Ongunstige cijfers inbraken Beverwaard

Op de website van RTV Rijnmond stond afgelopen woensdag 15 mei een bericht over inbrekers. Volgens de website zouden dit vaak jongeren zijn uit eigen buurt. Het bericht gaf ook aan dat de cijfers t.a.v. het inbreken aan het teruglopen zijn in de Beverwaard. De Beverwaardigheden zette de cijfers op een rij, vergelijkend van 2009 tegenover die van 2011. De cijfers zijn afkomstig van de gemeente Rotterdam, en kwam tot een heel andere conclusie t.a.v. inbraken in deze wijk.

Buurtprobleem woninginbraak: +14,2. Slachtofferschap poging tot inbraak: +0,6. Slachtoffer woninginbraak: +0,1. Aangiften woninginbraak: +1,6. Aangiften, garages, schuren etc: +2,3. Aangiften bedrijven/instellingen: -136,1

Hieruit blijkt duidelijk dat er spectaculaire daling is te zien in bij het inbreken bij bedrijven en instellingen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de betere beveiligingstechnieken. Voor de overige categorieën is er alleen maar een stijging te zien. De gemeente heeft een inventarisatie op laten maken door de politie n.a.v. de inbraakgolf van de afgelopen tijd in Rotterdam. Daaruit komen dus gunstigere cijfers uit v.w.b. de Beverwaard. Dit bericht geeft toch een andere weergaven van de werkelijke cijfers. Het zal dus moeten blijken of de cijfers van de inventarisatie een moment opname zijn. Saillant detail is wel dat overal op dit moment in de deelgemeente IJsselmonde mobiele verlichte borden staan dat men bedacht moet zijn op inbrekers.

Bron: VI 2012 gemeente Rotterdam