pand.

De Keet, de Switch, en Bada Bing waren de namen van het onderkomen voor jongeren die aan de Beverwaardseweg staat nabij het politiebureau. Volgens een kenner is het gebouw afkomstig van de Gasunie uit Schoonebeek en bestond uit twee delen. Een deel is geplaatst naast de Beverwaard, en het andere deel staat aan de Cranendonkweg in Oud IJsselmonde.

Door de nodige problemen die daar ontstonden met jongeren t.a.v. de omgeving werd het pand gesloten, en werd uiteindelijk niet gesloopt maar ongeveer twee jaar geleden aan de buitenzijde opgeknapt. De huidige eigenaar blijkt Stadsontwikkeling te zijn, en die heeft nu een huurder gevonden. Het is de bedoeling dat daar een judovereniging in komt. Later meer.

Stuurgroep veiligheid in Beverwaard

Burgemeester Aboutaleb
Burgemeester Aboutaleb

Op maandagavond 3 juni was de Stuurgroep Veilig in de IJsselburgh bijeen om de cijfers te presenteren over de veiligheid in de Beverwaard. Voor het derde opeen volgende jaar kwam Burgemeester Aboutaleb, korpschef Pauw van Politie Rotterdam Rijnmond, en Fred Westerbeke van het OM de bewoners tegemoet, zoals afgesproken, om over de wijk te praten. Afgelopen jaar heerste er toen een andere stemming door een schietincident met dodelijke afloop.

Naast de drie hoogwaardigheidsbekleders was ook de deelgemeente met al haar instanties van de partij zoals, Stadstoezicht, Gebiedsmanager, Woonbron, Centrum voor Jeugd en Gezin, de Stedelijke Jongerencoaches, etc….

De Politie presenteerde de cijfers van aangiftes/meldingen over de jaren 2011, 2012 en 2013 tot en met de maand mei. We kunnen rustig vaststellen dat diefstal uit woningen de nodige aandacht heeft. Was het in 2011 nog 19 keer raak, en in 2012 nog maar 16 keer, maar nu stond de teller al op 42, en we hebben nog een halfjaar te gaan. Allerlei preventieve maatregelen worden er nu genomen, zoals preventie bijeenkomsten. Ook de extra matrixborden die overal in IJsselmonde staan moeten de aandacht vestigen op het inbrekersgilde. Het makkelijk betreden van de woning heeft ook te maken met de bouw van de huizen in de beginjaren 80. Hiervoor hebben als het goed is de bewoners een setje speciale schroeven in hun bus mogen ontvangen.

Cijfers Beverwaard
Cijfers Beverwaard
Cijfers Beverwaard
Cijfers Beverwaard

Bij de Aangifte en Meldingen zien we een stijging bij (jeugd) overlast. Bij de jeugd waren  het er tot nu toe al tien meer. Bij de gewone overlast waren het 36 meldingen in 2011, 41 in 2012, en 2013 zijn het er al 52. Een behoorlijke stijging. Mishandelingen kreeg ook een stijging te verwerken. Voorgaande twee jaren 16 keer, maar nu al 21 meldingen.

Het overgrote gedeelte van de veiligheidscijfers lieten een daling zien of bleven gelijk. Volgens de index waren er vorig jaar geen overvallen geweest. Toch lijkt dit niet te kloppen, want op de Rhijhauwensingel was er een woning overvallen, en deze kan men vergeten zijn te vermelden.

Het laatste jaar is de politie bezig geweest met het actief tegengaan van jeugdoverlast in het winkelcentrum. Deels is dit gelukt maar de cijfers wijzen toch uit dat het probleem elders de kop op steekt. De singels zijn inmiddels alleen maar toegankelijk voor voetgangers en fietsers, dus niet meer voor scooters. Hier wordt ook actief op gecontroleerd, er zijn twee controles geweest met resultaat. Alleen het parkeren, en het rijden met auto’s over de singels krijgt nu de nodige aandacht. Hondenbeleid heeft de nodige aandacht, en er worden bekeuringen uitgedeeld aan hondeneigenaren die de hond niet hebben aangelijnd.

De aandacht blijft op Schoon, Heel, en Veilig voor de gehele wijk, en dit kan alleen met de hulp van de bewoners. Het Buurt bestuurt project wordt uitgebreid met 1 project, welke is niet bekend is gemaakt. Ook komt er weer een imago campagne voor de wijk. Binnenkort meer daarover vanuit de deelgemeente.

De bewoners konden na de presentaties vragen stellen aan burgemeester Aboutaleb, en de deelgemeente. Een vraag had betrekking op drinken, en overlast op een binnenterrein. De aanwezige jeugdigen stelden vragen over bezuinigingen op de jongeren, speelplaatsen, een eigen jeugdhonk, en leuke dingen doen. Speeltuinen was men ook bezorgd over een eventuele sluiting. Burgemeester Aboutaleb verzekerde de bestaande speeltuinen zoveel mogelijk te behouden. Het winkelcentrum is slecht bezet en kan daar geen marktkraam komen met verse groente en fruit, want dit missen de inwoners enorm.  Al deze vragen werden beantwoordt door de deelgemeente voorzitter Luuk Wilson of instantie(s). Overige vragen worden meegenomen en teruggekoppeld aan betrokkene(n).