Stuurgroep veiligheid in Beverwaard

Burgemeester Aboutaleb
Burgemeester Aboutaleb

Op maandagavond 3 juni was de Stuurgroep Veilig in de IJsselburgh bijeen om de cijfers te presenteren over de veiligheid in de Beverwaard. Voor het derde opeen volgende jaar kwam Burgemeester Aboutaleb, korpschef Pauw van Politie Rotterdam Rijnmond, en Fred Westerbeke van het OM de bewoners tegemoet, zoals afgesproken, om over de wijk te praten. Afgelopen jaar heerste er toen een andere stemming door een schietincident met dodelijke afloop.

Naast de drie hoogwaardigheidsbekleders was ook de deelgemeente met al haar instanties van de partij zoals, Stadstoezicht, Gebiedsmanager, Woonbron, Centrum voor Jeugd en Gezin, de Stedelijke Jongerencoaches, etc….

De Politie presenteerde de cijfers van aangiftes/meldingen over de jaren 2011, 2012 en 2013 tot en met de maand mei. We kunnen rustig vaststellen dat diefstal uit woningen de nodige aandacht heeft. Was het in 2011 nog 19 keer raak, en in 2012 nog maar 16 keer, maar nu stond de teller al op 42, en we hebben nog een halfjaar te gaan. Allerlei preventieve maatregelen worden er nu genomen, zoals preventie bijeenkomsten. Ook de extra matrixborden die overal in IJsselmonde staan moeten de aandacht vestigen op het inbrekersgilde. Het makkelijk betreden van de woning heeft ook te maken met de bouw van de huizen in de beginjaren 80. Hiervoor hebben als het goed is de bewoners een setje speciale schroeven in hun bus mogen ontvangen.

Cijfers Beverwaard
Cijfers Beverwaard
Cijfers Beverwaard
Cijfers Beverwaard

Bij de Aangifte en Meldingen zien we een stijging bij (jeugd) overlast. Bij de jeugd waren  het er tot nu toe al tien meer. Bij de gewone overlast waren het 36 meldingen in 2011, 41 in 2012, en 2013 zijn het er al 52. Een behoorlijke stijging. Mishandelingen kreeg ook een stijging te verwerken. Voorgaande twee jaren 16 keer, maar nu al 21 meldingen.

Het overgrote gedeelte van de veiligheidscijfers lieten een daling zien of bleven gelijk. Volgens de index waren er vorig jaar geen overvallen geweest. Toch lijkt dit niet te kloppen, want op de Rhijhauwensingel was er een woning overvallen, en deze kan men vergeten zijn te vermelden.

Het laatste jaar is de politie bezig geweest met het actief tegengaan van jeugdoverlast in het winkelcentrum. Deels is dit gelukt maar de cijfers wijzen toch uit dat het probleem elders de kop op steekt. De singels zijn inmiddels alleen maar toegankelijk voor voetgangers en fietsers, dus niet meer voor scooters. Hier wordt ook actief op gecontroleerd, er zijn twee controles geweest met resultaat. Alleen het parkeren, en het rijden met auto’s over de singels krijgt nu de nodige aandacht. Hondenbeleid heeft de nodige aandacht, en er worden bekeuringen uitgedeeld aan hondeneigenaren die de hond niet hebben aangelijnd.

De aandacht blijft op Schoon, Heel, en Veilig voor de gehele wijk, en dit kan alleen met de hulp van de bewoners. Het Buurt bestuurt project wordt uitgebreid met 1 project, welke is niet bekend is gemaakt. Ook komt er weer een imago campagne voor de wijk. Binnenkort meer daarover vanuit de deelgemeente.

De bewoners konden na de presentaties vragen stellen aan burgemeester Aboutaleb, en de deelgemeente. Een vraag had betrekking op drinken, en overlast op een binnenterrein. De aanwezige jeugdigen stelden vragen over bezuinigingen op de jongeren, speelplaatsen, een eigen jeugdhonk, en leuke dingen doen. Speeltuinen was men ook bezorgd over een eventuele sluiting. Burgemeester Aboutaleb verzekerde de bestaande speeltuinen zoveel mogelijk te behouden. Het winkelcentrum is slecht bezet en kan daar geen marktkraam komen met verse groente en fruit, want dit missen de inwoners enorm.  Al deze vragen werden beantwoordt door de deelgemeente voorzitter Luuk Wilson of instantie(s). Overige vragen worden meegenomen en teruggekoppeld aan betrokkene(n).