Onderzoek naar impasse Gebiedscommissie IJsselmonde


Na de verkiezingen in maart 2014 zijn de gebiedscommissies in Rotterdam ingevoerd. De verandering in de wijze van vertegenwoordigen heeft in een aantal gebieden tot een moeizame start geleid, waaronder in IJsselmonde. Meerdere malen zijn er signalen ontvangen over de verhoudingen binnen dit gebied, en naar nu blijkt is daarop actie ondernomen door middel van diverse gesprekken in het gebied.
Met de aankondiging van de komst van het asielzoekerscentrum in de Beverwaard, die is
besproken in de gebiedscommissievergadering op 5 november j.l., is de samenwerking binnen de gebiedscommissie van IJsselmonde onder grote druk komen te staan. Vanaf dat moment hebben in opdracht van de wethouder Gebieden gesprekken plaatsgevonden met de voorzitter van het gebied, waarna uiteindelijk een voorstel tot mediation voor de gebiedscommissie is opgesteld.

In aanloop naar de commissievergadering van 26 november j.l. bleek onvoldoende
steun voor het inbrengen van dit voorstel. Tijdens deze commissievergadering is door een
meerderheid van de gebiedscommissie besloten om een van de vice-voorzitters te vervangen. Hierdoor is een patstelling ontstaan binnen de gebiedscommissie.
Door de gebiedscommissie IJsselmonde wordt de noodzaak onderschreven om snel tot
normalisatie van de verhoudingen te komen. Het College heeft daarom opdracht gegeven tot een onderzoek in de vorm van een quickscan, af te ronden voor 1 februari 2016.
In deze quickscan komen aan de orde:
– een objectief feitenrelaas
– de onderlinge verhoudingen binnen de gebiedscommissie
– de samenwerking tussen gebiedscommissie en gebiedsorganisatie.
Het onderzoek leidt tot aanbevelingen waarmee de samenwerking in het gebied in de
toekomst moet worden gewaarborgd, in het belang van de bewoners van IJsselmonde.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.