Haal politieke lading uit onze gebiedscommissie

Niet politieke kleur maar individuele kwaliteiten moeten de doorslag geven bij leden van de Rotterdamse gebiedscommissies. Dat betoogt bewoner Ruud Spruit na het mislukte experiment in zijn IJsselmonde.

De gebiedscommissie IJsselmonde is sinds de zomer nagenoeg onzichtbaar geworden in de wijken en dus voor de bewoners. Terwijl de leden in 2014 nu juist waren gekozen om dichter bij de burger te staan. Na ophef over de komst van het asielzoekerscentrum naast de Beverwaard is men op de vingers getikt door het Rotterdamse stadsbestuur: aanhoudende onenigheid en een te eenzijdige samenstelling van het voorzitterscollectief met drie leden van Leefbaar.

Na de zomer stapten twee SP-leden op. Zij zagen er geen heil meer in om nog langer zitting te hebben in de commissie. Opvolgers bleken niet te staan trappelen, de zetels zijn nog steeds vacant. Dus moet de wijkadviesraad met dertien leden de eindstreep (maart 2018) zien te halen. Met een mogelijk vertrek van een van de Leefbaar-leden naar de gemeenteraad maakt dat de spoeling wel heel erg dun.

Vergaderingen vinden meestal plaats in één van de ‘Huizen van de Wijk’, maar sinds lange tijd wordt de Beverwaard daar niet meer in opgenomen. Bewonersavonden worden al helemaal niet meer georganiseerd.

Een deel van de commissie lijkt bovendien steeds meer en steeds vaker de eigen weg te bewandelen. Onderwerpen zoals de Woonvisie en het Park de Twee Heuvels geven daar aanleiding voor. Gevoed door plannen vanaf de Coolsingel, die zo goed als besloten leken, lijkt de commissie sowieso geen potten meer te kunnen breken met een advies. Wel lagen er adviezen ter tafel waar de leden nauwelijks op reageerden: de toekomstige ov-plannen en bestemmingplannen Beverwaard. Naast het  honoreren van ‘bewonersinitiatieven’ was men toch ook gekozen voor advies en participatie?

Hoe nu verder met de gebiedscommissies? Met die vraag worstelt de gemeenteraad van Rotterdam in de aanloop naar de volgende verkiezingen in 2018. Morgenavond wordt het debat hervat. Advisering en participatie vormden de hoofdmoot voor het orgaan na de opheffing van de deelgemeenten. Dat lijkt nu maar deels tot zijn recht te komen. Het was bovendien de bedoeling dat actieve buurtbewoners, ondernemers en/of maatschappelijke organisaties zitting zouden nemen in een commissie. Hoeveel zijn dat er uiteindelijk geworden in de veertien Rotterdamse gebieden?

Zodra kandidaten zich konden aanmelden voor de nieuwe bestuurslaag bleken de kieslijsten overwegend te bestaan uit leden van de gevestigde politieke orde uit de laatste deelgemeenteperiode. Niks geen actieve bewoners, ondernemers of organisaties. Het was snel bekend dat politiek de boventoon zou voeren.

Hoewel je niet mag verwachten dat iemand zijn politieke overtuiging overboord zet, lijkt het na de problemen in IJsselmonde goed om na te denken over een andere inrichting van het bestel. De nadruk moet meer liggen op de personen die zich kandideren, minder op de politieke kleur van deze kandidaten.

Deze opinie kwam tot stand i.s.m. AD journalist Mark Hoogstad en Beverwaardigheden.nl

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.