Drie gezonde Wilgenbomen ook gekapt?

Drie Wilgen toch gekapt
Drie Wilgen toch gekapt

De zeven zieke Wilgenbomen aan het Dijkje/Oude Watering worden tóch allemaal gekapt. Bij de bomen was de watermerk-ziekte geconstateerd, en werden drastisch terug gesnoeid enige tijd geleden. Dit om de bomen de kans te bieden om te herstellen vanuit de kruin. Lang bleef dit proces uit, en bij meerdere bomen viel de schors eraf.

In het voorjaar van 2013 kwam de bloei in de kruin bij drie Wilgen weer op gang, en uiteindelijk leken de voorzorgsmaatregelen effect te hebben. Toch laat de gemeente weten ook deze bomen alsnog te kappen, want volgens hen zijn dit waarschijnlijk de laatste stuiptrekkingen van de drie Wilgen die nu dus weer opbloeien. Het valt dus niet te zeggen of deze Wilgen toch nog een langer leven beschoren zijn, noch dat zij de laatste stuiptrekkingen vertonen. Inmiddels is de rooi vergunning al afgegeven, met daar aan gekoppeld een herplant van tien Wilgen.