Nieuwe Streetbaseball vereniging in de Beverwaard

Streetbaseball start in Beverwaard
Streetbaseball start in Beverwaard

Er komt een nieuwe Streetbaseball vereniging in de Beverwaard. Volgens de initiatiefnemer(s) wordt er een nieuwe sportclub opgericht. De oprichtingsakte ligt klaar bij de notaris en zal binnen nu en twee weken ondertekend worden. Wij hebben namelijk de overtuiging dat de honksport een essentieel onderdeel hoort te zijn van het sportaanbod in Rotterdam Zuid. Kernwoorden hierin zijn plezier, gezonde leefstijl en nuttige vrijetijdsbesteding binnen een gezond pedagogisch klimaat. Dit alles op een innovatieve en vernieuwende wijze, dat aansluit bij de huidige maatschappij. Vanuit het groeiplan zal de sportclub zich het eerste jaar focussen op de jeugd. Middels de spelvorm Street-baseball wordt getracht de jeugd enthousiast te krijgen voor de honk- en softbal-sport, waarna zij deel zullen nemen aan een nieuw op te zetten wijkencompetitie. Naast de wekelijkse trainingen aan de Middachtenplantsoen in Beverwaard zullen wij de sport promoten tijdens het Jeugdvakantieland in Ahoy (29 juli t/m 9 augustus) en tijdens de Beachweken in Charlois. Hierbij werken wij samen met de Dienst Sport & Cultuur van de Gemeente, Thuis op Straat, en honkbalvereniging Portland Poema’s. De nieuwe sportclub zal geen gebruik maken van het oude terrein van Sparta-Feyenoord aan de Edo Bergsmaweg. Dit heeft voornamelijk te maken met het kostenaspect en de onduidelijkheid omtrent de toekomstplannen met het complex vanuit de gemeente.