Stedin geeft reactie na gaslekkages in Beverwaard

Gaslek februari, 2012 Twickelerf
Gaslek februari, 2012 Twickelerf

Kort geleden was er een gaslekkage aan de Nijenrodeweg. Dit betrof een aansluitkoppeling die via de kruipkelder naar de woning was gemonteerd. In de winter van 2012 was er een lekkage in een hoofdleiding aan het Twickelerf. Stedin komt naar aanleiding hiervan met een reactie via de Beverwaardigheden naar de bewoners in de Beverwaard.

De Nederlandse gas- en elektriciteitsnetten behoren tot de veiligste netten ter wereld. Stedin investeert ieder jaar honderden miljoenen in vervanging, aanleg en verbetering van de netten om dat zo te houden. Veiligheid en continuïteit is onze grootste prioriteit c.q. bestaansrecht.

De genoemde incidenten zijn bekend bij Stedin, en ook de leeftijd, materiaalsoorten en andere kenmerken zoals de exacte ligging van onze gasleidingen (en elektriciteitskabels) zijn bij ons bekend en vastgelegd in onze systemen. De leidingen in Beverwaard zijn in de jaren zeventig en tachtig aangelegd en kunnen nog ruim twintig jaar mee.

De evaluaties na beide incidenten hebben geen aanleiding gegeven om verder onderzoek te verrichten aan de gasleidingen of om delen van het net te vernieuwen. Minimaal eens per vijf jaar controleert Stedin preventief het gehele gasnet. Dit jaar vinden die inspecties ook plaats in Beverwaard. Het gasnet wordt dan door een gasnetcontroleur volledig nagelopen. We controleren het netwerk in de straten tot aan de voordeur. Afwijkende metingen worden geregistreerd en waar nodig komt Stedin direct in actie. Zie: http://www.stedin.net/Over_Stedin/Pages/Periodiekegasnetcontroles.aspx

De vervanging van een deel van het gasnet in Beverwaard staat de komende jaren op het programma. Dit doen we preventief, en uiteraard vroegtijdig nog ruim voor de einde levensduur in zicht komt (vanaf 2030). De leidingen worden vervangen door moderne leidingen die dan weer ruim 50 jaar meekunnen. Dit doet Stedin niet alleen in Beverwaard, maar in heel haar netgebied. Een enorme klus. Stedin saneert vanaf 2009 in totaal 3.100 kilometer gasleiding in haar netgebied .Dat is zo’n 200 kilometer per jaar en zo zijn we in december 2029 klaar met het project. Zie: http://www.stedin.net/Over_Stedin/projecten/Pages/Grootschalige_gassanering_2009-2029.aspx